Minsta misstanke stor nog för Redex

Översikt över hur Redex fungerar. Grafik.

En större bild finns längre ner i pdf-format. Bild: Erik Nylund

Sedan tre år samarbetar Polismyndigheten och Säkerhetspolisen mot våldsbejakande extremism: Redex. I varje region finns ett Redexcenter med personer från båda myndigheterna och en samordnare.

Någonstans i Stockholm har en bil prejat en annan bil av vägen. Efter larm kommer en polispatrull till platsen. När en av poliserna gör en slagning i polisens system ser han en markering om att en av de inblandade är intressant för Redex.

Polisen tar direkt kontakt med Redexsamordnaren i Stockholm, som ser till att mannens telefon omedelbart tas i beslag, töms och att allt innehåll granskas. Dessutom kontrolleras mannens ekonomi. Fynd i telefonen och i kontoutdragen gör att två brott misstänks: allmänfarlig ödeläggelse och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Mannen har nämligen köpt saker som man kan tillverka sprängladdningar med, och har bilder på dem. Nu skapas en insats där spanare, utredare, den regionala insatsstyrkan och Redexsamordnaren samverkar. Sistnämnda blir insatsledare.

En husrannsakan görs i den misstänkte mannens lägenhet. Där hittas föremål för bombtillverkning.

Mannen häktas, åtalas och döms senare i tingsrätten – för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Däremot går det inte att bevisa att han planerat att använda dem, så han döms inte för allmänfarlig ödeläggelse.

Fallet är verkligt, från förra året. Andreas, Redexsamordnare i Väst, tar upp det som ett exempel på hur Redex kan stötta övrig polisverksamhet och snabba på arbetet.

– Oavsett om de fanns bra bevis eller inte är det viktiga att ingripandepolisen direkt förstod kontexten och visste vem han skulle kontakta, säger han.

– Vi som är Redexsamordnare har ett brett kontaktnät och kan snabbt få en insats på fötter och se till att det blir en effektiv process. Om Redex är inkopplat finns ett underrättelseperspektiv, det vill säga specialister som kan lysa med ficklampan och stötta förundersökningen. På så sätt minskas risken för att ärendet hamnar i en utredningskö.

I en film på Intrapolis sammanfattas Redex så här, av tidigare chefen för Und, Linda H Staaf och Conny Dahl, enhetschef vid Säkerhetspolisen: ”Att gå från att känna till att veta. Att gå från att veta till att göra. Det är Redex”. Vad betyder det
i praktiken?

– Det betyder att utifrån underrättelser skapa kunskap, och utifrån kunskapen skapa aktiviteter för att förhindra våldsbejakande extremism. Det är en uppgift för båda våra myndigheter och tillsammans gör vi skillnad, säger Conny Dahl.

Andreas säger att det handlar om att se till att det blir verksamhet av de underrättelser som går att agera på.

– Får vi kännedom om ett brott skickar vi inte informationen vidare till en kanslilåda, utan direkt till den funktion som har bäst möjlighet att agera på och följa upp den.

Redex samverkar med andra myndigheter. Mycket samverkan sker även med CVE, Center mot våldsbejakande extremism, bland annat i fall när personer återvänder till Sverige från konfliktmiljöer i andra länder, till exempel IS-anhängare, och när det finns misstankar om att en elev planerar ett skolattentat.

Andreas vill förmedla att det går bra att kontakta Redex vid minsta misstanke om någon slags koppling till våldsbejakande extremism. Redex nås också av alla de tips som skrivs in via Tipsa Und, så han påminner om hur viktigt det är att skriva underrättelseuppslag.

En misstanke kan vara så subtil som en magkänsla.

– Vid en husrannsakan, till exempel – leta inte bara efter föremål att ta i beslag utan höj blicken och skanna av platsen efter föremål som kan tyda på en ideologisk övertygelse, till exempel litteratur, anteckningar, symboler och så vidare. Var nyfiken i samtal med personer som är kopplade till våldsbejakande extremism och ställ frågor du själv är bekväm med. Vi har inga balanser på inkomna tips och vi försöker skapa något bra av det som kommer in. De uppgifter vi får kan utgöra en viktig pusselbit för att identifiera en ny aktör, uppmärksamma ett nytt brottsmodus, reducera någons förmåga att begå brott eller verka inom våldsbejakande extremism-miljöer.

Grafik över Redex i pdf-format (pdf, 684 kB)

Redex, reducera extremism

  • ska reducera våldsbejakande extremism och på så sätt över tid förebygga relaterade brott och attentat
  • ska utveckla arbetsmetoder, ta fram effektiva åtgärder, delta operativt i insatser som specialiststöd till lokalpolisområdena
  • startades för tre år sedan på uppdrag av Noa och Säkerhetspolisen för att kunna samordna regionernas initiativ
  • samordnas nationellt av Noa Und och Säkerhetspolisen
  • har lika många resurser inom polisen som inom Säkerhetspolisen.

Varje region har ett Redexcenter

Det består av en grupp medarbetare från båda myndigheterna med olika funktioner och kompetenser. I varje region finns också en Redexsamordnare, som är gruppens kontaktperson.

Så här når du Redex:

Varje Redex-center har en funktionsbrevlåda och telefonnummer. Sök på Redex på Intrapolis och klicka fram aktuell region.

Ta del av aktuell information

På Intrapolis och i Obs-portalen finns material som Redex lägger upp om våldsbejakande extremism. I den regionala underrättelsebilden, Rub, som sammanställs och delas av Säkerhetspolisen till berörda myndigheter, sammanfattas våldsbejakande extremistiska miljöer på olika orter. Prata med den lokala undsamordnaren för att ta del av materialet.