”Vi ska arbeta mer samtidigt och parallellt”

Rikspolischef Anders Thornberg med grönska i bakgrunden. Foto.

Utvecklingen av grova brott gör att vi måste få ut mer av vårt arbete och göra många saker samtidigt.

Ni har säkert hört talas om ökad operativ förmåga och jag anar att det finns en del frågor kring det. Enkelt uttryckt betyder det att vi måste få ut mer effekt av det vi redan gör. Det kan också uttryckas som att vi måste göra många saker samtidigt. Och för det krävs ett brett engagemang.

I början av året fick vi ett regeringsuppdrag på området eftersom regeringen, liksom vi, ser att det finns behov av att ytterligare öka förmågan att bekämpa och motverka den organiserade brottsligheten.

Det är uppenbart att utvecklingen av grova brott med koppling till kriminella nätverk kräver att vi måste arbeta mer samtidigt och parallellt. Vi behöver både utreda och klara upp begångna brott och samtidigt söka förhindra och avvärja nya våldsbrott i pågående konflikter.

Vi har redan vidtagit flera åtgärder för att öka vår operativa förmåga och det pågår arbete på många håll. Men vi måste ytterligare konkretisera genomförandet och överväga fler åtgärder. Inom ramen för regeringsuppdraget har vi identifierat vilka områden och åtgärder som vi bedömer kommer att ge mest effekt och resultat i bekämpningen av grova brott.

Dessa är bland annat:

  • Ytterligare ökning av kapaciteten och förmågan i den forensiska verksamheten.
  • Ökade möjligheter att använda flexibla ledningsformer och arbetssätt efter modell av bland annat den särskilda händelsen Frank, polisoperation Frigg och det myndighetsgemensamma arbetet Freja.
  • Kompetensutvecklingen i myndigheten ska utgå från en mer flexibel syn på kompetens vilket bland annat innebär att fokus flyttas från att säkerställa utbildning till att säkerställa kompetens.
  • Renodling av verksamheterna vid Noa så att Noa med ännu större kraft kan stötta polisregionerna i den operativa verksamheten.

Arbetet framöver koncentreras nu till dessa områden. Åtgärder ska konkretiseras, förankras och diskuteras med er medarbetare, arbetstagarorganisationerna, skyddsorganisationen och andra berörda aktörer som till exempel Åklagarmyndigheten.

Jag vet att det finns ett stort engagemang inom myndigheten och jag ser fram emot ett intensivt och produktivt fortsatt arbete med detta.

158

pistoler och revolvrar, 66 sprängkapslar, 36 automatkarbiner, 10 handgranater,
5 övriga vapen (till exempel 3D-printade) och 279 kilo dynamit har beslagtagits inom den särskilda händelsen Frank från den 25 december 2022 till den
29 maj 2023.