"Nu måste vi alla hjälpas åt"

Rikspolischefen om hemarbetet under pandemin, fokusfrågor under 2021 och polislönerna.

Alla statliga myndigheter fick innan jul i uppdrag av regeringen att fler måste arbeta hemma på grund av pandemin. Hur påverkas polisen?

– Helt klart är detta en stor förändring för oss. Men även vi måste bidra till minskad smittspridning i samhället. Samtidigt måste vi balansera detta mot förutsättningarna att kunna upprätthålla verksamheten och säkerställa en god arbetsmiljö. Här måste alla verksamhetsansvariga chefer hitta lösningarna tillsammans med sina medarbetare. Om vi alla hjälps åt kommer vi att lösa detta tills vaccineringen i samhället är avklarad och smittspridningen avtar.

Förra året sköts 47 personer ihjäl i landet. Vad är det viktigaste för att vända utvecklingen?

– Som jag sagt många gånger tidigare. För att långsiktigt bryta utvecklingen är det helt avgörande att färre pojkar och unga män rekryteras till kriminella nätverk. Så länge fler rekryteras till gängen än rättssystemet inkapaciterar, kan vi inte bryta trenden. Hela samhället har ett ansvar för detta. Polisen ska samtidigt göra allt vi kan genom att utveckla våra arbetsmetoder.

Vi får också stark draghjälp av alla nya poliser som anställs under kommande år. En viktig inriktning är att angripa de kriminellas största motivation – att tjäna pengar. På sikt utgör de stora brottsvinsterna ett hot mot samhället.

De tillgångsutredare som beskrivs i detta nummer är ett exempel på hur vi utvecklar arbetet. Utöver det behöver rättssystemet ges möjlighet att arbeta ännu mer offensivt. Att kunna avlyssna i en underrättelsefas om det finns misstanke om mycket grova brott utan konkret brottsmisstanke, skulle till exempel vara mycket värdefullt. Här har vi en pågående dialog med regeringen om att utveckla lagstiftningen.

Vilka andra frågor ser du som viktiga uppdrag för polisen under 2021?

– En central fråga är naturligtvis polisens fortsatta tillväxt av medarbetare. Vi måste få fler och rätt personer att söka till polisutbildningen och behålla de kompetenta medarbetare vi redan har. Vi måste också förbereda organisationen för att kunna ta emot alla nyanställda. En annan viktig fråga är att fortsätta utveckla utredningsverksamheten. Att klara upp brott och ge brottsutsatta upprättelse är ett av polisens kärnuppdrag. Här är det fortsatta arbetet med snabbare lagföring en av nyckelaktiviteterna.

Polislönerna engagerar många medarbetare. Hur arbetar myndigheten vidare i frågan?

– I slutet av förra året gjorde vi en satsning på poliser i yttre tjänst, med de extra lönemedlen från riksdagen. Denna satsning var nödvändig då det är i denna verksamhet vi ser en alltför stor personalomsättning. Av olika skäl fanns inte tid att förhandla om detta. Vi har nu redan börjat samtala med våra arbetstagarorganisationer om årets fördelning. Jag vet att både fack och arbetsgivare vill samma sak. Sedan har vi ibland lite olika uppfattning om hur det ska gå till. Senare års lönemässiga uppvärdering av polisyrket ska fortsätta. Här är vi helt eniga.