Vad är vitsen med nya Pug?

Carola Pettersson, verksamhetsutvecklare vid UB Stockholm. Foto.

”Jag minns min första utredning av ett beställningsmord, det var på Lidingö 2018. Sju åtalade saknade koppling till varandra och offret. De hade fått olika uppdrag och planerade i flera dagar på ett hotell. För bevisningen var det avgörande att kunna visa vad var och en hade gjort, och känt till. Vi anpassade inte metoden utan gjorde som vi alltid gjort. Nu gick det ganska bra ändå – men vi hade lyckats bättre med nya Pug på plats!” Bild: Minna Ridderstolpe

Hallå där Carola Pettersson, verksamhetsutvecklare, som tagit fram nya versionen av Pug, polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott.

Vad är vitsen med nya Pug?

– Att öka uppklarningsprocenten av mord i kriminella nätverk och andra grova
våldsbrott. Vanliga mord har redan en hög uppklarning. Jag hoppas också att nya Pug gör det roligare att vara utredare. Jag vill att utredarna ska ha nytta av Pug i vardagen och att de ska känna stolthet. De är med och löser ett av
samhällets största problem.

Hur gick arbetet till?

– Det togs fram genom att bland annat samla in regionernas bästa tips och kunskap från andra håll.

Vad skiljer nya Pug från gamla?

– Den mest uppenbara skillnaden är att nya Pug är digital, även om kärnan – att skapa ordning och reda – är kvar. Förändringstakten är hög och Pug ska vara aktuell, uppdaterad och lättillgänglig. Det som skiljer mest innehållsmässigt är den höga graden av bevisvärderingstänk. Vi vill inte bara tala om att något ska göras utan också hur, när och framförallt varför. Vårt mål är att ha ett tydligt syfte med alla åtgärder och att de ska kunna spåras till bevisvärderingen för att vi ska nå en fällande dom vid en rättegång.

Finns det några mätbara mål för uppklarningsfrekvensen?

– Nej, den ska bli bättre bara. Vi måste arbeta på ett helt annat sätt när exempelvis tio personer, som varken känner varandra, anstiftaren eller det tilltänkta offret, går ihop för att mörda en person, än när en person mördar en annan person och det finns kopplingar dem emellan.

Hur lång tid tar det att lära sig nya Pug?

– Det tar ungefär en dag att gå igenom informationen och läsa metoddelen.

Vad är viktigast att tänka på då?

– Att vi alla – både som individer, grupper och sektioner måste arbeta fram hur vi kan dra nytta av metoden på bästa sätt inom vårt eget verksamhetsställe. Vi alla måste ta oss tid att stöta och blöta: hur blir vi ännu mer framgångsrika? Syftet är att väcka allas tankar. Nästa gång kanske vi börjar ändra beteende och prövar något nytt.

Hur synkar Pug med arbetssättet i SH Frank och Operation Frigg?

– Frank och Frigg gör precis det som nya Pug förespråkar, alltså samordnar/klustrar ärenden med gemensamma beröringspunkter. Hur det sedan ska göras exakt får vi lära oss efterhand.

Vad är ditt budskap till ansvariga chefer?

– Börja använda nya Pug nu och se till att medarbetarna vet vad som krävs för att jobba med nya Pug. Och satsa på laganda och tillitsbaserat ledarskap om du vill ha resultat och glada medarbetare. Som utredningsledare måste du vara inkluderande och ha förmåga att engagera hela gruppen mot samma mål för då blir vi mer framgångsrika. Nu har vi kommit med kokboken, men det behövs utbildade kockar, lokaler och liknande. Det måste ansvariga chefer tillgodose.

Vilken feedback har ni fått från användare?

– Positiv. Många har sagt att nya Pug är mer ”hands on”. De som redan jobbar enligt nya Pug är mer framgångsrika i sitt arbete. De tycker också att arbetet är roligt – och det är ju roligare när man ser resultat.

Vad har du för råd till alla som ännu inte har bekantat sig med metodstödet?

– Börja! Vill man ha förändring måste man själv vara beredd att ändra sitt arbetssätt och tänk. 

Namn: Carola Pettersson
Ålder: 46 år
Jobbar som: verksamhetsutvecklare vid UB Stockholm (utveckling av brottsbekämpning, tidigare UC Stockholm) och tidigare utredare av grova brott i PO Stockholm City i elva år.
Bästa stället på jorden: Seoul, Sydkorea. Jag har varit där sju gånger men nu var det ett tag sedan. Bästa upplevelsen är en koreansk grill med vänner, där man lagar mat över en kolgrill som är nedsänkt i bordet. Och dricker iskall öl och soju, inhemsk sprit.
Gör på fritiden: går på Hammarbymatcher. Och så har jag nyss blivit sambo, vilket jag är nybörjare på.

Koreansk grill med flera smårätter uppdukad på ett bord. Foto.

Bästa upplevelsen är en koreansk grill.