"Att vända utvecklingen tar tid"

Arbetet mot den organiserade brottsligheten kräver fler polisanställda, vassare verktyg och fortsatt uthållighet – hela samhället måste agera.

Vi har ett synnerligen allvarligt läge när det gäller det grova våldet i kriminella miljöer. Problembilden är komplex men polisen arbetar med tydlig inriktning genom att förstärka förmågan i de regioner och de brottsområden som har störst problem. En stor del av våldet kan kopplas till situationen i våra utsatta områden, där polisen har mycket god kunskap om läget. 

I den nya lägesbilden över utsatta områden som lämnades till regeringen den 1 december bedöms 61 områden som utsatta, jämfört med 60 vid den förra lägesbilden 2019. Samtidigt ser vi vissa positiva tendenser. Polisens möjligheter att verka i många av områdena har generellt sett förbättrats sedan den senaste bedömningen. Här har lokalpolisområdenas uthållighet och idoga arbete en avgörande betydelse.

Men det grova våldet är symtom på större samhällsproblem som kräver att hela samhället mobiliserar. Fler måste göra mer och det kan inte vänta. Det gäller inte minst insatser för att stoppa nyrekryteringen av kriminella. Här behöver vi se långsiktig och systematisk samverkan och fler behöver öka sina resurser.

Vi har nått stora myndighetsgemensamma framgångar i att få igång arbetet med att förhindra att kriminella utnyttjar de svenska välfärdssystemen. Glädjande är också att den särskilda insatsen som pågår på nationellt forensiskt centrum kopplat till grova brott, har halverat de genomsnittliga handläggningstiderna under året. Vi kommer troligtvis också att se stora vinster i hela lagföringskedjan när arbetsmetoden snabbare lagföring vid årsskiftet utvidgas till drygt hälften av Sveriges polisområden, åklagarkammare och tingsrätter.

De närmaste åren ska polisen ytterligare stärka förmågan när det gäller vårt brottsförebyggande uppdrag. Vi ska arbeta än mer problemorienterat, kvalitetssäkrat och uppföljningsbart. Ett omfattande arbete pågår för att stärka vår analys- och ledningsförmåga där nya dialogverktyg och it-stöd är på gång för att kunna skapa ännu bättre lägesbilder och bättre samordna insatser på lokalpolisområdesnivå.

Tack för allt ert fantastiska arbete under ett tufft år 2021!

Anders Thornberg om:

Saknade kollegor: Det var med bestörtning och stor sorg jag i oktober nåddes av beskedet att två kollegor och en av våra skyddspersoner hade omkommit utanför Markaryd. Händelsen är omskakande för de anhöriga och för hela Polissverige. Samtidigt är en av våra styrkor som organisation att tillsammans ta oss igenom traumatiska händelser.

Vi gör det genom att stödja varandra när det är som svårast och genom att visa vår respekt och tacksamhet för att hedra minnet av våra omkomna kollegor. 

Givande verksamhetsbesök: Under hösten har jag äntligen kunnat återuppta verksamhetsbesök på plats i lokalpolisområdena istället för att genomföra dem digitalt på grund av pandemirestriktioner. Jag har hunnit besöka bland annat Alingsås, Kungälv, Kristinehamn och Karlskoga och det gör mig stolt att se med vilket engagemang ni medarbetare löser vårt komplexa uppdrag. Verksamhetsbesöken ger mig alltid ny värdefull kunskap och inspiration. Tillsammans arbetar vi för att göra hela Sverige tryggt och säkert – kan man ha ett viktigare arbete?