Insats avslöjade misstänkt människohandel

Svart siluett av byggkranar och hus mot orange bakgrund. Illustration.

Som en del av EU-samarbetet EMPACT (European multidisciplinary platform against criminal threats) inspekterades totalt 113 arbetsplatser i Sverige under tre dagar i juni. Bild: MostPhotos

Ett intensivt spaningsarbete lade grunden. Vid insatsen mot tre byggarbetsplatser i region Mitt fann polisen illegal arbetskraft, misstänkt människohandel och grovt kriminella från utländska nätverk.

Juni 2021: Poliser från region Mitt går in på två stora byggarbetsplatser i Uppsala och Stockholm samtidigt, tillsammans med inspektörer från Arbetsmiljöverket och Skatteverket. Några arbetare beter sig märkligt och drar till sig polisens uppmärksamhet.

– Vi kontrollerade dem närmare och upptäckte att de var flaggade i underrättelsesystemet, med kopplingar till utländska kriminella nätverk med stort våldskapital, säger Göran Andersson, insatsledare och gruppchef för gränspolisen i Uppsala, polisregion Mitt.

– Att vi fick upp ögonen för dem var väldigt bra. Deras faktiska funktion i Sverige vet vi inte. Det jobbas vidare med det. Det är inte ovanligt att vi stöter på kriminella av den här digniteten under våra inspektioner.

Huvudsyftet med tillslaget är egentligen ett annat, att upptäcka illegal arbetskraft och brottsoffer för människohandel eller människoexploatering. Det är en del av en internationell insats inom ramen för EU-samarbetet EMPACT (European multidisciplinary platform against criminal threats) där 18 länder deltar.

Under de tre dagar insatsen pågår gör samtliga polisregioner inspektioner av totalt 113 arbetsplatser inom olika branscher runtom i landet. Sammanlagt kontrolleras 432 personer.

Region Mitt siktar in sig på byggbranschen i första hand. Planeringen började redan i januari och underrättelsetjänsten hade identifierat tre byggarbetsplatser värda att inspektera. Utifrån underrättelser fanns misstankar om illegal arbetskraft.

Vid ett flertal tillfällen spanar polisen mot adresserna.

– Vi kan till exempel undersöka vilken nationalitet fordonen på platsen har eller ta oss nära för att höra vilka språk som talas där, säger Göran Andersson.

I början av juni är det dags för insatsen. Två av byggarbetsplatserna som ska inspekteras denna dag ligger i Uppsala. En ligger i Stockholm men företaget som utför arbetet är baserat i Uppsala.

Insatsen leds av polisen. Under den första dagen spanar polisen ännu en gång mot adresserna för att få färska underrättelser.

– Dels kontrolleras aktiviteten där men vi försöker också följa individer från arbetsplatsen till platsen där de bor och sover. Det är viktigt att knyta ihop boplatsen med arbetsplatsen för att kunna få indikationer och därefter styrka människohandel och människoexploatering, säger Göran Andersson.

– Om man inte lagt tid på underrättelseinhämtning innan insatsen så är man blind när man kommer. Nu hade vi bra koll redan innan på vad vi skulle stöta på.

Andra dagen utförs tillslagen. Utan förvarning går ett 50-tal poliser med olika arbetsuppgifter, och personal från Arbetsmiljöverket och Skatteverket, in på arbetsplatserna. Polisen kontrollerar identiteter och om personerna har tillstånd att vistas och arbeta i Sverige. Omkring 100 arbetare kontrolleras. Syftet med insatsen är också att hitta personer som kan vara föremål för människoexploatering eller människohandel, vilket kräver ett djupare utredningsarbete.

– Då kan vi inte fokusera enbart på att kolla tillstånd. Istället pratar vi mycket med arbetarna och måste också ställa rätt frågor för att reda ut om de är utsatta för något brottsligt.

Initialt förstår inte alltid arbetarna vad de är på väg in i.

– Personer, som kommit hit och jobbat i en månad, berättar att de inte fått lön men att de har blivit lovade lön nästa månad. Utifrån vår erfarenhet vet vi att det inte är sannolikt att de får lön då heller. Vi kan se signaler på att folk är på väg in i exploatering eller människohandel. Det ger oss en möjlighet att fånga upp dem, säger Göran Andersson.

– Vi har ett nära samarbete med Arbetsmiljöverket och Skatteverket. Via Arbetsmiljöverket blev en hel del straffavgifter utfärdade. Hos oss resulterade det även i ett fall av misstänkt människohandel. Då hade vi Länsstyrelsens och Polisens människohandelskoordinatorer med, som tog över fallet. Vi fick också två personer belagda med tvångsmedel och bra underrättelser att fortsätta processa.

Göran Andersson är nöjd med insatsen och samarbetet med de andra myndigheterna.

– Men det finns mycket kvar att göra. Människohandel och människoexploatering är ett stort problem i samhället. Många människor far illa. Dessutom göder det annan kriminalitet. Ett ytterligare problem är att det försvinner pengar ut ur Sverige i form av skatt. 

113 arbetsplatser kontrollerades

  • Totalt kontrollerades 432 personer på 113 arbetsplatser.
  • 19 personer anträffades utan giltiga arbetstillstånd. Två av dessa bedömdes vara brottsoffer för människohandel alternativt människoexploatering.
  • Arbetsgivarna för de 19 personerna rapporterades för brott mot utlänningslagen.

Lärdomar och framgångsfaktorer

  • Börja planeringen i god tid.
  • Involvera underrättelsetjänsten tidigt.
  • Inhämta så mycket information som möjligt genom fysisk spaning före det planerade tillslaget.
  • Skaffa kunskap. Kunskapen om den här brottsligheten är varierande. Det finns utbildningsbehov inom myndigheten.