Petra Lundh ny rikspolischef

Nya rikspolischefen Petra Lundh. Foto.

Bild: Thomas Carlgren

Den 1 december tillträdde Petra Lundh som ny rikspolischef. Hon har en lång karriär som jurist i olika befattningar bakom sig, bland annat som riksåklagare.

Den 17 november meddelade Anders Thornberg att han blir landshövding i Halland efter sex år som rikspolischef. Vid en pressträff samma dag meddelade regeringen att den utsett Petra Lundh till ny rikspolischef. Justitieminister Gunnar Strömmer motiverade valet på följande sätt:

– Petra Lundh är en mycket erfaren och uppskattad myndighetschef. Hon är i dag president i Svea hovrätt, och har tidigare varit riksåklagare, det vill säga chef för Åklagarmyndigheten. Innan dess var hon lagman vid Södertörns tingsrätt i Stockholm, en av Sveriges största domstolar.

Gunnar Strömmer framhöll också att Petra Lundh har drivit flera fall till Högsta domstolen för att flytta fram polisens och åklagarnas positioner i brottsbekämpningen.

– Petra Lundh är en mycket skicklig jurist. Det har hon visat som domare, domstolschef och riksåklagare men också i en mängd olika statliga utredningar om lagstiftning under drygt 25 års tid.

Under sina 35 år inom rättsväsendet har Petra Lundh haft ett nära samarbete med Polismyndigheten. Hon har också granskat polisen, undervisat på polisutbildningen och utrett delar av den lagstiftning som polisen nu tillämpar.

– Jag känner mig så glad och hedrad över att ha fått detta uppdrag. Jag har mött otroligt många skickliga och erfarna medarbetare, både poliser och i andra yrkesroller. Mycket fungerar bra eller är på väg att fungera bra inom Polismyndigheten, säger Petra Lundh.

Regeringen har gett henne ett förändringsuppdrag inom tre områden. Det första handlar om att polisen behöver bli mer närvarande i lokalsamhället och på nätet. Det andra handlar om att fler brott ska klaras upp – och att polisen ska utveckla utredningsverksamheten. Det tredje handlar om att polisens resurser ska användas så effektivt som möjligt och göra mesta möjliga nytta.

En grundförutsättning för det är att polisen är en attraktiv arbetsplats, menar Petra Lundh.

– Jag kliver in i ett allvarligt läge som utmanar inte bara polisen, utan hela samhället. I början kommer jag att ägna mycket tid åt att lyssna på medarbetare, som känner verksamheten bäst och ofta har förslag till lösningar. Det är viktigt för mig.