Chefen för aktionsgrupp Noa: "Vi följer efter de kriminella överallt"

Ett handslag med två händer ses framför en kontur av en jordglob med vitt narkotikapulver utstrött över globen. Illustration.

Bild: Erik Nylund

Kriminella ska inte känna sig säkra någonstans i världen. Det är summan av hela operation Hermano.

Stefan Edin, chef för sektionen för aktionsgruppsverksamhet, Noas utredningsenhet, om operation Hermano:

– Jag har aldrig tidigare hört talas om en operation som avslöjat hur ett svenskt nätverk agerar i Sydamerika, transporterar narkotika över Atlanten, in i Europa och Sverige och ut på gatan här – och kopplingarna till våldet som finns i samhället. Jag tror ingen tidigare kunnat visa på det.

Stefan Edin, chef för sektionen för aktionsgruppsverksamhet, Noas utredningsenhet.

Stefan Edin, chef för sektionen för aktionsgruppsverksamhet, Noas utredningsenhet. Bild: Minna Ridderstolpe

Michael, utredningsledare, aktionsgrupp Noa:

– Ur ett svenskt perspektiv är det unikt att kunna påvisa att kriminella svenskar sitter på roller som både organisatör och distributör och i direktkontakt med de största kartellerna i Sydamerika.

Media rapporterar om olika personer i olika kriminella nätverk. Vilken relation har de så kallade HTV:erna till dessa?

– Grovt känner de varandra, men i våra förundersökningar har vi inte kunnat bevisa att de har några kopplingar till varandra. På den här nivån känner alla varandra eller så är de fiender, eller så pendlar relationerna däremellan, kommenterar Stefan Edin.

Det internationella samarbetet i operation Hermano kan inte nog understrykas, betonar både Stefan Edin och kollegan Michael.

– De kriminella rör sig över hela världen och har förmodligen känt sig rätt säkra. Men nu har vi följt dem jorden runt. Signalvärdet är det viktiga här: De kriminella kan inte känna sig säkra någonstans, vi följer efter dem. Det spelar ingen roll om de befinner sig tusentals mil bort, vi hittar dem. Arbetet tar betydligt längre tid med kulturella, juridiska och politiska utmaningar, men aktionsgruppsverksamheten är den strategiska resurs som har tid att ta sig an de här uppdragen.

Stefan Edin fortsätter:

– Vi har ingen riktig erfarenhet av så här brett internationellt samarbete. Med operation Hermano har vi öppnat upp att det går att jobba så här, att det är en nödvändighet i den här typen av ärenden. Vi har inte hamnat i klinch med något land.

Michael:

– En narkotikasmuggling kanske tar ett antal månader att planera och genomföra för kriminella, men att bygga upp samarbete med poliser i andra länder tar lång tid. Men när svensk polis väl lyckats med det går vårt arbete snabbare. Huvudspåren i operation Hermano är narkotika och våld. I nästa operation kommer spåret vara just pengar.

Sofie Holmqvist, biträdande chef för utredningsenheten Noa, understryker vikten av samarbete:

– Myndighetssamverkan – både nationell och internationell – är central för att vi ska nå framgång i vårt arbete. Det visar även hur viktigt det är att vi är långsiktiga och uthålliga samtidigt som vi fokuserar på att reducera aktörernas förmåga på riktigt, inklusive den kriminella ekonomin.

Stefan Edin:

– Hermano har öppnat upp ögonen mer mot pengar. Visst är narkotikan viktig, men det är bara en bärare av pengar. Nästa insats som drivs i aktionsgrupperna kommer att handla om pengar.