Resultat av operation Hermano: 37 personer har dömts till 198 års fängelse

Fyra knarkpåsar, tolv svarta siluetter av människohuvuden, en världskarta och en segelbåt ses mot en bakgrund av himmel och hav. Illustration.

Bild: Erik Nylund

Operation Hermano har pågått sedan 2018. Hittills har 37 personer dömts till nästan 200 års fängelse. Många polisanställda har bidragit utan att veta om det.

I december 2023 dömdes åtta personer till totalt 48 års fängelse (se grafiken Några av huvudaktörerna i operation Hermano (pdf, 5 MB)). De åtta personernas gärningar, som beskrivs i tidningen Svensk Polis, är bara av en del av hela operation Hermano som består av ett 20-tal deloperationer.

Totalt har 44 personer dömts. 37 av dem till fängelse i totalt 198 år*. 

Hur hänger de här personerna och de olika deloperationerna ihop?

– Allt utgår från HVT:n (high value target-personen, red:s anm) och utifrån vilka kontakter han har. Toppen av nätverket har beröringspunkter till alla ärenden som bedrivits i Hermano. Samtliga ingår i ett nätverk som är baserat på familj, geografi och projekt. Vissa är släkt, andra har bott ihop rent geografiskt och bildat ett nätverk för att kunna genomföra projekten. Ett exempel är kaptenen som engagerats eftersom han har behövts i ett projekt, säger Stefan Edin, chef för sektionen för aktionsgruppsverksamhet, Noas utredningsenhet.

Hur har utslagningen av det här nätverket påverkat antalet skjutningar och sprängningar?

– En svår fråga, men vi har helt klart rubbat makten mellan och inom nätverken både direkt och indirekt. Även om alla individer inte har kunnat lagföras har vårt arbete haft stor betydelse. Det har gett oss en betydligt bättre underrättelsebild av vilka aktörer som är att räkna med och vilka som umgås med varandra.

Hade införandet av Frigg kunnat underlätta arbetet, om det kommit tidigare?

– Det är klart att allt som gör att de operativa kontaktvägarna går smidigare gör att vi blir mer snabbfotade och följsamma. Det är sådana här och liknande operationer som har värkt fram Frigg. Vår förmåga att spana, hantera och ingripa har till exempel visat sig i en av de större tillslagsoperationerna när individer korsade den svenska gränsen via hamnen i Trelleborg på väg mot Stockholm. Vi har haft olika helikopterbesättningar, insatsstyrkor, spaningsgrupper och krimjourer som varit beredda att hantera det här.

Vad vill du säga till enskilda medarbetare som har bidragit – ofta utan att veta om omfattningen?

– Att varje liten enskild iakttagelse kan ha otroligt stor betydelse i ett senare skede. Man måste förstå vikten av att avrapportera bra så att det man gör kan användas senare.

Ge ett exempel!

– Ett kvitto som fotograferades vid ett fordonskontroll, och som man inte trodde hade någon betydelse just då, blev en jätteviktig del i en utredning. Men det gäller inte bara personal i yttre tjänst utan underrättelsehandläggare, internationella operativa handläggare – alla som kan vara faktabärare eller har beröringspunkter. Det är många yrkesgrupper som ska uppmärksammas: spanare, analytiker, finansiella utredare, utredare överlag och många fler.

* Hovrättsförhandlingar pågår under våren 2024.

Hermano i siffror

 • Åtalade i tingsrätten: 58 (varav 29 även behandlade av hovrätten)
 • Dömda i tingsrätten: 44
 • Fängelsedömda: 37
 • Fängelsetid: 198 år
 • Förverkat brottsutbyte: 50,7 miljoner kronor
 • Skadestånd: 7,2 miljoner kronor
 • Företagsbot och dagsbot: 12,6 miljoner kronor
 • Dömda till näringsförbud: 6
 • År med näringsförbud: 43
 • Penningmedel som ska återbetalas till Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan (obetalda skatter, kvarstad – det vill säga värden och egendom som säkrats så att motparten inte kan göra sig av med den, återbetalning av felaktigt utbetalade bidrag etcetera): 26,6 miljoner kronor
 • Värde av utmätta tillgångar av Kronofogdemyndigheten: 14,3 miljoner kronor

Flera beslut kan komma att överklagas/ändras.

Beslagtagna tillgångar

Värderade tillgångar (värde): 44 miljoner kronor
Övriga tillgångar: fordon, datorer, mobiltelefoner, guldlänkar med mera