"Vi behöver vassare verktyg"

Rikspolischefen om hur tillgång till effektiva verktyg tillsammans med samhällsinsatser kan bidra till att knäcka den organiserade brottsligheten.

Vi är inne i april vilket märks på flera sätt. En ny omgång polisstudenter har precis påbörjat sin aspirantutbildning och den 23 april tar en ny kull studenter som gått den funktionsinriktade polisutbildningen examen. Just nu pågår också en rekryteringskampanj för att attrahera fler att söka till polisutbildningen och vi kan se att intresset är fortsatt stort. I dag är vi drygt 34 000 polisanställda och allt färre poliser lämnar och fler väljer att komma tillbaka till polisen. Arbetet med att förbättra arbetsvillkor och utveckla karriär- och utvecklingsvägar fortsätter för att vi ska vara en arbetsplats där våra värdefulla medarbetare vill stanna och utvecklas.

Samtidigt har arbetsmiljön inom polisen uppmärksammats då medarbetare har vittnat om sexuella trakasserier, kränkningar och tystnadskultur. Kultur- och likabehandlingsfrågorna är på agendan på högsta ledningsnivå. Vi fortsätter att jobba utifrån vår handlingsplan från 2018 genom olika typer av verktyg och insatser – och vi ger oss inte förrän likabehandling är en del av vardagen i alla led.

Under våren har antalet skjutningar sjunkit kraftigt. Vi såg att nedgången började redan i höstas och de ligger nu (vid tidningens pressläggning) på den lägsta nivån på flera år. Trenden kan ändras snabbt, men vår bedömning är att framgångarna efter Encrochat tillsammans med polisens arbete med Rimfrost och polisregionernas offensiva arbete i utsatta områden nu ger effekt. Att många av de styrande kriminella är frihetsberövade ger en dämpande påverkan. Det är nu som samhället har en särskilt god möjlighet att förebygga att fler dras in i kriminalitet och att få fler att lämna kriminaliteten.

I fallet Encrochat använde sig fransk och nederländsk polis av hemliga tvångs- medel på underrättelse- stadiet. Polisen driver nu frågan om att även vi ska kunna arbeta på liknande sätt. Då krävs tekniska investeringar, ny lagstiftning och utökat stöd från FRA så att även nuvarande lagstiftning kan användas i större utsträckning, naturligtvis med hänsyn till rättssäkerhet och integritetsaspekter. I förlängningen skulle vi kunna komma åt ledarna i de kriminella organisationerna. Med andra ord: bidra till att knäcka den organiserade brottsligheten. 

Anders Thornberg om förtroendet för polisen:

Trots att 2020 präglades av den grova våldsbrottsligheten och en pandemi som utsatt samhället för stora påfrestningar, så har vi svenska folkets förtroende. Enligt den senaste upplagan av Förtroendebarometern ligger förtroendet för polisen på samma nivå som förra året – 73 procent, vilket placerar oss på andra plats efter sjukvården. Jag vill rikta ett stort tack till alla polisanställda för era fantastiska arbetsinsatser under ett turbulent år. Tillsammans bidrar vi till ett tryggt och säkert Sverige.

Anders Thornberg om pandemin:

Håll i, håll ut. Det gäller både för oss som individer och för polisen som myndighet. Regeringens beslut om inreseförbud ställer stora krav på vår förmåga att förflytta resurser. Vi har hamnar, flygplatser och en lång landsgräns att bevaka. Det får konsekvenser för verksamheten, framförallt för trafikkontroller och brottsförebyggande arbete. Till det kommer demonstrationerna och här ställs vår förmåga till dialog på sin spets. Polisen ska även skydda demokratin.