Rädda liv med AOSP

En hand sträcker sig efter en livboj. Illustration.

Bild: Jörgen Knutsson

Polisanställda kommer ofta i kontakt med personer i kris. Med kursen AOSP, akut omhändertagande av självmordsnära person, får du verktyg för rätt bemötande.

Polisen rycker ut på larm om psykisk ohälsa eller självmordsförsök cirka 70 gånger varje dag. Med en vardag full av ingripanden för att hjälpa självmordsnära personer är det viktigt med utbildning som ökar kunskapen om hur man kan agera i en sådan situation.

Utbildningen till blåljusorganisationerna går under förkortningen AOSP, akut omhändertagande av självmordsnära person, och är framtagen av Karolinska Institutet.

–  Att prata med en person som är självmordsnära kan upplevas svårt och skrämmande, men det är bättre att ta kontakt och göra sitt bästa än att inte agera alls, säger Leila Baksi, brottsförebyggande samordnare och certifierad AOSP-instruktör i polisområde Stockholm city.

Leila Baksi, brottsförebyggande samordnare och certifierad AOSP-instruktör i polisområde Stockholm city. Foto.

Leila Baksi, brottsförebyggande samordnare och certifierad AOSP-instruktör i polisområde Stockholm city.

I grunden handlar det om att bemöta personen med respekt och empati och att lyssna aktivt. Efteråt kan du visa att du har förstått personen genom att återge innebörden av vad personen sagt eller upplevt med dina egna ord.

– Det är lättare för personen du möter att komma ur sin affekt och få tillbaka självkontrollen om den känner sig tagen på allvar och att du verkligen lyssnar intresserat, säger Oscar Rosén, polisassistent IGV/BF och certifierad AOSP-instruktör i LPO Norrmalm, region Stockholm.

Oscar Rosén, polisassistent IGV/BF och certifierad AOSP-instruktör i lokalpolisområde Norrmalm i Stockholm. Foto.

Oscar Rosén, polisassistent IGV/BF och certifierad AOSP-instruktör i lokalpolisområde Norrmalm i Stockholm.

– Ställ öppna frågor för att ge personen möjlighet att ge sin bild av situationen. Våga också vara tyst och vänta ut svar, säger Leila Baksi.

Här får du konkreta tips om hur du bemöter en person som mår psykiskt dåligt:

1. Ta kontakt

Genom att ta kontakt och visa att du verkligen vill hjälpa personen kan du rädda liv. Lyssna aktivt och öppet. Förutsätt inte att personen söker hjälp på egen hand eller att det blir bättre utan hjälp.

2. Var medveten

Var medveten om dina egna reaktioner. En vanlig reaktion är rädsla och en impuls att ignorera situationen och hoppas på att den går över av sig själv.

3. Var närvarande

Visa omsorg och omtanke utan att vara dömande, arg eller upprörd. Be personen berätta, och bekräfta vad du hör genom att upprepa det hen sa med dina egna ord. Ibland kan problem kännas mer hanterbara när man har satt ord på dem.

4. Våga fråga

Det enda sättet att ta reda på om någon tänker på självmord är att fråga om det. Det kan kännas svårt, men du visar att du har lagt märke till något när du har lyssnat. Att prata om självmord kommer inte öka risken för att personen kommer att genomföra ett självmord, det uppmuntrar istället till att tala om känslorna och känns ofta som en lättnad. Det är endast genom att samtala med personen som du kan få hen att söka hjälp. Gör inte någon överenskommelse om att någons självmordstankar ska vara en hemlighet. Du kan behöva berätta om självmordstankarna för andra för att personen ska få hjälp, och då vill du inte svika ett löfte du gett.

5. Utforska situationen

Ta reda på hur mycket och hur länge personen har haft tankar på att ta sitt liv. Du kan till exempel fråga:

  • Har du tänkt att du vill ta ditt liv?
  • Har du tänkt ut hur du skulle göra?
  • Har du bestämt när du ska göra det?

6. Fatta beslut

Fatta beslut om hur ni ska lösa den nuvarande situationen och diskutera nästa steg tillsammans. Erbjud stöd och information och uppmuntra personen att skaffa professionell hjälp. Kolla också upp vilket stöd personen kan få från närstående, till exempel en partner, förälder eller vänner.

7. Förmedla hopp

Självmordstankar återkommer ofta och när de gör det är det viktigt för personen i fråga att be om hjälp och berätta för någon om sina känslor. Visa ditt engagemang och din vilja att förstå och förmedla hopp och tröst. 

8. Ordna stöd

Självmordstankar försvinner inte av sig självt utan först när den självmordsnära personen upplever någon form av förändring i livet. För att hantera självmordstankarna är det viktigt att familj, vänner och andra viktiga personer finns kvar på ett aktivt sätt och ger stöd.

9. Ta hand om dig

Glöm inte bort dig själv och att du också kan behöva stöd, eftersom det kan vara känslomässigt påfrestande att vara ett stöd till någon som är självmordsbenägen. Prata med din närmaste chef om du behöver stöd.  

Heldagskurs om risker och myter

Kursen AOSP är en heldagsutbildning på åtta timmar som tar upp risk- och sårbarhetsfaktorer, myter och fördomar om psykisk ohälsa och självmordsnärhet samt vilken hjälp som kan erbjudas den i psykisk nöd.

Kursen behandlar även bemötandet i en akut situation samt vilka lagar, skyldigheter och rättigheter vi bör och ska förhålla oss till.

Utbildningen lägger stor vikt vid kommunikation, samtalsteknik och lågaffektivt bemötande i en akut situation. Deltagarna får även se och reflektera kring speciellt framtagna filmer som visar olika scenarier och erfarenhetsberättelser. 

De främsta målgrupperna för fortbildningen är brottsförebyggande/ingripande verksamhet och personal på regionledningscentraler. Men utbildningen riktas även till personal på polisens kontaktcenter, nationella telefonväxeln, arresten samt förhandlare.

AOSP är ett evidensbaserat utbildningskoncept framtaget av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) på Karolinska institutet.