Förlängt stöd mot gängvåld

En polis visar något i mobilen för en annan polis. Foto.

Sex kommuner i Sverige arbetar enligt GVI-strategin: Malmö, Örebro, Göteborg, Uppsala, Huddinge och Järfälla/Upplands Bro.

GVI är en strategi mot det gängrelaterade våldet. Regeringen ger nu fortsatt stöd till de kommuner som arbetar utifrån strategin.

Gruppvåldsintervention, GVI, kommer från USA och går ut på att genom avskräckning minska våld i kriminella miljöer – i en specifik stad eller stadsdel. Den bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle.

Sex kommuner i Sverige arbetar enligt GVI-strategin: Malmö, Örebro, Göteborg, Uppsala, Huddinge och Järfälla/Upplands Bro. Först ut var Malmö, där arbetet startade 2018 under namnet Sluta skjut.

Det pågår olika insatser inom ramen för GVI. Den gemensamma nämnaren är att man riktar sig direkt till våldsbenägna grupper, för att förmedla ett gemensamt och tydligt budskap: att våldet inte accepteras och att de personer som vill lämna det kriminella livet erbjuds hjälp och stöd. Det bygger även på konsekvenser för hela gruppen om en individ i gruppen begår våldshandlingar.

Ett exempel på en insats inom GVI är så kallade ”call in-möten”. Personer som är villkorligt dömda för brott med koppling till gängkriminalitet kallas till möten där de får lyssna på olika talare, till exempel anhöriga till personer inom gängkriminalitet som dött i skjutningar.

– Det här är ett långsiktigt arbete och flera studier lyfter fram att fokuserad avskräckning är en effektiv metod mot våld i kriminella miljöer, säger Kristian Malzoff, som ingår i nationella styrgruppen för GVI.

Kristian Malzoff, nationella styrgruppen för GVI. Foto.

Kristian Malzoff ingår i den nationella styrgruppen för GVI.

Han nämner den senaste studien, som kommer från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, och heter ”Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna”. Där dras bland annat slutsatsen att insatser av typen fokuserad avskräckning bland gängkriminella minskar skjutvapenvåld med en fjärdedel, över en tid av i genomsnitt cirka tre år.

Kristian Malzoff ser förlängningen av regeringsuppdraget som ett kvitto på att man är på rätt väg.

– Förlängningen gör att arbetet kan fortsätta att utvecklas och utvärderas.

Medel till fortsatt arbete inom ramen för GVI söks även från EU:s inre säkerhetsfond till stöd för nya etableringar.