På gränsnära område

Bild 1/2
En polis håller upp sin högra hand mot en bilist för att stoppa den för en gränskontroll. Foto.
Med hög hastighet kör en man rakt in i den utökade gränskontrollen. Bild: Minna Ridderstolpe
Bild 1/2
En polis står vid en polisbuss i ett snöigt landskap. Foto.
Trafiken är gles på de enorma ytorna och de egna resurserna begränsade. Att bevaka gränsen här är utmanande. Bild: Minna Ridderstolpe

Med en femtio mil lång landgräns mot Norge har LPO Jämtland Härjedalen stora ytor att kontrollera. Numera kan de ta hjälp av den nya lagen som ger fler möjligheter till gränskontroller.

Vägen är smal och slingrar sig över det vida och öde landskapet. Ett soldis lägger den glesa skogen och snön i ett silvrigt skimmer.

Polisbuss fjorton femtiofyra tio står parkerad en bit vid sidan av med två hjul på vägbanan, två i snön eftersom det saknas parkeringsficka.

Platsen Skalstugan är ingen slump. Den är definierad som gränsnära men saknar tullstation, som gjord för personer som ägnar sig åt att föra över vapen och droger över gränsen mellan Sverige och Norge.

En polispatrull mitt ute i ingenting

Polisassistent Lars Olsson står mitt på vägen och tittar mot horisonten. Den norska gränsen är några hundra meter bakom honom och kollegorna polisinspektör Erik Norlander och polisassistent Emanuel Flodin. Fjälltopparna reser sig i horisonten.

Tystnaden är kompakt. Ett ljud hörs plötsligt i fjärran. Alla tre vänder blicken bort längs vägen.

Ljudet ökar i omfattning och en vit bil dyker upp långt borta bakom en krök. Den kommer från svenska sidan.

Det går mycket fort.

Den loja, lite avvaktade stämningen bland poliserna bryts.

Lars Olsson rättar till båtmössan och tar några steg åt sidan och håller upp handen i ett stopptecken. De andra två gör sig beredda.

Den vita bilen saktar ner till synes tveksamt som att föraren inte kan tro att det står en polispatrull mitt ute i ingenting.

Men denne bestämmer sig för att dra ner på farten och rullar efter en liten stund långsamt fram mot Lars Olsson som pekar med hela handen på vägrenen.

Föraren lyder uppmaningen och kör in till sidan och stannar.

Två av poliserna går fram till fordonet. Förardörren öppnas. En ung man, påtagligt nervös tittar ut. Han flackar med blicken och ser sig oroligt om. Han ler stelt.

Polisen Lars Olsson pratar med en stoppad bilförare i gränskontrollen. Foto.

Lars Olsson pratar med den uppenbart nervösa föraren. Men efter en genomsökning av bilen och ett fortsatt samtal får han åka därifrån, uppenbart lättad. Bild: Minna Ridderstolpe

Gör trafikkontroller och inre utlänningskontroll

Platsen patrullen befinner sig på är så kallat gränsnära område. Den relativt ensliga vägen är bara en av flera övergångar mellan Norge och Sverige i den jämtländska fjällvärlden.

Tidigare under passet har patrullen kört fram till norska gränsen och vänt tillbaka några kilometer in i Sverige och stannat för att genomföra trafikkontrollen, vars syfte är att dels kontrollera nykterhet och körkort, dels att göra en inre utlänningskontroll.

– Vi vet nu att inga bilar står parkerade mellan oss och gränsen, så ingen kan komma undan med att påstå att de inte passerat gränsen utan bara stått still på den här sidan, säger Erik Norlander, och lägger till att det nästan inte finns någon täckning, vilket kan vara till fördel eftersom det blir svårare för personer med eventuellt kriminellt uppsåt att kommunicera med varandra.

Förarens beteende och platsen är förutsättningar för det som sedan sker och typiskt för arbetet i gränsnära områden med stöd av lagen om utökade befogenheter. Poliserna tittar efter avvikelser, det vill säga skäl att få nyttja den nya lagstiftningen som ger större utrymme att kontrollera personen än tidigare.

– Vi får ju tillgång till en bättre verktygslåda och vi har en offensiv inställning, säger Norlander.

Syftet är att bekämpa gränsöverskridande brottslighet

Syftet med den nya lagstiftningen som beslutades av riksdagen är att ge polisen bättre förutsättningar att motverka olovlig vistelse i landet och att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Lagen ger polisen större möjligheter att ingripa mot till exempel smuggling eller utförsel av stöldgods.

Lagen innebär att en kontroll kan göras utan utlänningslagens krav på grundad eller särskild anledning. Kontrollen ska förvisso vara motiverad men underlaget för beslut behöver inte vara individspecifikt eller konkret. Iakttagelser, profilering, tips eller det som ibland kallas magkänsla räcker. De ska vara selektiva inte systematiska. Lagen innebär ökade befogenheter för kroppsvisitationer, inre utlänningskontroller men även kamerabevakning.

I vanliga fall krävs en skälig misstanke för att exempelvis göra en kroppsvisitation. I de gränsnära områdena kan det genomföras i brottsförebyggande syfte.

Att det är olika lagstiftning beroende på var man gör en kontroll skapar inget huvudbry för patrullen.

– Det handlar om att ställa om tanken men det är inte några problem alls. Och eftersom detta är en viktig och prioriterad del av vårt uppdrag så genomför vi kontroller ganska ofta och har förstås blivit vana, säger Erik Norlander.

Medan Emanuel Flodin pratar med föraren söker de andra igenom bilen, lyfter på mattor, vänder och vrider på föremål, tittar extra noga på allt. En enorm högtalare som fyller upp halva bagageutrymmet ger upphov till roade men respektfulla kommentarer poliserna mellan.

Under samtalet med föraren ställs flera frågor som verkar till synes oskyldiga men är en del av uppdraget. Att få en bild av var mannen varit, vart han är på väg och vem han är – och inte minst om han har haft kontakt med polisen tidigare. Det gäller att få en helhetsbild av vem personen är. Har han något att dölja?

Efter hand blir mannen mindre nervös och förklarar sig. Han visste att han körde för fort men inte hur mycket, han har haft kontakt med polisen i Norge eftersom han spelat för hög musik och poliser gör honom alltid nervös. Han får blåsa och visa körkort. Ett foto på bilen och körkortet tas.

Efter en stund känner sig poliserna nöjda och tackar för samarbetet. Han lämnar vägrenen, och kör lagenligt och påtagligt lättad mot Norge.

Uppgifterna om den nervösa mannen kommer att rapporteras men det är ingen större administrativ börda.

– Det är inte mer komplicerat än en vanlig LOB*-blankett, säger Lars Olsson.

Fler bilar stoppas under passet men får åka vidare efter att förarna blåst, fått visa körkortet och svarat på några enkla frågor.

Det är glest med trafik, mest norskregistrerade bilar och lastbilar. Många har varit och handlat i Sverige och poliserna hittar inget anmärkningsvärt eller misstänkt.

Polisen Emanuel Flodin gör ett utandningstest på en mc-förare. Foto.

Emanuel Flodin pratar med en mc-förare från Norge, som "ikke har nåe imot å bli fotografert". Bild: Minna Ridderstolpe

Vad menas med gränsnära områden?

Begreppet gränsnära har under en tid hos myndigheten diskuterats och inte minst definierats. Med gränsnära områden avses vissa flygplatser, hamnar, järnvägsstationer, broar till andra länder och gränsövergångsställen på allmänna vägar.

Ytterligare några fordon kontrolleras men inget avvikande upptäcks. Patrullen bestämmer sig för att bryta upp för lunch. Den vanliga frågan om att värma låda eller slå på stort uppstår. Valet faller på en turistanläggning i närheten. Det är ganska tomt i lokalen men buffén med kåldolmar och broccoligratäng blir avgörande.

Efter kaffet är det dags att jobba igen. Färden går mot Storlien.

De långa avstånden i fjällvärlden och mycket tid i fordon inbjuder till samtal.

– Lagstiftningen är på rätt väg men det finns mer att göra, inte minst att fler områden inkluderas och kan övervakas. Ta skoterlederna till exempel. De ingår inte och man kan ju tänka sig att narkotika och vapen kommer in även den vägen, säger Lars Olsson.

Polisen Lars Olsson, LPO Jämtland Härjedalen. Foto.

Lars Olsson, LPO Jämtland Härjedalen. Bild: Minna Ridderstolpe

Främst narkotika och vapen

Det är främst narkotika och vapen som man tror, och i viss mån vet, kommer in via gränsområden. Det finns exempel på flera hundra kilo cannabis som fastnat i kontroller. Omfattande mängder droger som transporteras genom Sverige men även som hanteras i direkt anslutning till gränserna.

– Där inne fanns en gömma för pengar och narkotika att byta ägare. Den var så väl gömd att det var först när en hund kom på plats som vi hittade den, säger Erik Norlander och pekar in mot den snötäckta marken inne bland träden när vi passerar.

Men även annat än vapen och droger tar sig över gränsen. Fordon och arbetsmaskiner som stjäls i Norge och transporteras in i Sverige över de glest befolkade och lika glest övervakade många gränsövergångarna har noterats.

Efterlängtat är teknik, som är på gång, som kan underlätta. Att få läsa av registreringsskyltar på samma sätt som i Norge.

– Våra kollegor i Norge har en mycket bättre överblick över vilka fordon som rör sig på vägnätet men som tur är delar de med sig av information.

Polisen Erik Norlander, LPO Jämtland Härjedalen.

Erik Norlander, LPO Jämtland Härjedalen. Bild: Minna Ridderstolpe

Att bevaka gränsen är utmanande

Samarbetet med andra kommer spontant upp i samtalet.

– Vi lär oss mycket av fjällräddningen. De har folk ute överallt där vi normalt inte rör oss, kan terrängen och upptäcker avvikelser och kontaktar oss, säger Erik Norlander, och torkar av den immiga rutan i bilen med ärmen. Ventilationen krånglar och har svårt att klara av att ventilera ut fukt. Det muttras lite om gamla fordon men med glimten i ögat.

– Vi får stanna och starta om den här ibland och då brukar ventilationen komma igång, säger Norlander.

De vittnar alla om fördelar med den nya lagstiftningen men det går att ana en viss frustration eftersom lagen är långt ifrån heltäckande, ytorna enorma, trafiken gles och de egna resurserna begränsade. Lokalpolisområdet Jämtland Härjedalen har en femtio mil lång landgräns mot Norge och uppskattningsvis finns det ett dussin övergångar. Att bevaka gränsen här är utmanande.

– Det är ju inte som att stå vid en färja då man vet när båten kommer och kan lägga allt krut då, säger Erik Norlander. 

Och sätten att förflytta droger och vapen är många. Det finns uppgifter om drönare, båt, snöskotrar och till och med el-mountainbikes som används berättar Lars Olsson.

Någon timme senare på dagen, efter flera mils körning, har patrullen ställt upp polisbussen i Storlien nära den norska gränsen efter att vägen även här har kontrollerats för parkerade fordon.

Platsen är mer anpassad för kontroll eftersom det finns en väl utbyggd infart och kontrollplats. Tullverkets röda byggnad ligger en bit bort. Just denna dag är det ingen aktivitet från tullens operativa grupp men samverkan med Tullverket är omfattande och till stor hjälp. Myndigheterna delar information och gör emellanåt gemensamma insatser.

Här vid Storlien är trafiken tätare än vid Skalstugan men inte mer än att samtliga fordon som kommer körande från Norge vinkas in till kanten. Alla får blåsa och berätta vart de ska och var de kommer ifrån. Frågorna är naturliga och svaren likaså. Bara glada miner och lättsamma samtal tycks det. En bil drar till sig extra uppmärksamhet. Två unga män känns en aning felplacerade, men efter bedömning inte tillräckligt mycket för att polisen ska agera.

Stämningen mellan poliserna i gruppen är uppsluppen och samspelt. Alla vet vad de ska göra och arbetsuppgifterna fördelas till synes intuitivt. Någon vinkar in fordon, de andra kontrollerar bilarna och förare. Det vanligaste är förstås att allt är i sin ordning, att förarna stannar och låter poliserna göra sitt jobb.

Men ibland bränner det till.

– Förra veckan när vi gjorde en nykterhetskontroll passerade en bil i hög fart. Vi fick stopp på den bara någon kilometer från gränsen och vi kunde genomföra en kontroll och genomsöka fordonet. Vi kollade med norsk polis om det fanns något, på dem, om de var misstänkta för något, vilket ofta går snabbt och är effektivt. Nu var de inte det. Det visade sig att de gjort ett stort inköp av alkohol på Systembolaget i Åre. De fick åka vidare hem till Norge, säger Erik Norlander.