”Tack för uthålliga insatser under ett utmanande år”

Rikspolischefen om året som gått – intern utveckling och lyckade insatser som lett till att många styrande kriminella häktats och lagförts.

2021 har varit ett år som präglats av många stora utmaningar. Den organiserade brottsligheten, förlusten av kollegor som omkommit i tjänsten och pandemin är faktorer som har pressat oss som myndighet, medarbetare och människor. Samtidigt märker jag tydligt att svensk polis står stark och att prövningarna har lett till utveckling på flera olika sätt, och även till en starkare teamkänsla.

Pandemin – som varit den längsta och mest omfattande nationella särskilda händelse i polisens historia – har krävt hårda prioriteringar för att klara uppdraget att upprätthålla lag och ordning. Men den har också lett till att vi ökat vår förmåga att jobba på distans digitalt och hantera nya oväntade situationer.

Utvecklingen av den organiserade brottsligheten är synnerligen allvarlig. I skrivande stund, december 2021,  finns ingen årsstatistik över skjutningar och sprängningar, men vi vet att detta fruktansvärda våld bara är den synliga toppen på isberget. Den grova kriminaliteten har tagit sig in i samhällsstrukturen och välfärdssystem, det har vi sett flera exempel på under året.

Polisen har flyttat fram positionerna genom att förbättra våra metoder, vår samverkan och kunskap. Den främsta bakomliggande orsaken till våldsutvecklingen är situationen som råder i utsatta områden. Enligt polisens nationella lägesbild över utsatta områden, som presenterades i december, är utmaningarna i dessa områden fortsatt mycket stora. På vissa platser tvingas polisen anpassa sitt arbetssätt för att kunna ha lokal närvaro.

Generellt är utvecklingen överlag stabil jämfört med bedömningen 2019. Vi har koll på individerna som är inblandade i de kriminella nätverken, vi har gripit många och sett fällande domar som resulterat i att styrande kriminella sitter inlåsta. Men att människor inte vågar berätta vad de sett och vet om begångna brott är mycket allvarligt och att kriminella har stor påverkan på vissa områden är ett hot mot vårt demokratiska samhälle.

Samtidigt sliter det på många medarbetare att arbeta i en riskfylld miljö. En av årets värsta händelser, tillsammans med medarbetarna som förolyckades i Markaryd, var när vår kollega sköts till döds i Biskopsgården i juni. Vi har jobbat hårt för att stärka medarbetarskyddet, med det är ett arbete som aldrig kan ta paus. När vi ser att kriminella blir allt mer sofistikerade och utstuderade i sina hot mot våra medarbetare måste vi målmedvetet driva på både i vår verksamhet men också gentemot vår uppdragsgivare. Tillsammans med arbetstagarorganisationerna är vi överens, medarbetares trygghet och säkerhet är en av de avgörande frågorna för polisen.

Att uppvärdera polisyrket och höja polislönerna är också nödvändigt, även här för jag dialog med våra uppdragsgivare. Vi måste göra yrket ännu mer attraktivt för att locka fler – och rätt – personer till polisyrket och behålla de poliser vi har. Målet är att vara drygt 38 000 medarbetare till årsskiftet 2024/2025, varav drygt 26 000 poliser. Under året har vi kommit en bra bit framåt när det gäller det vi själva kan styra över, exempelvis att utveckla arbetsvillkoren för polisanställda och få till fler karriär- och utvecklingsmöjligheter för att kunna stärka våra resurser i lokalpolisområdena. Det är naturligtvis också viktigt att vi tar hand om varandra så att både nyanställda och de som varit inom myndigheten lite längre trivs och är trygga. När vi lyssnar på varandra öppet och nyfiket – och ser varandras perspektiv – då utvecklas vi både som människor och som organisation.

Vid mina verksamhetsbesök får jag mycket god inblick i förutsättningarna för polisanställda runt om i landet. Det gläder mig att jag under hösten, när pandemirestriktionerna släpptes, fick komma ut på plats igen, bland annat i Alingsås, Kungälv, Katrineholm, Karlskoga och Kristinehamn. Det blir alltid givande möten med intressanta diskussioner. Det gör mig stolt att se med vilket engagemang medarbetare löser vårt komplexa uppdrag, oavsett om det handlar om att se till att våra bilar får nya däck, att stärka de brottsförebyggande kontakterna med kommunen eller att hitta nya sätt att bemanna vår dygnet runt-verksamhet.

Jag brukar ofta lyfta fram hur viktigt det är med samverkan. Det gläder mig att vi under året sett ett större ansvarstagande hos kommuner i det brottsförebyggande arbetet. Jag vill också lyfta fram vårt myndighetsgemensamma arbete mot organiserad brottslighet. Hos polisen har arbetet med de olika uppdragen ”samlats under en hatt” vid sekretariatet för myndighetssamverkan. Förmågan har stärkts och lagföringsresultatet i satsningen hade redan i augusti 2021 överträffat utfallet för hela 2020. Vi har bland annat genomfört insatser mot välfärdsbrott och arbetslivskriminalitet.

Självklart vill jag även nämna den framgångsrika internationella samverkan vi haft under 2021. Tack vare vårt goda samarbete med Europol, Interpol och FBI har svensk polis fått ta del av konversationer från krypteringstjänster som Encrochat och Anom och därmed lyckats både förhindra grova våldsbrott och klara upp brott. Skjutningar är mycket svårutredda. De lämnar få spår och tystnadskultur hindrar vittnen från att samarbeta med polisen. Därför måste vi jobba proaktivt och ligga steget före de kriminella. Jag fortsätter att driva på för att svensk polis ska få utökade möjligheter till proaktiv avlyssning av kriminella. Polisens förutsättningar måste förbättras om vi ska hålla jämna steg med kriminella och lyckas med brottsbekämpning och lagföring.

Internt har vi fortsatt att utveckla samarbetet mellan områdespoliser, utredare och underrättelsetjänst. Det sker nu betydligt tätare än tidigare, vilket leder till att vi snabbare kan gripa gärningsmän. Det är i den riktningen vi ska gå under 2022. Tillsammans fortsätter vi vårt uthålliga arbete för att göra hela Sverige tryggt och säkert.