Stoppade tusentals bedrägerier

En hög med kartonger ses i ett kök. Över kartongerna syns rader med siffror. Sammansatt arrangemang av illustrationer.

Plötsligt dränks PKC av hundratals anmälningar. Ett par dagar senare är det omfattande bedrägeriförsöket stoppat och fyra gärningsmän i förvar.

Tidigt en morgon 2020 kommer Johan Sjöstrand till jobbet som chef på operativa enhetens taktiska center, region Väst.

Han märker att stämningen är stressad. Anledningen är att det kommit in runt 500 likadana bedrägerianmälningar sedan kvällen innan.

– Vi behövde agera snabbt. Vi analyserade problemet: vad är det vi ser och vad måste vi göra omedelbart? Jag kallade redan på morgonen till möte med alla förmågor jag trodde skulle vara relevanta. Vi kom överens om att vi behövde få stopp på det eftersom det blev så enorma volymer, berättar Johan Sjöstrand.

Taktiskt center på operativa enheten tog en samordnande roll för att sätta upp organisation och struktur. Fredrick Boström, biträdande sektionschef på bedrägerisektionen, var en av alla som kopplades in tidigt. Anmälningarna fortsatte strömma in. De var snart uppe i nästan 2 000.

– Det var helt galet. Brottet blev på något sätt systemhotande. Vi har ett system för att ta emot anmälningar och systemet blev pressat när trycket blev massivt. Människor som behövde göra alla typer av anmälningar kunde inte komma fram, kötiderna ökade oerhört, säger Fredrick Boström.

Bedragarnas utskick bestod av bluffakturor som skulle betalas senast nästföljande dag. Förfalskade stämningsansökningar var bifogade i det fall mottagarna inte skulle betala.

Utskicken kom från samma avsändare, med samma logotyp och angivna bankgironummer. Åklagaren beslöt tidigt att slå ihop anmälningarna till en utredning om grovt fordringsbedrägeri, istället för att utreda varje separat. Ärendet blev nationellt.

Bedrägerisektionen skapade en utredande enhet och en operativ enhet för att ringa in var gärningsmännen kunde befinna sig och hur bevisningen skulle säkras. Det hann inte ens gå tolv timmar innan en misstänkt man, som senare kom att dömas för brottet, var intagen på förhör.

– Han var innehavare till kontot pengarna skulle överföras till, han hade gått ut med sitt eget personnummer och sin enskilda firma. Han var lätt att hitta, säger Kerstin Mill, civil utredare på bedrägerisektionen.

Genom gärningsmannens bank fick polisen veta att det gjorts ytterligare inloggningar på kontot med mobilt bank-ID efter att den första gärningspersonen hämtats in.

– Banken hade en engagerad bedrägerianalytiker som gjorde mycket efterforskningar. Hon hade kunnat följa rörelse- och beteendemönster och hittade en person som hon trodde hade kopplingar till detta. Då tog vi över. Vi upptäckte att det fanns historik på killen och vi visste var han befann sig. Vi spårade positioneringar och hade två aktuella adresser att slå till mot, säger Kerstin Mill.

Efter spaning slog polisen till mot en av adresserna.

– I en lägenhet fanns två personer till som var involverade. Det var rena lyckoträffen, säger Kerstin Mill.

Vid en husrannsakan fann polisen kartonger fyllda med förtryckta bluffakturor. Det redan massiva bedrägeriet kunde ha blivit ännu mer omfattande. På bara två dagar hade polisen istället stoppat bedrägeriförsöket och frihetsberövat gärningsmännen.

– Det kändes som att vi gjorde ett par månaders jobb på ett par dygn. Vi började snabbt samarbeta med bankerna och hindrade en massa människor att bli av med pengar. Det var den största vinsten, att vi kunde sätta stopp för det här snabbt, säger Johan Sjöstrand och Fredrick Boström.

Under utredningen av de fyra misstänkta uppdagades att de ägnat sig åt bedrägeribrott under lång tid. De hade tidigare sålt falska mobilabonnemang. Bluffakturan som nu skickades ut gick ofta till samma personer.

– Många hade blivit bedragna under flera år när de via sms hade accepterat falska abonnemang. De hade inte fått tag i företaget för att ställa frågor eller utnyttja sin ångerrätt. I stället hade de fortsatt att betala, säger Kerstin Mill.

En stor uppgift återstod dock för polisen – att säkerställa ett bra bevisläge.

– I förundersökningen var alla delar av polisen involverade. Vi följde finansiella transaktioner, tömde mobiltelefoner och dator och spårade mastpositioneringar och granskade butikers övervakningsfilmer för att knyta gärningsmännen till platserna. Det var ett gigantiskt ärende.

I slutändan undrade man ändå: har vi fått till det här tillräckligt tydligt för tingsrätten att ta ställning till? Från start har allt skett så bra och så snabbt, tack vare det hade vi en väldigt säker bevisning, säger Kerstin Mill.

De fyra männen, i åldrarna 25 till 27 år, dömdes i tingsrätten. Mannen som ansågs haft en ledande roll dömdes till fyra år för grovt fordringsbedrägeri och grovt penningtvättsbrott.

En man dömdes till två och ett halvt år för samma brott. De två andra dömdes till villkorlig dom för grovt fordringsbedrägeri men i hovrätten skärptes de två senares straff till ett och ett halvt års fängelse.

Fredrick Boström är nöjd.

– Det är ett högt straff. Eftersom mycket av pengarna från bedrägerier går till grov organiserad brottslighet är den här typen av domar jätteviktiga.