Knarkpengar tvättades med svarta lägenhetskontrakt

En hand ses hålla i ett par nycklar, en annan en plastpåse med sedlar. I bakgrunden ses en fasad på ett lägenhetshus. Illustration.

Narkotikahandel avslöjade den gigantiska lägenhetshärvan, där en mamma och en dotter kom att dömas till grovt brott mot jordabalken. Bild: Erik Nylund

En skåpbil med vapen och narkotika. Två miljoner i en plastkasse. Attraktiva adresser i Stockholms innerstad. I operation Hermano ingår den största utredningen någonsin kring försäljning av svarta lägenhetskontrakt.

Polisen är mitt uppe i ett spaningsarbete och avlyssnar en nätverksperson, misstänkt för inblandning i ett narkotikaärende. Året är 2018 och mannens skåpil har blivit utmätt av kronofogden på grund av flera obetalda p-böter. Snart förstår polisen att det är något särskilt med den här bilen, att den är väldigt viktig för nätverket. För att hämta ut skåpbilen, vars marknadsvärde ligger på ynka 6 500 kronor, behöver mannen betala en skuld på 230 000 kronor till kronofogden.

Skåpbilen hämtas ut – och stoppas sedan av polis som gör en husrannsakan. 20 kilo amfetamin och flera vapen påträffas gömda i bilen.

Nu uppstår flera frågetecken: hur har bilen egentligen lösts ut, och av vem?

Petra, utredare på aktionsgrupp Noa:

– Här hittar vi den första kopplingen till försäljningen av lägenhetskontrakt.

Största utredningen någonsin för brott mot jordabalken

Upprinnelsen till det som kommer att bli den största utredningen någonsin gällande grovt brott mot jordabalken, uppdagas alltså tack vare polisens utredningsarbete i det här narkotikaärendet.

Petra:
– Det var själva penningförfarandet vi började nysta i – att skulden till kronofogden löstes ut av en ung kille som beviljats ett banklån.

Syftet med banklånet var att köpa ett förstahandskontrakt av en svartmäklare.

Petra berättar vidare:

– Genom att lösa ut skåpbilen med hjälp av banklånet, fick den unga mannen kontanter av nätverket som han kunde ge till svartmäklaren, en kvinna i 50-årsåldern, då betalning endast kunde ske kontant. Därav hennes koppling till nätverket.

Kvinnan, som kommer att kallas mamman i media, och hennes dotter är huvudpersoner i lägenhetshärvan. Mamman dömdes i ärendet med bilen hos kronofogden för penningtvättsbrott och villkorlig dom, för att ha hjälpt till att skaffa fram de 230 000 kronorna för skåpbilen.

På pappret har mamman ägnat sig åt fastighetsförvaltning, där hon och dottern beskriver sig hjälpa fastighetsägare och privatpersoner med lägenhetsbyten.

Åtalet omfattar 20 lägenheter

I maj 2019 görs en husrannsakan hemma hos mamman. Nu hittar polisen flera intressanta saker, bland annat kuvert med kontanter på vilka det står namn och uträkningar. Man tar ett antal mobiltelefoner i beslag. Mammans telefon lyckas polisen inte öppna. Med dotterns mobiltelefon går det bättre.

Petra:

– Här finns 65 000 sms som mestadels handlar om lägenhetskontrakt, visningar, upplägg, möten…

Hur komma framåt och var börja nysta, i denna mängd av information? Här betonar Petra samarbetet med Skatteverket:

– Att vi har jobbat i team med skatterevisorer från Skatteverket är en förutsättning för det här ärendets framgång. Vi har gjort det här tillsammans.

Skatteverket valde att utreda omkring 40 lägenheter i Stockholm och Stockholmsområdet som mamman och dottern ska ha förmedlat, från 2016 till mars 2019. Aktionsgrupp Noa riktade in sig på 20 adresser med hänsyn till resurs och straffvärde. Åtalet omfattade således 20 lägenheter och hyresrättskontrakten har kostat mellan 260 000 och två miljoner kronor. Det har varit flera visningar i veckan. Mamman, som kallar sig för ”bostadskonsult”, har arbetat i den här branschen i tio år, enligt Petra.

– Materialet var gigantiskt, att utreda alla lägenhetsaffärer var en omöjlighet. Men hur skulle vi utreda det här? Det blev nästa utmaning.

Att ta sig an köparna blev första steget.

– Vi såg en möjlighet där, att köparna skulle kunna berätta. Vid den här tidpunkten var det kriminellt att sälja hyreskontrakt, men inte att köpa.

I oktober 2019 ändrades emellertid lagstiftningen och köp av hyreskontrakt blir kriminellt. Men eftersom åtalet gällde en tidsperiod innan dess, 2016 till mars 2019, kunde ingen köpare åtalas.

Hela utredningen landade på totalt 4 500 sidor. 180 förhör har hållits. Det arbetet framhåller Petra som en framgångsfaktor och hon beskriver det som ”unikt”.

– Det är helt otroligt att få jobba i en utredning där man håller så mycket förhör och där folk faktiskt pratar – dessutom utförligt och med detaljer. En del köpare var dock inledningsvis rädda för att prata med polisen, rädda för att förlora sina kontrakt och bli bostadslösa – troligtvis på grund av att mamman och dottern kontaktat vissa köpare medan utredningen pågick, berättar Petra.

Två miljoner kronor i en plastpåse

Ett förhör minns hon särskilt. Det gäller en kvinna som skulle köpa ett lägenhetskontrakt på en stor lägenhet på S:t Eriksplan i Stockholm – Hon hade överlämnat två miljoner kronor i en plastkasse till säljaren.

Kvinnan ville inte medverka under själva rättegången, men förhöret fanns på ljudfil och spelades upp i rätten. När förhöret inleds kan man tydligt höra att kvinnan inte har för avsikt att berätta hur det gått till.

– Men när vi förklarade att vi skulle gå igenom alla hennes bankkonton, hennes mans konto och kanske anhörigas konton – då kan man höra på hennes röst hur hon tar ett beslut om att berätta hur det hela gått till.

– Det var ett unikt förhör. Stämningen i rätten blev nästan chockartad, hon berättade med sådan inlevelse hur lägenhetsaffären gått till med skenskrivningsadress och överlämnande av pengar, två miljoner i kontanter i en plastpåse.

Hur fick hon fram två miljoner i kontanter?

– Det har varit ett jobb att få ut kontanterna, hon tog ut pengar under en längre tid i olika bankomater. Hon har lånat från vänner och föräldrar och förvarade pengarna i en väska i sovrummet.

Petra beskriver köparna som ”helt vanliga” människor: föräldrar som vill köpa bostad till sina barn, familjen som bor i villa och skiljer sig, unga paret inflyttade utifrån, ensamstående mamman med barn.

”Det är så här det går till på bostadsmarknaden i Stockholm, man köper lägenhetskontrakt”, har flera uttryckt i förhör.

Alla inblandades ekonomi undersöktes – både köparnas och säljarnas. Sedan gjordes en ordentlig genomlysning av de två misstänka kvinnornas ekonomi. Mamman visade sig äga flera fastigheter utomlands, bland annat ett hus i Spanien.

– När vi analyserade materialet blev det tydligt: mamman har gjort oerhört många utlandsresor och levt långt över sina ”vita” tillgångar.

I samband med utredningen säkrade polisen 13 tomter/fastigheter i Vemdalen, kontanter och bankmedel, smycken och klockor till ett värde av sex miljoner kronor. Mammans hus i Järfälla var också med på listan över egendom som skulle säkras, men kronofogden gick med på att mamman sålde fastigheten och tog pengarna istället. Detsamma blev fallet med flera av mammans tomter/fastigheter i Vemdalen.

Fällande dom för mamman och dottern

Tingsrättsdomen kom i maj 2021. Mamman och dottern dömdes till fängelse i ett år och fem månader, respektive ett år och sju månader för att ha förmedlat och sålt svarta lägenhetskontrakt i Stockholm för närmare 12 miljoner kronor. Maxstraffet, enligt lagstiftningen som gällde då, låg på två års fängelse. Idag är maxstraffet fyra år. Mamman och dottern krävdes även, av Skatteverket, på sex miljoner kronor för utebliven skatt på inkomster från svartförsäljningen. Tingsrätten beslutade också om kvarstad på de sex miljonerna som tidigare säkrats från mamman och dottern. De får också näringsförbud i tre år.

Petra:

– Samma månad som tingsrättsdomen föll aviserade regeringen att man ska starta en utredning av bostadspolitiken. Det är det ultimata kvittot på att vårt arbete påverkar samhället.

Petra ser den fällande domen som framgångsrik även om problemet med svarta hyreskontrakt finns kvar.

– Den organiserade brottsligheten nyttjar handeln med hyreskontrakt. Risken att åka fast är mindre jämfört med handel med narkotika. Men med den här utredningen har vi lyft problemet och satt ljuset på att fastighetsägare och hyresvärdar måste sanera sin egen bransch.

Mamman och dottern överklagade domen och ville bli frikända. I slutet av november 2023 faställde Svea Hovrätt tingsrättens dom med några justeringar. Bland annat dömdes dottern för 15 fall av försäljninger av hyreskontrakt istället för 16. 

Hovrätten ändrade också tingsrättens dom när det gäller en våning i Stockholm. Hovrätten ansåg att det inte går att bevisa att svartmäklarna har tagit emot två miljoner för lägenheten som påstods i tingsrätten.

Brott mot jordabalken

Jordabalken är ett omfattande lagverk som innehåller allt som har med fast egendom att göra. När det gäller att väcka åtal är det dock bara 12:e kapitlet (hyreslagen) – som reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och den som hyr en lägenhet – som är aktuellt.

De enda brotten mot jordabalken som finns är följande:

  • Hyresvärden tar betalt för att upplåta en bostadslägenhet.
  • En hyresgäst tar betalt för att överlåta en hyresrätt. Det kan exempelvis ordnas genom skenbyte.
  • En förmedlare (svartmäklare) tar betalt för förmedling av bostadslägenhet, om det inte rör sig om yrkesmässig bostadsförmedling och ersättningen är max 3 000 kronor.
  • Att betala för att få hyresrätt till en lägenhet.
  • Att utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd av hyresnämnden ta emot en hyra för andrahandsupplåtelse, och ta emot en hyra för upplåtelsen som inte är skälig.

Källa: Åklagarmyndigheten.se

Så här går affärerna till:

Sara har fått jobb i Stockholm och söker boende.

Hon kommer i kontakt med en svartmäklare av hyreskontrakt som skriver henne på ett skenkontrakt – ofta en lägenhet i ett hyreshus som genomgår renovering.

Sara byter sedan skenkontraktet mot den riktiga lägenheten, med pengar emellan. Omkring 10 000 kronor per kvadratmeter i Stockholms innerstad. I den riktiga lägenheten bor en person som vill sälja sitt hyreskontrakt på grund av att hen själv en gång köpte hyreskontraktet – och nu vill ha tillbaka pengarna. Ibland är det hyresvärden av fastigheten som är säljare.

Källa: Polisens film på Youtube: Största utredningen hittills kring svarta lägenhetskontrakt.

15 åtalades i lägenhetshärvan

Utöver mamman och dottern som dömdes för grovt brott mot jordabalken åtalades 13 privatpersoner för att ha sålt hyreskontrakt. Samtliga friades eftersom rätten inte bedömde deras brott som grova och därmed hade de preskriberats. Däremot tvingas säljarna, och mamman och dottern, att betala tillbaka över nio miljoner till staten och köparna av svartkontrakten.