Anders Thornberg möter...

Rikspolischefen och Karolina Åhman i ett samtal. Foto.

Karolina Åhman, på nationella operativa avdelningen, jobbar mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, ISÖB. Bild: Varg Gyllander

...Karolina Åhman i ett samtal om arbetet mot sexualbrott mot barn.

Anders: Det ni jobbar med är oerhört viktigt men ganska okänt för många. Berätta!

Karolina: Vi håller koll på dem som är dömda för sexualbrott mot barn. Vi upptäcker, förebygger och förhindrar brottslig verksamhet utifrån ett informationsinflöde.

Anders: Vi behöver många olika kompetenser inom polisen för att klara uppdraget. Jag förstår att du har nytta av din långa erfarenhet från andra verksamheter.

Karolina: Jag är socionom i grunden och har jobbat inom socialförvaltningen och frivården. Jag ville in i en annan del av rättskedjan och lockades till polisen för drygt 10 år sedan. Att ha bred erfarenhet, upparbetade kanaler och att förstå hur det fungerar i andra delar är en stor fördel när vi ska hantera information.

Anders: Du är inne på något viktigt här. Polisen kan inte göra allt men vi kan vara katalysatorer och koppla in andra professioner. Det gäller alla typer av brott.

Karolina: Absolut – och att göra sitt jobb prestigelöst, inte låsa in information utan delge denna vidare, till exempel till lokalpolisområden om att en person är på väg ut i samhället.

Anders: Finns några bra exempel?

Karolina: Ja, ett exempel är operation Glans, som startade 2019 och som fick förgreningar i hela Sverige. Här växte informationen fram när flera funktioner jobbade fokusinriktat tillsammans. Hittills har flera män dömts till totalt 46 års fängelse och 10 barn har identifierats!

Anders: Det här är ju ett brott som inte går att utreda bort. Vi måste arbeta mer brottsförebyggande så att ingen blir drabbad. Hur ser du på utvecklingen framåt?

Karolina: Vi ska arbeta mer med kvalificerade riskbedömningar, profilera och jobba närmare forskningen, med psykologer och annan expertis, för att tidigt upptäcka och förebygga. Vi vill också att den här brottsligheten klassificeras som organiserad brottslighet på EU-nivå. Det gör den inte nu.

Anders: Har du något sista medskick?

Karolina: Vi behöver sudda ut gränserna mellan internet- relaterad brottslighet och fysisk brottslighet. Det är inte två skilda världar.