Växlingskontoret var en knarkbank

En man i kostym med en stor pengasäck över axeln går utanför en husfasad med en skylt som det står "World Exchange" på. Illustration.

Omkring 700 miljoner kronor strömmade genom växlingskontoret från 2019 till juni 2020. Vid tillslaget 2020 påträffades 15 miljoner i kontanter i lokalen. Bild: Erik Nylund

Domen mot växlingskontoret World Exchange i Stockholm visar hur enormt mycket pengar som flödar i den organiserade brottsligheten. Det här är ett av operation Hermanos viktigaste tillslag.

Fasaden var, godkänd av Finansinspektionen. Men växlingskontoret World Exchange på Södermalm i Stockholm fungerade som en knarkbank för 16 kriminella nätverk – den så kallade HTV:n (se Mordet i Mijas ett startskott för samarbetet med spansk polis), Volkan och Milan var några av kunderna.

6 juni 2021

Alvaro till Daniel:
Dem skiter i de små langarna
Dom vill ha kontoret
Det är tack vare dem alla narkotikaaffärer gått i lås

Chris till Bogy:
Går ej jobba stort utan Omar.
Han tar fram 500 E i veckan om behövs.

Jojo till Simon:
…. Han sa Omar växlar 500 000 E om dagen, de e inte normalt och just nu finns ingen handel, man kan inte växla så stora summor myndigheterna kommer på en gång frågar

Alvaro till Bogy:
Nej bror skickning blir svårare nu utan Omar

Källa: konversationer i Encrochat.
Namnen är fingerade.

Konversationen ovan är hämtad från Encrochat, och visar reaktionerna bland kriminella några dagar efter polisens tillslag mot växlingskontoret. Omar, i chatten, är företrädaren för det aktuella kontoret. Han hade en central roll som så kallad möjliggörare för de kriminella att omsätta sina brottsvinster.

Ärendet bedöms vara det viktigaste i hela operation Hermano.

– Det påvisar hur enormt mycket pengar som flödar i den organiserade brottsligheten, säger Stefan Edin, chef för sektionen för aktionsgruppsverksamhet, Noas utredningsenhet.

Brottsvinster för drygt 220 miljoner kronor i åtalet

Siffrorna är hisnande. Åtalet täckte in brottsvinster för drygt 220 miljoner kronor som genom växlingskontoret slussats vidare till den grovt organiserade brottsligheten – för att möjliggöra nya narkotikaaffärer utomlands, företrädelsevis i Spanien och Nederländerna. Men enligt Magnus, utredningsledare på aktionsgrupp Stockholm, är siffran betydligt högre – omkring 700 miljoner kronor har strömmat genom kontoret under perioden 2019 till juni 2020.

Vid tillslaget i juni 2020 mot World Exchange påträffades 15 miljoner i kontanter i lokalen. Bland annat fanns sex miljoner i kassar, hängande på ditmonterade krokar i innertaket.

– Det här visar hur det fungerar rent praktiskt, hur nätverken gör upp narkotikaaffärer, säger Magnus.

Valutaväxling har blivit en eftertraktad funktion för narkotikasmugglingen. I Noas rapport Lärdomar av Encrochat (2022) framgår att tillgången till växlare efterfrågas av kriminella. Och vidare att det är tydligt att ”utan möjligheten till valutaväxling hade narkotikahandeln, i dess nuvarande form och omfattning, inte varit möjlig”.

– Kan man slå ut hela infrastrukturen som vi gjorde här, istället för att gå på enskilda narkotikapartier, försvårar vi avsevärt för kriminella att omsätta sina brottsvinster i ny brottslighet, kommenterar Magnus.

Ärendet visade på luckor i lagen

Ärendet är ett exempel på hur polisen påvisar ett problem – som myndigheter kan ta i beaktning i sitt arbete framåt, menar han.

– Vi ska visa på luckor i lagen. Det är en brottsförebyggande del som är väldigt, väldigt viktig. Det här är ett lysande exempel där förändring krävs. I nuläget kan vem som helst starta upp och registrera en till synes legitim verksamhet inom valutaväxling – vilket utnyttjas av kriminella, säger Magnus.

Samma dag som tingsrättsdomen föll, i februari 2022, gick dåvarande finansmarknadsminister Max Elger (S) ut och krävde skärpta kontroller av växlingskontor, genom att bland annat att införa ett lämplighetskrav för den som bedriver verksamhet i, äger eller ingår i ledningen för ett finansiellt institut. Den som bedriver valutaväxling eller annan finansiell verksamhet ska också registrera sig även om verksamheten inte bedrivs i väsentlig omfattning eller är den huvudsakliga. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2024.

Samarbetet med framför allt Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten har varit avgörande för resultatet, enligt Magnus.

– Vi skulle aldrig ha kunnat styrka alla penningflöden eller fått samma goda resultat om vi inte haft skattebrottskompetensen. 

Fler transaktioner i kassan än antal kunder

Birgitta och Jörgen är båda skattebrottsutredare på Skatteverket. Deras uppgift var att ta reda på vilken metod de kriminella använder. Hur gör de med pengarna, vad händer egentligen innanför den anspråkslösa utsidan på World Exchange? De kunde tidigt konstatera att aktiebolaget hanterat en anmärkningsvärd summa kontanter.

– Årsredovisningen visade på 250 miljoner, men det fanns bara 10 till 15 miljoner på deras bankkonton. Det brukar vara tvärtom, kontantdelen brukar vara väldigt liten, säger Jörgen.

Slängda lappar och kvitton spelar en väsentlig del i det här ärendet. Polisen hittade beslagen i ett soprum i anslutning till växlingskontoret. Materialet fick Birgitta och Jörgen analysera och sedan jämfördes siffror med bilder från kameraövervakningen utanför växlingskontorets lokal.

– På övervakningsfilmerna syntes kanske 20 kunder gå in och ut under en dag. Men kvittona visade något helt annat: 120–200 transaktioner kunde ha gjorts under en dag, säger Jörgen.

Birgitta:

– Det fanns alltså många fler transaktioner i kassaapparaterna än antal kunder. På filmerna kunde man också se hur kassörerna i lokalen satt och knappade i kassan, även när kunder inte var i lokalen.

När de kriminella klev in med en halv miljon svenska kronor i väskan och ville växla till euro delades summan upp i väldigt små växlingar.

– Allt slogs in som många små affärer, när det i själva verket rörde sig om få och jättestora belopp. Genom att göra så här undkom de rapporteringsskyldighet och kunderna kunde således vara anonyma, förklarar Jörgen.

Tillslaget sommaren 2020 beskriver de som ”väldigt lyckosamt”.

– Vi hoppades på någon form av registrering eller dokumentation. Det blev full utdelning när anteckningsböckerna med den svarta bokföringen hittades, säger Birgitta.

Anteckningsböckerna var långt ifrån kompletta – det fattades sidor. Men i beslagtagna mobiltelefoner fanns sidor fotograferade och i en datorväska, tillhörande huvudmannen Omar, påträffades även utrivna sidor. Anteckningarna kunde kopplas till olika Encrochatkonton – som
i sin tur kunde knytas till flera olika individer från kriminella nätverk. Nu följde en intensiv tid av räknande och pusslande.

– Det gällde att hitta, fylla i och renskriva uppgifter från pappersbeslag och tekniska beslag – och stämma av allt med de påsar med pengar som fanns i lokalen, som var märkta med namn.

– Ny information och nya beslag tillkom hela tiden, så vi räknar om och räknar om och räknar om, säger Birgitta.

Hemlig kameraövervakning – en framgångsfaktor

Oskar, aktionsgrupp Stockholm, är en av spanarna som ägnade åtskillig tid åt att kartlägga besökarna. Men det räckte egentligen med några dagar för att konstatera att merparten av kunderna tillhörde Stockholms mest grovt kriminella aktörer. De kriminella hade ofta med sig paket eller påsar när de lämnade lokalen. Inte sällan överlämnade de paketet eller påsen till en andra eller till och med en tredje person, berättar Oskar.

– De som hämtade pengar från växlingskontoret var mer som målvakter.

Hemlig kameraövervakning, HKÖ, inleddes 2019. Kameran filmade mot entrédörren och en innerdörr dygnet runt.

– Kameran var en framgångsfaktor. Vi märkte att de få ”vanliga” kunderna, typ turister, stod ute i butikslokalen, medan andra fick gå in genom innerdörren, säger Oskar.

Utöver att pengar förvarades i växlingskontorets lokaler och omsattes genom valutaväxling, har omkring 100 miljoner kronor förts utomlands genom hawala som betalning för narkotikaaffärer.

Hawala är en laglig och uråldrig transaktionsmetod – som utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar. Systemet bygger inte på kvitton eller dokumentation, utan helt på förtroende.

Idagsläget är en handfull personer häktade i sin utevaro, misstänkta för brott kopplat till växlingskontorsärendet. En av dessa är med på Europols lista över mest eftersökta grova brottslingar.

Så görs en transaktion med hjälp av hawalasystemet (pdf, 1 MB)

Mångåriga fängelsestraff

Åtta och ett halvt års fängelse. Det blev domen för en av de inblandande. I november 2022 faställde hovrätten i stora drag tingsrättens dom.

Av de dömda arbetade fyra på själva växlingskontoret, däribland företrädaren för kontoret. Han döms för att systematiskt och organiserat ha ägnat sig åt penningtvätt. Han får det strängaste straffet i hovrätten: 8 år och 6 månaders fängelse för bland annat grovt penningtvättbrott, grovt bokföringsbrott och grovt narkotikabrott.

– Han dömdes för grovt narkotikabrott ”bara” genom att ha hanterat vederlag från narkotikaöverlåtelser i lokalen. Det är ganska ovanligt, kommenterar Magnus, utredningsledare på aktionsgrupp Stockholm.

Övriga tre anställda på växlingskontoret dömdes av hovrätten till fängelse i 6 år, 3 år och 9 månader samt 4 år och 6 månader.

Ytterligare åtta med koppling till nätverken eller depåkonton hos kontoret, som använts för penningtvätt och narkotikahandel, dömdes för penningtvätt eller narkotikahandel. Vissa dömdes även för narkotikabrottslighet som möjliggjorts genom kontanthanteringen på kontoret.

Tingsrätten beslutade att kontanter, annan egendom eller värden om totalt cirka 39 miljoner kronor ska tas från vissa av de åtalade och World Exchange Stockholm AB. Bolaget ska också betala företagsbot om 10 miljoner kronor. Hovrätten förverkade drygt 33 miljoner kronor.