Är Gotland alltid redo?

Andreas Grönström, beredskapssamordnare på Gotland. Foto.

– Sammantaget kan man säga att det inte är roliga frågor jag hanterar men de är både intressanta och viktiga och passar mig, även om jag ofta får agera ”djävulens advokat” i olika sammanhang, säger Andreas Grönström. Bild: Minna Ridderstolpe

Hallå där Andreas Grönström, beredskapssamordnare på Gotland – en av Sveriges viktigaste försvarspunkter.

– Att vara på en ö innebär både styrkor och sårbarheter. En av styrkorna är att vi har ett tydligt gemensamt och geografiskt ansvarsområde tillsammans med våra samarbetspartners. En sårbarhet är till exempel transporter till och från Gotland som är en navelsträng till fastlandet. Det är viktigt att det finns förråd och dessutom måste den utrustning vi behöver finnas på plats.

Varför behövs en beredskapssamordnare?

– Det handlar om det rådande omvärldsläget och att vi ska bli bättre på att bygga upp beredskapen här på Gotland. Uppdraget är tydligt men samtidigt ganska brett. Parallellt med uppdraget som beredskapssamordnare har jag flera andra uppdrag. Jag är polisiär ammunitionsröjare, CBRNE*-sakkunnig, signalskyddsansvarig, ammunitionsföreståndare och lokal övningsledare. Att ha många ansvarsområden är vanligt på mindre arbetsplatser.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

– Det är framför allt en hel del arbete tillsammans med länsstyrelsen i uppbyggandet av det civila försvaret. Polisen är en av de stora civila aktörerna inom totalförsvaret. Det handlar bland annat om att ta fram rutiner och handlingsplaner för olika situationer om det värsta skulle hända. Självklart blir det i samordningsuppdraget en hel del möten med representanter för våra samverkanspartners på ön. Varje dag är det också avstämningsmöte med ledningen i polisområdet gällande omvärldsläget.

Vilket är polisens uppdrag i det civila försvaret?

– Det är både stort och viktigt. En av de huvuduppgifter vi har sedan den nya strukturen för civilt försvar började gälla i oktober 2022 är att samordna hela beredskapssektorn för ordning och säkerhet. Vi ska strukturera arbetet tillsammans med Kustbevakningen, Tullverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen. 

Vad är det viktigaste du medverkat till hittills?

– Det är kartläggning av reservkraftstrukturen och hur och vad vi ska göra vid energibrist. Ett annat viktigt pågående arbete är att se över frågan om en reservhamn på Gotland om Visby hamn av olika anledningar inte skulle fungera eller försvinna. Mitt uppdrag är vansinnigt intressant men det händer att jag blir lite destruktiv i tanken och går runt och tänker det värsta scenariot i allt jag möter och ser. Samtidigt söker jag hela tiden lösningar på allt och uppdraget passar min hjärna då jag ofta spelar ”djävulens advokat”.

Vad är det stora uppdraget i höst?

– Det är uppdateringen av en kontinuitetsplan för polisområdet. Den ska innehålla vad vi gör i en rad frågor om det värsta tänkbara sker. Det är allt från enkla till svåra situationer som till exempel vilka förråd vi behöver bygga. Det här jobbas det med i hela Polissverige nu och jag har bra utbyte med kollegor.

Är ni mer beredda nu än innan du började?

– Jag ser att beredskapsarbetet hela tiden spiller över på den ordinarie och dagliga verksamheten i polisområdet. Det handlar om ett alltmer medvetet arbete mot den civila infrastrukturen på ön. Det finns en medvetenhet om viktiga platser och företag på ön och jag ser alltmer att vi får ihop de polisresurser som finns på Gotland. Det handlar bland annat om gränspoliser, tekniker från den regionala utredningsenheten, polisens kontaktcenter och operatörer på nationella operativa avdelningen. I stället för att se oss som ett polisområde är vi ett geografiskt område där vi jobbar tillsammans. Det är en viktig del av beredskapssamordningen på ön.

* Polisen har ett flertal ansvarsområden vid samhällets hantering av händelser med CBRNE: kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

Fakta

Namn: Andreas Grönström 
Ålder: 35 
Jobbar som: beredskapssamordnare i polisområde Gotland, region Stockholm. 
Vad gjorde du innan du blev polis: Jag arbetade som betongarbetare här på ön.
Favoritplats på Gotland: Utan tvekan den vackra Klintkustleden på norra Gotland. Där finns skog och våtmarker, gamla fiskelägen och andra fornlämningar.
Favoriträtt: Mormors gotländska kroppkakor med skirat smör och lingon.

Öländska kroppkakor upplagda på ett fat.Foto.