”Mer tillit och mindre byråkrati”

Rikspolischef Petra Lundh och biträdande rikspolischef Stefan Hector. Foto.

Rikspolischef Petra Lundh och biträdande rikspolischef Stefan Hector. Bild: Minna Ridderstolpe

Fler poliser nära medborgarna och fler brott som klaras upp. Det är några delar i polisens tre förändringsuppdrag.

Stärkt operativ förmåga, det är målet med polisens tre förändringsuppdrag. Fler poliser ska jobba nära medborgarna, fler telefonsamtal ska besvaras snabbt, fler brott ska klaras upp, färre polisanställda ska arbeta med intern byråkrati och fler med uppgifter som skapar värde för medborgarna.

Dessutom ska vi minska styrningen inom polisen. Det kan verka oväntat när det kommer från två (relativt) nya chefer som vill genomföra förändringar. Men vi ser att dagens styrning, med långa beredningar, många styrdokument och omfattande administration, begränsar handlingsutrymmet och stjäl tid.

Minskad styrning hänger ihop med uppdragstaktik, det ledarskap som vi vill ska genomsyra polisen. Uppdragstaktik innebär att vi chefer sätter mål och ramar för tydliga uppdrag som vi sedan följer upp, men vi lämnar till medarbetare att själva bestämma hur man tar sig till målen. Grunden är tillit och förtroende. Resultatet blir medarbetare som växer och hittar bra sätt att lösa uppdragen.

Till skeptikern: Självklart ska vi ha god ordning inom polisen. Vi ska ha kvar de styrdokument som lagen kräver och de som ger oss bra vägledning. Till det ska vi ta fram alternativ till processtyrning, innan vi avvecklar den.

Ett område vi behöver lägga mer kraft på är mäns våld mot kvinnor. Antalet mord på kvinnor ligger högre i år än tidigare år, för det första kvartalet. I flera polisregioner är mäns våld mot kvinnor dödligare än det gängrelaterade våldet. Den nationella operationen Beta fokuserar på våldsutövarna, för att bättre kunna förhindra våld mot kvinnor. Operationen analyserar nu också hur aktuella mord på kvinnor skulle kunna ha förhindrats.

Bedrägerier är ett annat viktigt område. Vi har länge fört en dialog med bankerna och de inför nu en rad åtgärder som ska öka kundernas skydd. Det handlar bland annat om fler begränsningar, fördröjningar och stärkta kontroller vid avvikande transaktioner. Det här är viktiga steg mot att stävja en brottslighet som drabbar många och som genererar stora brottsvinster – cirka 7,5 miljarder kronor förra året. Dessa åtgärder ger även polisen extra kraft i att bekämpa bedrägeribrotten, som i stor utsträckning göder de kriminella nätverken.

Till sist önskar vi en härlig sommar, oavsett om du jobbar eller är ledig.

Tre förändringsuppdrag

De tre förändringsuppdragen som ska öka polisens operativa förmåga är:

  1. Öka den lokala närvaron i samhället.
  2. Förbättra resultaten i utredningsverksamheten så att fler brott klaras upp.
  3. Använda resurserna mer effektivt genom att minska styrning, administration och byråkrati.