Kakor/cookies

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Här får du information om hur kakor används på tidningen Svensk polis webbplats.

Kakor som används på tidningensvenskpolis.se

Nödvändiga kakor

__RequestVerificationToken är en kaka som sätts av polisen.se för att skydda sök-funktionalitet från missbruk av extern part. Kakan sparas endast under sessionen.

Webbstatistik

Statistiken samlas in via besöksloggen på tidningensvenskpolis.se. 

Kakor från tredjepart

Visning av video

Polisen använder sig av YouTube för att tillhandahålla video på webbplatsen. Polisens användning av YouTube sätter inga nya kakor. Polisen.se använder en variant av YouTube som ska minimera antalet kakor. Trots detta sätter YouTube ett antal kakor i din webbläsare. Hur många som sätts beror på dina inställningar hos Google och om du är inloggad hos Google. Kakorna som sätts är t.ex. NID, _Secure-ENID, __Secure-YEC, AEC, SOCS, SID, HSID, SAPISID, SSID. För information kring hur dessa kakor hanteras av YouTube se Information om cookies på Googles webbplats.

Personuppgifter

Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter på polisens webbplatser här: Personuppgifter på webbplatsen

Mer om regler och hantering av kakor

Mer information om kakor, hur du kan blockera dem och vilka regler som gäller finns på sidan om Kakor (cookies) på Post- och telestyrelsens webbplats