Petra Lundh och Stefan Hector möter...

Jessica Ljung, kommunpolis i Linköping. Foto.

Det är viktigt att välja rätt barn till Rätt kurva förklarar Jessica Ljung, kommunpolis i Linköping, vid rikspolischef Petra Lundhs och biträdande rikspolischef Stefan Hectors besök i region Öst i maj. Bild: Elin Claesson

... Jessica Ljung om hur polisen i Linköping fångar upp barn i riskzonen.

Rätt kurva bygger på en tysk modell, Kurve Kriegen, som fångar upp barn som riskerar att hamna i kriminalitet. Tre kommuner kör nu ett pilotprojekt, en av dem är Linköping.

I oktober förra året blev det första barnet klart för Rätt kurva, men idén landade hos oss redan 2022 i samband med påskupploppen, säger Jessica Ljung, kommunpolis i Linköping.

Metoden bygger på ett samarbete mellan lokalpolisområdet, socialtjänsten och även skolan. Det är ett kostsamt och långsiktigt program som aktiverar många olika resurser. Därför är det viktigt att välja rätt barn.

– Två områdespoliser och en förundersökningsledare på ungdomsbrott gör första urvalet. De identifierar barn 8–15 år som är misstänkta för brott. De ser på hur gammalt barnet är, vilka brott har de begått och hur många brott, säger Jessica Ljung.

Även orosanmälningar och om barnet varit målsägare i ett brott tas in som faktorer. Polisen skapar en lista över aktuella barn och lämnar över den till socialtjänsten. De lägger sedan till sin kunskap om barnet, dess historia och situationen just nu.

– Socialtjänsten har sista ordet, de bestämmer vilka barn som ska erbjudas plats i programmet i nära dialog med polisen. När beslut har tagits åker områdespolisen hem till familjen, förklarar att vi är oroliga för barnet och berättar om programmet, säger Jessica Ljung.

Familjen behöver förstå vad Rätt kurva är och vilja att socialtjänsten tar kontakt. Alla familjer Linköpingspolisen hittills besökt har sagt ja och nu är sju barn inskrivna i programmet.

Socialtjänsten arbetar inte bara med barnet, utan med hela familjen.

– Mamman kanske behöver en språkkurs eller en bror ett sommarjobb. Barnet kanske behöver en adhd-utredning eller nya idrottsaktiviteter. Arbetet med Rätt kurva bedrivs på många olika sätt.

Till exempel utbildar Jessica Ljung rektorer för att få dem att anmäla brott till polisen och inte bara till socialtjänsten.

En annan ambition är att komma in tidigare i barns liv.

– Vi behöver utmana oss själva och socialtjänsten att inte bara tänka säkra kort. När man är nio år har man inte begått så grova brott, men det är kanske just då vi ska in.