"Läget är ansträngt"

Polisen i Dalarna klarar ingripandeverksamheten, men knappt. Borlänges lokalpolisområdeschef hoppas på bättring under 2018.

Mats Lagerblad, lokalpolisområdeschef i Borlänge, beskriver läget som väldigt ansträngt och menar att Dalapolisen definitivt är i behov av fler poliser i yttre tjänst för att leva upp till kraven på en lokalt förankrad polis och kunna jobba trygghetsskapande med lokala problembilder och medborgarlöfte.

Som det är nu bedriver de ingripandeverksamhet på en minimistyrkenivå. Men poliserna gör ändå ett väldigt bra jobb, säger han.

– De är flexibla och åker kors och tvärs långa sträckor i hela länet. De anpassar sig efter knappa resurser och hanterar komplexa händelser som ensam patrull, där man på andra håll skulle vara två.

Även om det fanns poliser att rekrytera skulle polisområde Dalarna inte kunna göra det, eftersom det inte finns utrymme i budgeten för region Bergslagen. Det senaste året har pengar gått till att bygga upp den nya regionledningscentralen, RLC, och nya kontaktcentret, PKC, för att nå nyläge två. Regionen har också nyanställt civila utredare för att vässa utredningssidan och förhindra att poliser tas från yttre tjänst.

– Tyvärr har många andra civilanställda slutat, på grund av pension eller för att byta jobb, och vi kan inte återrekrytera förutom i undantagsfall på grund av ekonomin, säger Mats Lagerblad.

Bland poliser har inte antalet minskat mer än vanligt, men de drabbas när till exempel administrativt stöd försvinner.

Förra sommaren var särskilt tuff med låg bemanning i yttre tjänst. Ledningen vill inte att det ska återupprepas och har i år försökt planera resurserna bättre över hela region Bergslagen. Semestrarna sprids mer över sommaren och resurser flyttas för att prioritera yttre verksamhet.

Mats Lagerblad tror att det blir ett fortsatt tufft 2017, men bättre redan om ett år. Politikerna diskuterar hur många fler polisanställda det behövs, och blir det verklighet ser det lovande ut. Pengar kan komma redan under valåret, liksom fler aspiranter.

– Att få ut fler nya poliser tar tid, men satsningen på utbildning är redan igång. När vi planerar sommaren 2018 och sneglar framåt tror jag vi ser ljusare bilder.

Är det tuffare i Dalarna än på andra håll?

– Alla regioner har olika förutsättningar, men vi har det väldigt snålt både kopplat till belastning och våra omständigheter. Vi har långa avstånd, en lång vintersäsong med stora skidorter och en evenemangstät sommar med väldigt många turister.

Läs även:

"Vi får åka på allt."

"Vi är ett naturligt inslag i området."

Vad görs?

Lars Lindahl, chef för polisområde Dalarna, säger att den ekonomiska situationen under 2017 har påverkat utvecklingen av resursläget menligt, eftersom man inte kunnat ersättningsrekrytera.

Men några exempel på åtgärder är:

  • 20 nya utredare började under 2016.
  • Nya PKC i Bergslagen gör på sikt fler initiala utredningsåtgärder och avlastar utredningsverksamheten.
  • Efter övergång till nyläge 2 har lokalpolisområdena samma organisation, tydligare chefsstruktur och bättre stödfunktioner för chefer.
  • Regionen har bättre planeringssamarbete så att resurser finns på rätt plats och tillfälle i hela regionen.
  • NIK-konceptet och införande av regional insatsledare har höjt insatsförmågan.
  • Bättre extern samverkan tack vare kommunpoliserna. När resursläget tillåter ska fler områdespoliser tillsättas.
  • Utbildningsinsatser tar resurser kortsiktigt men är en investering för framtiden.
  • Ökat intag på polisutbildningen ger fler poliser på sikt.