Nya pass med unik säkerhet

Bild 1/3
Det nya passets uppslag med foto och säkerhetsdetaljer. Foto.
Bild: Minna Ridderstolpe
Bild 1/3
Passets framsida belyst med ultraviolett ljus. Foto.
Vid belysning från ultraviolett ljus inom frekvensen 365 NM träder "tre kronor" fram tillsammans med texten "Sverige" vilket inte är synligt i normalt dagsljus. Bild: Minna Ridderstolpe
Bild 1/3
Passets insida belyst med ultraviolett ljus så att en extra bild på innehavaren framträder. Foto.
Bild: Minna Ridderstolpe

De nya handlingarna har bättre säkerhetsdetaljer än de tidigare, vilket gör dem ännu svårare att förfalska. Men de äldre passen och id-korten gäller ändå till sista giltighetsdatum.

De nuvarande passen har funnits sedan 2012. Varför nya pass nu?

– Det beror på flera orsaker. En är att det gamla avtalet har löpt ut, en annan är den tekniska utvecklingen, enligt Jacob Österlindh, som är uppdragsledare för de nya resehandlingarna 2022.

– Förutsättningarna för att fortsätta göra de nuvarande passen har blivit mer eller mindre blivit omöjliga, eftersom råvarorna för att producera pass med nuvarande teknik börjar ta slut. Utrustningen som används för biometri var föråldrad och har genomgått ett tekniklyft, säger han.

Arbetet med att ta fram de nya passen har tagit flera år. Orsaken är, enligt Jacob Österlindh, ett rigoröst förarbete med förstudier, därefter upphandling och sedan arbetet med att ta fram utrustning och dokument.

De nya passen och id-korten ska säkerställa att Sverige upprätthåller en hög säkerhetsnivå i dokumenten.

– Det gör att vi kan bibehålla den rörelsefrihet som de svenska passen ger. Hög kvalitet gör nämligen att Sverige bland annat kan behålla visumfrihet till flera länder och underlätta gränspassage för medborgaren.

Enligt Österlindh har Sverige de senaste 15 åren varit ett föregångsland när det gäller säkerhet i utfärdandet av resedokument. En ständig omvärldsbevakning och kravställning görs för att det ska fortsätta vara så.

– I de nya handlingarna har bland annat LEFI, en flytande ansiktsbild, införts i passet. Sverige är först i världen med det.

Handlingarna har tagits fram i samarbete med Michael Johansson och Helene Andersson på nationellt forensiskt centrum med fokus på dokumentsäkerhet.

– När handlingar blir för konstnärliga försvåras arbetet med säkerhetsdetaljerna. Därför har vi utgått från säkerhetsdetaljerna och sedan beställt en grunddesign utifrån dessa, säger Jacob Österlindh.

På de nya passen och id-korten är temat natur, med lövträd, barrträd och fåglar. Där finns också säkerhetsdetaljer i form av norrsken, dalahästar och Sveriges nationalblomma.

För att kunna utfärda de nya passen har all utrustning förnyats, till exempel biometristationer och e-passläsare.

Översikt över passets uppslag med alla detaljer uppräknade. Foto.

Bild: Minna Ridderstolpe

Nya handlingar 1 januari 2022

Polismyndigheten:

 • nationellt Identitetskort
 • pass
 • provisoriskt pass.

Utrikesdepartementet:

 • diplomatpass
 • tjänstepass
 • provisoriskt pass a4.

Migrationsverket:

 • främlingspass
 • provisoriskt främlingspass a4
 • resedokument av 1951 års konvention
 • resedokument av 1954 års konvention
 • uppehållskort
 • uppehållstillstånd
 • LMA-kort.