Idogt förarbete bakom viktig dom

Bild 1/2
Ett slagstift som ser ut som en liten metallpinne ligger framför en linjal och mäter under 5 cm. Foto
Skjutningar kan undvikas om poliser och utredare känner till att de även ska leta efter vapen som är till synes overksamma och söka efter lösa slagstift, som ser ut som små metallpinnar. Bild: Polisen
Bild 1/2
Palle Nilsson, polisområdeschef i Stockholm nord. Foto.
Palle Nilsson, polisområdeschef i Stockholm nord. Bild: Polisen

Innehav av en pistol utan slagstift kan klassas som grovt vapenbrott enligt en ny hovrättsdom. Ett vaket och idogt polisiärt förarbete ligger bakom den prejudicerande domen.

Augusti 2018. En bil rusar fram längs Stockholms gator. Mannen bakom ratten trycker på gasen, väl medveten om polisbilen i backspegeln. Han är känd som kriminell, med kopplingar till ett nätverk.

Snart ser de efterföljande poliserna hur en bilruta öppnas och något kastas ut. När de har fått stopp på bilen kör de tillbaka för att undersöka vad det är: en pistol.

Men skjutvapnet visar sig sakna slagstift (kallas även tändstift) och anses därmed obrukbart. I domstolen fälls mannen för vapenbrott av normalgraden. Åklagaren väljer att inte ens pröva om det skulle kunna räknas som grovt. 

 Juli 2021, Solna tingsrätt. Två män, båda tillhörande ett kriminellt nätverk, döms för att bland annat ha hanterat och gömt en pistol. Att vapnet vid gripandet saknar slagstift förändrar inte saken. De döms för grovt vapenbrott.

Liknande omständigheter, olika utfall. Orsaken till de skilda bedömningarna är allt annat än en slump.

– Det här är ett riktigt gott exempel på vilket resultat vi kan få när olika enheter delar uppgifter och samverkar operativt. Nu när hovrätten har fastställt domen har vi dessutom fått ett viktigt prejudikat, säger Palle Nilsson, polisområdeschef för Stockholm nord.

Redan efter fallet med pistolen som kastades ut genom bilfönstret väcktes frågan: Att plocka bort slagstiftet, skulle det kunna vara ett nytt till- vägagångssätt bland kriminella? Ett sätt att undkomma att åka dit för grovt vapenbrott som ger betydligt längre påföljd än vid normalgraden? Hade fler stött på liknande fall? Frågan nådde Noas utvecklingscenter som tog den vidare till nationellt forensiskt centrum, där man bestämde sig för att undersöka saken närmare.

– De kunde visa att det för många vapen inte tar mer än 20 till 30 sekunder att montera fast ett bortplockat slagstift, säger Palle Nilsson.

Vid den här tiden arbetade han som chef för underrättelseenheten i region Stockholm.

– Vi fick in uppgifter från vårt håll om pistoler som saknade slagstift, och det utan att det gick att se någon naturlig anledning till att de var bortplockade. Vi hörde också att det pratades om att det var ett sätt att komma lindrigare undan.

Som chef hade han ett tydligt uppdrag. Underrättelsematerialet som jobbades fram skulle vara till så stor operativ hjälp som möjligt.

Han bestämde sig därför för att de skulle skriva en promemoria om myndighetens kännedom om det nya tillvägagångssättet och syftet bakom som skulle ligga redo om ett liknande fall dök upp.

Men kunskapen om det nya moduset behövde förstås också spridas och bli känt för att få verkan. När NFC testade hur kvickt ett nytt slagstift kan monteras spelade de in manövern på film. Kommunikationsavdelningen lade nu upp både filmklippet och nyheten om det nya tillvägagångssättet på Intrapolis. 

Det var just minnet av att ha läst denna nyhet som dök upp hos utredaren Gunnel Johansson i polisområde Stockholm nord när hon fick ett träffande ärende på sitt bord: fallet som nu har avgjorts i hovrätten. I sin helhet är det omfattande och inbegriper sju personer och ett mord. När det gäller utredningen kring pistolen som de här aktuella männen innehade, var en stor del av förarbetet dock redan gjort.

– Vi hade ju redan bra bevisning redo, tack vare det gemensamma arbetet, säger Palle Nilsson.

I domstolen kunde nu Mats Lindström, som arbetar med grova brott i Stockholm nord, intyga att de två männen ingår i kriminella nätverk. Anders Nilsson från NFC, kunde förklara hur enkelt det är att montera ett tändstift och Palle Nilsson själv vittna om underrättelseuppgifterna och innehållet i promemorian.

– Det kändes bra att göra det. För mig som chef är det ett sätt att visa hur viktigt det operativa arbetet är.

Det finns dock ingen uttalad strategi att höga chefer ska vittna för sakens skull, menar han.

– Men kanske har det ändå ett signalvärde i ett prejudicerande fall som detta.

Med den nya hovrättsdomen har ett kryphål för att undkomma strängare straff täppts till.

Nu gäller det att hålla kunskapen om tillvägagångssättet bland kriminella levande, understryker Palle Nilsson. Poliser och utredare behöver känna till att de även ska leta efter vapen som är till synes obrukbara och söka efter lösa tändstift, som ser ut som små metallpinnar. Information måste alltid bäras vidare ut i organisationen, på utsättningar och utbildningsdagar. Grovt vapenbrott innebär häktningspresumtion och minst två års fängelse, vilket kan göra att skjutningar undviks.

Grovt vapenbrott

Ett vapenbrott anses som grovt…

…om vapnet är av särskilt farlig beskaffenhet
...om vapnet är litet och lätt att dölja
...om vapnet innehas på allmän plats, i ett sammanhang eller under omständigheter där det kan finnas en uppenbar fara för att människor kan komma till skada, såsom i en kriminell miljö.

Straffet för grovt vapenbrott är lägst två och högst fem års fängelse. Vapenbrott av normalgraden ger högst tre års fängelse.