Utlånade hittar fusk i pandemin

En hand som tar emot ett regn av guldpengar. Illustration.

Skenpermitteringar och falska uppgifter. Nu tar Tillväxtverket hjälp av polisen för att identifiera bedrägerier med coronastöd.

Nästan 30 miljarder kronor. Så mycket har Tillväxtverket betalat ut i korttidsstöd fram till slutet av förra året till företag som drabbats av coronapandemin. Av 86 000 ansökningar hade 71 000 blivit beviljade ditintills. För att säkra att ansökningarna godkänns på rätt grunder har Tillväxtverket fått stöd av utlånad personal från Polismyndigheten. Administratörerna Julia Johansson och Anne- Marie Johansson från polisens kontaktcenter i region Öst respektive Väst är sedan december 2020 utlånade till Tillväxtverket. De jobbar nu med att identifiera oegentligheter bland ansökningarna om coronastöd för att kunna upprätta anmälningar.

– Alla fall är unika, men vissa saker är återkommande. Skenpermittering är en sådan. Då uppger arbetsgivaren att den permitterat personal, medan de i själva verket jobbar heltid. Andra söker stöd för att omsättningen rasat kraftigt, men så visar det sig att omsättningen ökat jämfört med 2019 och att det alltså gått bättre under pandemin, säger Anne-Marie Johansson.

– Ett annat exempel är de som lämnat falska uppgifter och uppger felaktiga löner för att få ut mer stöd, tillägger Julia Johansson.

Det finns även personer som ansöker om stöd men som inte är kontaktbara när de ombeds verifiera uppgifterna.

– Pandemin lockar tyvärr fram en del personer som vill dra nytta av systemet, säger Anne-Marie Johansson.

Båda framhäver det omfattande arbete som Tillväxtverket redan gjort under en kort och omtumlande tid – och att alla har att vinna på myndighetssamarbeten.

– Våra olika kompetenser och kunskaper är nyckeln för att hitta lösningar, säger Julia Johansson.

– Det är så lätt att sitta på varsitt håll och tycka att andra borde göra annorlunda. Arbetar man tillsammans får man en mycket bättre bild och kan hjälpas åt för att se vad som saknas, vad som behövs få in för att skicka in en anmälan och vad som kan leda till åtal, säger Anne-Marie Johansson. 

Tillfälligt stöd

Korttidsstöd kan betalas ut när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av oväntade händelser. Anställda kan då gå ner i arbetstid under en period (korttidspermittering) och få ekonomiskt stöd av staten. Våren 2020 beslutade regeringen om korttidsstöd och beslutet är nu förlängt till juli 2021.