Hårdare tag mot penningtvätt

En översikt över vad finanspolisen gör. Grafik.

Bild: Erik Nylund

Nu ökar polisen sina insatser mot penningtvätt. Samverkan med andra är en förutsättning, och navet i arbetet är finanspolisen.

På ett mäklarkontor ska en lägenhet byta ägare och fem miljoner kronor ska föras över från köparen till säljaren. När banken kontaktas reagerar banktjänstemannen på att köparen har mer pengar på sitt konto än han någonsin tidigare haft. Banken
undersöker omständigheterna, men får inte tillräcklig klarhet i var pengarna kommer ifrån, och rapporterar därför till finanspolisen.
Överföringen stoppas.

Det är finanspolisen, ofta kallad Fipo, som ansvarar för Polismyndighetens underrättelseverksamhet när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Arbetet handlar om att kartlägga kriminella finansiella flöden, identifiera aktörer och fenomen och sätta samman det till underlag för mottagare inom och utanför polisen.

Det säger Nicklas Lundh, chef för finanspolisen, som är en del av Noas underrättelseenhet.

Flera åtgärder har införts för att underlätta bekämpningen av penningtvätten. En är att Polismyndigheten och Finansinspektionen har slutit ett avtal för att kunna öka informationsutbytet, en annan att polisen och Sveriges fem största banker inlett ett fördjupat samarbete mot penningtvätt.

– Där görs insatser mot utvalda kriminella nätverk, företag eller andra aktörer, förklarar Nicklas Lundh.

En tredje åtgärd är finanspolisens nya it-system, som infördes förra året. Olika verksamhetsutövare – till exempel butiker, banker, mäklare, försäkringsbolag och spelbolag – kan ansluta sig till systemet. Alla verksamhetsutövare är skyldiga att ha kunskap och rutiner för att upptäcka och granska avvikelser, och hittar de ingen förklaring måste de rapportera till Fipo. Nu kan de göra det direkt i Fipos it-system.

– Vi sparar tid, återkopplingen blir enklare och vi kan se mönster snabbare,  säger Nicklas Lundh.

som I exemplet med lägenhetsförsäljningen tar finanspolisen emot, bearbetar och lägger pussel med övrig information. Misstankarna växer om att det finns en koppling till brottslig verksamhet och penningtvätt.

Informationen i rapporterna har ofta den lägsta misstankegrad man kan tänka sig.

– Det handlar alltså om en avvikelse som man inte kan förklara, men som inte behöver vara kriminell. Informationen kan vara intressant även om brott inte kan antas i det enskilda fallet.

Andra som förser Fipo med information är olika delar av polisverksamheten, samverkande myndigheter och underrättelseverksam-
heter i andra länder. Penningtvätt är ofta gränsöverskridande.

Fipo tar alltså emot stora mängder information, som de bearbetar och kartlägger i sitt underrättelsearbete. De lämnar också ut, delger, mycket information – dels till andra delar av polisen, dels till samverkande myndigheter som bland annat Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Säpo.

När Fipo delar information internt inom polisen kan det handla om att en utredare eller en regional underrättelsetjänst behöver finansiell information för sitt ärende eller hjälp att undersöka tveksamma transaktioner.

– Informationen kan vara en avgörande pusselbit för att komma vidare i en förundersökning eller för att förstå de ekonomiska flödena i kriminellas brottsliga verksamheter, säger Nicklas Lundh.

Fipo kan i sin tur behöva stöttning från till exempel lokalpolisområdena, som ofta har bra koll på de individer som Fipo jobbar mot.

– Den utredande verksamheten och vi inom underrättelsetjänsten är beroende av varandras pusselbitar för att effektivt komma åt och förverka de kriminellas brottsvinster. Här hoppas vi på Fipo kunna bidra med viktiga pusselbitar.

Metoderna för att tvätta pengar förändras ständigt och därför är det viktigt att Fipo följer med den tekniska utvecklingen med till exempel nya betaltjänster, appar och kryptovalutor.

– För att möta utvecklingen arbetar vi för att kontinuerligt stärka vår förmåga, med mer resurser och ny kompetens.

Finanspolisen

  • är en del av Noas underrättelseenhet
  • ansvarar för underrättelseverksamhet
    avseende penningtvätt och finansiering av terrorism
  • samarbetar med den övriga polisverksamheten, brottsbekämpande myndigheter, verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter och internationell polis
  • har ett lagstadgat krav att ta emot och hantera information direkt från näringslivet
  • är Sveriges Financial Intelligence Unit, FIU.

Det här är penningvätt:

Penningtvätt är själva processen när pengar från brott omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan ske på många olika sätt. Pengarna kan till exempel flyttas runt via olika transaktioner. Penningtvätt kräver i grunddefinitionen ett förbrott, det måste finnas bevis för att pengarna kommer från ett brott. Men Sveriges penningtvättsbrottslag ger också möjlighet att agera mot den som medverkar till penningtvättsåtgärder oavsett om pengarna kommer från brottslig verksamhet eller ej.

Dispositionsförbud

Ett viktigt verktyg i arbetet mot penningtvätt är dispositionsförbudet, som kan utfärdas av finanspolisen och Säkerhetspolisen. Det innebär att man förhindrar att tillgångar flyttas eller används. Under tiden kan polisen samarbeta med Åklagarmyndigheten och försöka få fram bevis. För att använda dispositionsförbud krävs fara i dröjsmål, det vill säga risk för att pengarna snart ska flyttas.