”Jag vill vara pastor ute i samhället”

Polispastor Sara Flodquist. Foto.

Bild: Lars Hedelin

Som polispastor finns Sara Flodquist i polishuset i Karlstad, fyra timmar i veckan.

Varför vill du jobba inom polisen?

– Jag vill vara pastor ute i samhället. Det ger så mycket att möta människor på andra platser, inte bara inom kyrkans trygga väggar. Jag är fältpastor inom Hemvärnet också. Min församling har ett avtal med polisen, inom nätverket ”Kyrka-Polis i samverkan .

När jag hörde talas om det ville jag prova och det känns helt rätt.

Vad ingår i uppdraget?

– En polispastor har en krisstödsfunktion mer än en religiös funktion. Jag finns här för enskilda samtal, för alla polisanställda i lokalpolisområde Karlstad. Jag kan ge stöd vid större kriser, ge hjälp och utbildning i etiska frågor, följa med och lämna dödsbud, finnas som stöd om en polis avlider. Eftersom jag är ny försöker jag just nu lära känna dem som jobbar i polishuset och bygga upp ett förtroende, de måste kunna lita på mig. Jag har total tystnadsplikt när det gäller det som någon har sagt till mig i ett enskilt samtal, jag får inte ens yppa det i en domstol.

Hur förbereddes du för uppdraget?

– Jag gick en utbildning inom nätverket ”Kyrka-Polis i samverkan”.