”I hjärtat kommer jag alltid att vara polis”

Anders Thornberg i uniform utomhus i vinterlandskap. Foto.

Efter sex år som rikspolischef går Anders Thornberg vidare. Här berättar han om vad han är stoltast över och vad han kommer att sakna mest.

Jag har varit polis i drygt 40 år och det är med vemod jag lämnar er nu. Fast jag lämnar inte. I hjärtat kommer jag alltid att vara polis.

Jag började min bana 1982 på Södermalm i Stockholm. Efter det blev det Säkerhetspolisen, där jag spanade på utländska underrättelseofficerare, var operativ chef, HR-chef och Säpos förste kommunikationsdirektör. 2018, efter sex år som Säpochef, kom jag tillbaka till den ”öppna polisen”, som rikspolischef.

Och nu har vi kommit hit, då jag ska ta avsked av er drygt 37 000 fantastiska medarbetare. Vad jag är mest stolt över? Över den förflyttning vi gjort tillsammans!

Vi har blivit EN svensk polis. Vi har vuxit med runt 8 000 medarbetare . Vi har uppgraderat polisyrket och vi har utvecklat våra arbetssätt på väldigt många fronter. Vi har inrättat en säkerhetsavdelning och stärkt medarbetarskyddet. Vi har infört uppdragskompassen och en visselblåsarfunktion.

Vi har också utvecklat samarbetet med andra myndigheter på ett sätt som saknar motstycke. Vi har fått omvärlden att förstå att hela samhället måste agera kraftfullt tillsammans för att bekämpa den organiserade brottsligheten, ansträngningar som nu har börjat ge resultat.

Vad jag kommer sakna mest? Alla er polisanställda som dygnet runt, årets alla dagar gör Sverige tryggt och säkert. Jag har besökt landets alla 95 lokalpolisområden och träffat tusentals medarbetare, tagit till mig era kloka idéer och förverkligat så många jag har
kunnat. Jag har sett hur ni jobbar kreativt och beslutsamt tillsammans, oavsett organisatorisk och geografisk tillhörighet, oavsett kompetens, oavsett om man är polis eller civilanställd. I alla dessa möten har jag känt kraften i alla er polisanställda.

Ni är bra! Ni gör skillnad. Det som rör mig mest är er stolthet över uppdraget: Att minska brottsligheten och öka tryggheten. Att skydda den svenska demokratin. Det är det jag tar med mig. Jag är så stolt över att ha jobbat tillsammans med er. All lycka i framtiden! Nu lämnar jag med varm hand över till Petra Lundh.

5 125

Så många nya medarbetare har börjat inom polisen sedan årsskiftet. 1 486 är poliser och 3 639 är civila. Totalt är vi nu 37 302 medarbetare, en ökning med 2 374 i år. Det pågår även rekrytering av ytterligare cirka 4 000 medarbetare. Rekryteringskön har minskat med 20 procent under året.

I regionerna tillhör 79 procent av de anställda kärnverksamheten och 48 procent arbetar i lokalpolisområdena.

Statistik från den 31 oktober 2023.