På jakt efter farligt avfall

Bild 1/4
Miljöutredaren Ellen Forsberg står med skyddsmask i en container och lyser med en ficklampa bort mot sin utredarkollega Erik Wikstrand.
I en av containrarna stinker det starkt av kemikalier. Miljöutredarna Erik Wikstrand och Ellen Forsberg tar på sig skyddsmask innan de går in för att jobba. Bild: Minna Ridderstolpe
Bild 1/4
Inne i en trailer står en massa dunkar. Miljöutredare Ellen Forsberg inspekterar dem. Foto.
Inne i en trailer hittar miljöutredare Ellen Forsberg dunkar med trögflytande vätska. Hon noterar att kriminalteknikerna måste ta prov på vätskan för att kunna avgöra vad det är. Bild: Minna Ridderstolpe
Bild 1/4
Miljöutredare Erik Wikstrand bland rostig plåt. Foto.
Miljöutredare Erik Wikstrand har jobbat som kommunanställd miljöingenjör innan han blev civil utredare på polisen. Kollegan Ellen Forsberg var tidigare miljöinspektör. Bild: Minna Ridderstolpe
Bild 1/4
Tf gruppchef Andreas Mjörnestål håller i utsättning utomhus med poliserna som deltar i insatsen. Foto.
Tf gruppchef Andreas Mjörnestål håller i utsättningen tidigt på morgonen. Efter den gemensamma utsättningen samlar han poliserna som bland annat har i uppgift att kontrollera den trafik som kommer till fastigheten under dagen. Bild: Minna Ridderstolpe

Ellen Forsberg och Erik Wikstrand undersöker containrar, bilvrak och metallskrot på jakt efter miljöfarliga ämnen. Att upptäcka och förhindra illegal hantering av avfall är viktigt för att stoppa kriminella brottsvinster.

En röd traktor och tio traktordäck blockerar det gråvita lastbilsflaket. Dörrarna kan bara öppnas på glänt för miljöutredare Ellen Forsberg som häver sig uppför kanten på långsidan av kapellet. Hon vill kolla om det finns några gömda kemikalier, oljespill eller annat misstänkt farligt avfall inne i lasten.

Utanför bevakar två uniformerade poliser infarten till tomten. De lägger märke till varje bil som passerar den trafikerade leden utanför. Fler kollegor finns på olika poster innanför den tre meter höga metallgrinden in till området, som är stor som en fotbollsplan. På långsidan mittemot finns inga galler och grindar, bara skog med tall, gran och mossklädda stora stenar.

– Jag ser nåt slags aggregat, gamla gräsklippare, här är någon slags maskin, oljedunkar, gasoltuber instoppade – oj, oj, oj, vad vi har mycket att gå igenom, det är en massa blandat metallskrot här, hörs Ellen Forsbergs röst inifrån lastbilsflaket.

Åklagare Martin Elofsson har också tagit sig upp i flaket för att få en ännu tydligare uppfattning om vad den här utredningen ska komma att handla om. Han arbetar på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten, och är den som har fattat beslut om att genomföra dagens så kallade platsundersökning och husrannsakan på fastigheten som ligger i Västsverige.

Tips från allmänheten och klagomål om märklig hantering av avfall har under flera år kommit in via olika kanaler. Slagningar i register, bakgrundskontroller och spaningar i området har gjorts.

Förutom polisen är Kronofogden, Länsstyrelsen och kommunen också på plats för att göra en så kallad tillsyn av fastigheten. Även kontakt med Försäkringskassan och Skatteverket har tagits i ärendet.

– Det finns misstankar om miljöbrott, otillåten miljöverksamhet och penningtvättbrott avseende pengar från den otillåtna verksamheten. Vi har informerat den misstänkta om varför vi är på plats och vad vi behöver titta på, säger Martin Elofsson, senior kammaråklagare.

Den eller de personer som brukar vara här har varken anmält eller sökt tillstånd för att ta emot stora mängder avfall, som till exempel gamla fordon och metallskrot. På tomten står ett tiotal lastbilssläp och uttjänta personbilar, truckar och ett antal grävmaskiner. Här finns också öppna containrar med byggnadsmaterial och olika elektroniska produkter.

Polisens miljöutredare Erik Wikstrand häver sig upp till en container vars högar med frigolitplattor får fungera som språngbräda till ännu ett lastbilssläp. Han forcerar låset till dörrarna och tar sig in i lasten.

– Det är bara vitt tegel, massor av tegel. Och här är en röjsåg … och en demonterad lastbilskur, visar han från öppningen.

Tf gruppchef Andreas Mjörnestål är ansvarig för polisens arbete på platsen. Han står nedanför släpet och påminner miljöutredarna om myndigheternas olika uppdrag:

– Vi behöver tänka på vad som är vår del i det här och vad som ligger på tillsynsmyndigheterna, säger han.

De båda miljöutredarna Erik Wikstrand och Ellen Forsberg har i uppgift att samla in iakttagelser kring hanteringen av miljöfarligt avfall som kan vara skadligt för människor, djur och växter. Tillsammans med kriminaltekniker tar de prover från sten och grus som lagts ut över hela den drygt 6 000 kvadratmeter stora tomten som sedan skickas vidare för analys av nationellt forensiskt centrum, NFC. Ellen Forsberg tar upp ett par av de svarta stenarna i sin hand.

Kriminalteknikerna Jörgen Magnusson och Margareta Jacobi sitter på huk och tar prover från marken. Foto.

Kriminalteknikerna Jörgen Magnusson och Margareta Jacobi tar markprover. Bild: Minna Ridderstolpe

– Det här är troligen så kallad ferroslagg som kan vara skadligt för vatten och natur häromkring, eftersom den vanligtvis innehåller krom, förklarar hon.

De båda miljöutredarna använder den mobila appen Samla för att digitalt samla information och anteckningar för avrapportering. Den samlade informationen kan sedan följa med hela vägen till det eller de verksamhetssystem där den behöver avrapporteras. På så sätt blir det ingen dubbelregistrering.

Kriminalteknikerna ansluter nu för att hjälpa till att dokumentera misstänkt farligt avfall och ta prover på andra vätskor och spill- och oljefläckar som miljöutredarna hittar. I en skrotad glassbil som står parkerad på tomten hittas kärl med vätskor som ska provtas. Kriminaltekniker Margareta Jacobi pratar hela tiden med Ellen Forsberg och Erik Wikstrand om vadsom behöver dokumenteras för att kunna användas som underlag i den fortsatta utredningen.

En liten glasflaska med en bärnstensfärgad vätska i står på ett bord med ett glasrör ner i flaskmynningen. Foto.

Kriminaltekniker tar prov ur de dunkar som Ellen Forsberg önskat. Provet analyseras sedan av NFC. Bild: Minna Ridderstolpe

Ett av lastbilssläpen har bommats igen mer än något av de andra. En bred metallplatta och fyra större muttrar fäster dörrarna. Erik Wikstrand får låna en stege och en skiftnyckel av kriminalteknikerna och klättrar upp för att försöka få låsanordningen att ge med sig. Efter flera försök klättrar han ner igen och rådgör med teknikerna om hur i all sin dar man ska lyckas ta sig in i släpet.

Jörgen Magnusson, som är kriminaltekniker, hämtar en tigersåg från den grå teknikerbussen, men elsladden visar sig vara för kort för att räcka hela vägen upp till lastbilens tak där låset fäster i taket. Teknikerna får precisionsbacka in sin bil tätt intill för att en förlängningssladd ska kunna nå hela vägen upp. Efter att ha dubbelkollat med förundersökningsledaren om lämpligheten i att göra åverkan på lastbilen, sätter han igång att såga upp låset. Det ger med sig nästan omedelbart och utredarna kan klättra in.

Erik Wikstrand står på en stege mot en trailer och sågar med en tigersåg. Foto.

För att komma in i en ordentligt förseglad trailer tar Erik Wikstrand hjälp av en tigersåg. Trailern visade sig innehålla ännu fler motordelar. Bild: Minna Ridderstolpe

I en annan del av området går två ingripandepoliser in i en separat byggnad. De går igenom det ena rummet efter det andra och hittar bland annat olika typer av arbetskläder, hygienartiklar och utskrivna pappersfakturor. En surfplatta, dator, flera mobiltelefoner, USB-minnen och dokument tas i beslag efter beslut av åklagaren. Poliserna söker också efter sedlar i olika utrymmen där de vet att sådant brukar gömmas, men hittar inget.

– Vi tycker att vi har kollat överallt, men jag vill inte att vi åker härifrån utan att ha prövat allt, så jag har precis begärt hit specialsökhundarna så att vi inte missar något, säger Andreas Mjörnestål, tf gruppchef.

Kommunens roll under den här platsundersökningen är att göra så kallad tillsyn av hantering och transport av avfall som sker inom kommunens gränser. När myndigheterna gör gemensamma platsundersökningar som den här behöver därför deras handläggare dokumentera sina egna iakttagelser och ta egna prover på plats. Den här gången tas både ytliga jordprover och prover tio centimeter ned i marken eftersom det finns misstankar om att beläggningar från metaller, plast och kemikalier kan ha kontaminerat marken.

– Vi är oroliga att farliga ämnen kan spridas till grundvattnet eller omgivande mark, förklarar kommunhandläggaren på plats.

Ett annat ansvar som faller på kommunen är att förmå den så kallade verksamhetsutövaren, alltså den person som anses arbeta och verka här, att återställa marken och helt enkelt få bort allt avfall från hela tomten. I det här fallet tar kommunen också beslut om att utfärda ett förbud för lagring, bearbetning och demontering av fordon på den här fastigheten.

I dag gör även två handläggare från Kronofogden en tillsyn för att undersöka om det finns maskiner, inventarier eller något annat som bör utmätas i förhållande till vilka inkomster, tillgångar och skatter som redovisats kring verksamheten som anses ha pågått här under minst fyra års tid. I det ekonomiska underlaget som togs fram före platsundersökningen har det visat sig att det finns obetalda skulder på flera hundratusen kronor. Kronofogden beslutar därför att utmäta skulden. En lastbil fullastad med skrot hämtas sent på eftermiddagen. En grävmaskin och skylift får lämnas kvar för att hämtas av bärgare några dagar senare.

– Vår bedömning är att det inte finns någon annan än den här personen som kan vara ägare till den här lösa egendomen och då har vi lagstöd att göra utmätning. Vi hittade också nycklarna till lastbilen inne i ett av boningshusen, vilket brukar vara ett tydligt tecken för oss, berättar kroninspektören.

Där skogen börjar står en kasserad vit motorbåt uppallad. Schäferhunden Ajax och hundföraren Paul Langvik jobbar koncentrerat runtomkring. Ajax är specialist på att nosa upp sedlar och signalerar att han fått lukt på något inne i båten. Ajax och husse klättrar uppför relingen och in i pulpeten och sedan vidare ner i pentryt där Ellen Forsberg kämpat med att bända upp de låsta kökslådorna med hjälp av ett rostigt armeringsjärn. Men inga gömda kontanter ligger i den gamla båten och hittas inte heller någon annanstans.

Ellen Forsberg och Erik Wikstrand på väg att ta sig in i en båt på området. Foto.

Ellen Forsberg och Erik Wikstrand tar sig in i den övergivna båten. Eftersom sökhunden Ajax markerat vid den är det viktigt att den undersöks grundligt. Bild: Minna Ridderstolpe

– I nästa steg kommer vi att samla ihop all information och hålla förhör med den misstänkta. Därefter löper utredningen vidare, först och främst genom att forensikerna sammanställer protokollet över platsundersökningen och att NFC analyserar de prover som tagits härifrån, säger Martin Elofsson, senior kammaråklagare.