Livestreamade sexuella övergrepp mot barn ökar

Gärningmän som sitter hemma och regisserar våldtäkter på barn via webbkamera. Brotten som nu ökar explosionsartat utreds av gruppen internationell sexuell exploatering av barn, på nationellt it-brottscentrum på Noa.

Det första livestreamingärendet i Sverige upptäcktes i samband med att polisen utredde en våldtäkt i Skåne. Då hittades skärmdumpar på en man som sitter vid sin dator och berordrar en kvinna på Filippinerna att begå övergrepp på barn.

– Det är en ärendetyp som ökat explosionsartat eftersom det är så mycket enklare och mer riskfritt att sitta hemma vid datorn och realisera sina sexuella fantasier genom att regissera våldtäkter mot barn via webbkamera, säger gruppens chef Cathrine Hagström Hägg.

De flesta av gruppens ärenden kommer från Sydostasien med Filippinerna i topp. Det gäller framför allt livestreamingärendena, övergrepp framför webbkamera, som tagit i det närmaste industriliknande proportioner.

Oftast inkommer ärenden via utländsk polis eller frivilligorganisationer, till exempel i samband med att en svensk gripits för sexualbrott mot barn eller att pedofilnätverk har infiltrerats och svenskar har hittats. Det händer även att svensk polis upptäcker bevis på övergrepp vid utredning av andra brott. Det är inte helt ovanligt att skärmdumpar, egeninspelade övergreppsfilmer och bilder påträffas i samband med husrannsakan, genomgång av beslag och granskning av misstänkt barnpornografiskt material.

– Det är ett välkänt fenomen att många med intresse av övergrepp mot barn och barnpornografi ägnar sig åt ett maniskt samlande av sådana bilder och filmer. Det gäller inte minst när man begått egna övergrepp eller kunnat påverka skeendet i en film, säger Cathrine Hagström-Hägg.

Inledningsvis vidtas de utredningsåtgärder som kan utföras i Sverige, oftast slagningar, vittnesförhör och husrannsakan. För att utredarna ska kunna agera utomlands krävs att åklagaren skriver en begäran om rättslig hjälp som skickas till aktuellt land för verkställande.

Vid förhör utomlands får de svenska utredarna ibland själva hålla i förhören och ibland måste frågorna ställas via landets polis. Rättegången sker ofta via videolänk från det aktuella landet till domstolen i Sverige. Det händer också att nyckelvittnen flygs till Sverige för att medverka på plats.

– Det är oerhört viktigt att utredarna är flexibla och kan anpassa sig efter rådande situation, vilken skiljer sig markant från den på hemmaplan. Förutsättningarna förändras hela tiden och olika naturfenomen som orkaner och jordbävningar med påföljande strömavbrott kan äventyra arbetet, säger Cathrine Hagström Hägg.

Läs även: "Groomarens webbkamera är alltid ur funktion"

Läs även: Så jobbar polisen mot komplexa cyberbrott