Anders Thornberg möter...

Anders Thornberg samtalar med den civila utredaren Anette Ridderstedt i en soffa. Foto.

– Det pratas mycket om att vi är EN myndighet men vi civila känner oss inte lika mycket värda, säger Anette Ridderstedt som utreder både mängdbrott och grova brott vid lokalpolisområde Borås. Bild: Varg Gyllander

...Anette Ridderstedt i ett samtal om löner för civila och poliser.

Anders: Hej Anette. Du har beskrivit det som att luften har gått ur. Berätta!

Anette: Det handlar om lönerna. Vi känner oss djupt besvikna. Polislönesatsningarna har orsakat allt för stora skillnader trots att vi civila utför samma viktiga arbete som våra poliskollegor.

Anders: Jag förstår verkligen. Jag själv är rekryterande chef och sätter lön på medarbetare i ledningsgruppen, poliser och civila. Men vi kan inte betala ut mer pengar än vad myndigheten har i anslag.

Anette: Det känns orättvist framförallt när vi är anställda hos polisen som står för värdegrund och likabehandling. Det pratas mycket om att vi är EN myndighet men vi civila känner oss inte lika mycket värda. Många av oss är akademiker och har med oss mångårig utredningsvana.

Anders: Bakgrunden är ju att det gjordes en polislönesatsning, för att vi skulle attrahera fler till polisutbildningen och bli fler poliser. Ur det perspektivet tycker jag det var bra att riksdagen gjorde satsningen.

Anette: Vi undrar om politiker förstår att vi civila utredare nu får lägre lön än våra poliskollegor som gör samma jobb?

Anders: Politikerna och vi i ledningen vet vilket viktigt jobb ni civilanställda gör. Men fokus har legat på antalet poliser och det behövs, för vi är för få. Är man utbildad polis så finns det bara två ställen att jobba som polis. Medan civila har en mycket större arbetsmarknad. Det tror jag är anledningen till att politikerna har tagit ett sådant ovanligt beslut.

Anette: Vad kan du göra för att vi civila ska följa med i löneutvecklingen?

Anders: Vi har tillsatt en grupp nu som ska titta på eventuella osakliga löneskillnader i vissa funktioner. Om det finns sådana ställen i myndigheten ska vi sätta oss ner med arbetstagarorganisationerna och se vad vi kan göra för att rätta till det.

Anette: Vad mer kan du som rikspolischef göra?

Anders: Vi har, som du säkert vet, sett till att alla civila som jobbar obekväm arbetstid också får ett utökat tillägg. Dessa pengar kommer alltså inte från den särskilda satsningen på polislönerna.

Anette: Kan du ge någon uppskattning på hur lång tid det här kommer ta?

Anders: Jag kan inte säga att det kommer lösa sig inom kort men lovar att göra allt jag kan för att utjämna eventuella olikheter.