Från narkotikaspanare till doktor

Mia-Maria Magnusson. Foto.

Mia-Maria Magnusson är den första polisen som doktorerat för polismyndigheten och den första kvinnliga polisen som doktorerat i kriminologi. Nu arbetar hon som verksamhetsutvecklare på regionkansliet i Stockholm. Bild: Mattias Magnusson

Mia-Maria Magnusson är polis och har nyligen blivit doktor i kriminologi.

Från narkotikaspanare till doktor... Berätta!

– Idéen väcktes för några år sedan. Jag hade jobbat flera år i Plattangruppen på Klara närpolis och på narkotikaspan i Stockholm city men det var svårt att utvärdera arbetet. Jag fick lite panik över att vi fortsatte i samma spår utan att veta om det var det effektivaste. Jag behövde byta perspektiv och min dåvarande chef hjälpte mig så jag kunde börja forska för Polismyndigheten vid Malmö universitet. 

”Öppna drogscener” heter din avhandling. Vad är det?

– Det är de geografiska platser där man brukar och säljer narkotika. Jag kartlade dessa platser, skapade en definition och hittade brottskoncentration av olika typer. Skjutvapenvåldet sammanfaller med just öppna drogscener och jag utformade ett sätt att förutspå var skjutningar kommer att ske. Jag har även, tillsammans med poliser på Norrmalm, utvärderat metoden motiverande samtal med misstänkta för narkotikabrott.

Vad gör du nu?

– Jag kommer hugga vidare tag i hur vi ska möta problemen med narkotikamarknaden och skjutvapenvåldet.