”Nu sätts vårt långsiktiga arbete mot terror på prov”

Rikspolischef Anders Thornberg. Foto.

Polisen har jobbat länge, både regionalt och nationellt, med att höja förmågan mot terrorattentat. Vi är redo.

Ännu en gång har terrorhotet mot Sverige ökat. Den 17 augusti beslutade säkerhetspolisen att höja hotnivån från tre till fyra på en femgradig skala. Sedan 2015 har Polismyndigheten utvecklat arbetet, på regional och nationell nivå, för att kontinuerligt höja förmågan att hantera eventuella terrorattentat. Ett långsiktigt arbete som vi nu sätter på prov. Med det sagt, ska vi inte kapitulera för hotet. Vi ska leva våra liv som vanligt, men vara vaksamma både i vår yrkesroll och när vi inte är i tjänst.

Inom svensk polis hjälper vi varandra, och det är vi som står för tryggheten i samhället. Det har inte minst tre av myndigheternas insatser visat. Jag tänker förstås på Stockholms särskilda händelse Frank, och Noas nationella operationer Frigg och Freja. Satsningarna har pågått i lite mer än ett halvt år och syftet har varit att sätta tryck på hela kedjan, från huvudmannen i topp till den 17-årige utföraren på gatan. Framgångarna har varit, och är, betydande.

Något förenklat skulle man kunna beskriva åtgärderna som en trestegsraket.

Frank hanterar skjutvapenvåldet i Stockholm. Vapen- och narkotikabeslagen har varit många och vi vet att ett flertal våldsdåd har förhindrats. Frigg går högre upp i näringskedjan. Målet är att försvaga ledargestalterna och de centrala aktörerna. Freja är en samoperation mellan 15 myndigheter där uppdraget är att beslagta de kriminellas brottsvinster.

Resultaten talar för sig själva: 350 vapen, 300 kilo sprängämnen, 2 ton narkotika och över 105 miljoner kronor har tagits i beslag.

I Frank, Frigg och Freja har arbetet bedrivits enligt ett nytt angreppssätt: informationsstyrt. Brott som på ett eller annat sätt hör ihop har klustrats till gemensamma ärenden. Vi har lämnat ”vem ska utreda nästa ärende” och gått över till ”vem har bäst förutsättningar”. Därigenom har värdefull tid sparats, information samlats och delats och utredarna har snabbt kunnat få en helhetsöverblick. Så långt som möjligt har arbetet bedrivits proaktivt. Det är vi, inte händelsen, som styr var vi lägger resurserna.

95

lokalpolisområden har rikspolischefen besökt sedan 2018, vilket innebär samtliga landets LPO:n. Under pandemin var vissa besök digitala. På flera ställen har rikspolischefen gjort både digitala och fysiska besök.

Först ut var lokalpolisområde Södermalm och Norrmalm i Stockholm i februari 2018, de sista i Klippan och Landskrona i juli i år.

”Verksamhetsbesöken är mycket viktiga och givande för mig. I möten med medarbetare runt om i landet får jag värdefulla lägesbilder och viktiga synpunkter och idéer.”