Inläggen på Facebook blev Föräldraskolan

Ett fotomontage med mörk asfalt, en motorhuv med färgglada wunderbaums, en mörkklädd person som sparkar till framför sig, en sönderflisad träbit på marken.

Trafik, våld och droger är de tre huvuddelarna i Föräldraskolan som är en sammanställning av inlägg som gjordes på Östra Fyrbodals Facebooksida för ett år sedan. Bild: Minna Ridderstolpe

Föräldraskolan är ett lokalt initiativ som föddes ur en frustration över att föräldrar generellt kan för lite om droger. Nu sprids den över Sverige.

– Många föräldrar är naiva, de tror inte att just deras barn och ungdomar kan komma i kontakt med narkotika. De tittar inte efter spår, för de har inte de glasögonen. 

Det säger Matias Hasselström, gruppchef för utredningsjouren i polisområde Fyrbodal, region Väst.

Föräldraskolan är en sammanställning av ett tiotal inlägg som Matias Hasselström gjorde på Facebook i början av 2020, när Östra Fyrbodal just hade startat ett nytt Facebookkonto. Han skrev riktat till föräldrar om ungdomars missbruk, om hur olika droger ser ut, vilka effekter de har och vad som är misstänkta tecken. 

– Det är bättre för ungdomarna om deras föräldrar upptäcker i tid att de har börjat använda narkotika, än att polisen gör det, för då kan de få hjälp av socialtjänsten. Om polisen upptäcker det riskerar ungdomarna att hamna i brottsregistret, vilket kan sätta upp svåra hinder i livet, säger han. 
Matias Hasselström har i jobbet träffat många äldre missbrukare, som åker in och ut på anstalter. 

– Jag brukar fråga om deras liv. Många säger att de började med droger tidigt och kunde hålla på i många år innan någon upptäckte det. Idag önskar de att de hade blivit upptäckta i tid, för då hade de kanske haft ett bättre liv.  

En del föräldrar tror att tillgången till droger går hand i hand med i vilken typ av område man bor. Men Matias Hasselströms uppfattning är att där det finns ungdomar finns risken att komma i kontakt med narkotika och fastna i missbruk. Dagens digitala värld gör det enkelt för langare att nå ungdomar. 

– Förut skedde kontakten via sms, men nu använder langarna appar, säger han.

Spridningen av Matias Hasselströms inlägg blev enorm. Ett av dem, som handlade om drogslang, nådde en halv miljon personer. 

Jessica Lundberg Blondin, kommunikatör i region Väst, har varit med från idéstadiet. Det var hon som förslog att inläggen skulle sammanställas, och digitalt förmedlas till föräldrar via skolornas kanaler.

– Vi använde kommunpoliserna för att sprida materialet till skolorna strax efter terminstarten i höstas. I samband med det utskicket höll vi en lokal pressträff, och materialet publicerades på polisen.se, säger hon.

Informationen till skolpersonal och elever är viktig, menar Matias Hasselström, eftersom kriminella nätverk utnyttjar yngre, ibland så unga som 13 till 14-åringar, för att sälja droger i skolor.

– Det är svårt för oss poliser att upptäcka, så information och tips från elever är nödvändigt, säger han.
Matias Hasselström var tidigare gruppchef för områdespolisen i Fyrbodals utsatta område, där de i perioder arbetade intensivt med tillslag mot gatulangning. 

– Vi tog fast många som sålde men de ersattes hela tiden av nya som fortsatte försäljningen, vilket var frustrerande. Vi behöver få ner antalet som börjar använda narkotika. Gör vi detta kommer det också medföra att kriminella nätverk får in mindre pengar genom handeln, säger han. 

Jenny Wester, chef över lokalpolisområde Östra Fyrbodal, är överväldigad över den stora spridningen av inläggen, som även finns i nedkortade format på Instagram.  

– Tidigare har vi bjudit in till föräldramöten för att prata om narkotika, men det är mycket lättare att nå ut i sociala medier. Matias har en gedigen kunskap om ungdomsproblematik och han är en naturbegåvning när det gäller att utrycka sig på ett rakt och personligt sätt, säger hon. 
Föräldraskolan sprids nu vidare av sig själv, och i Fyrbodal planerar man nästa steg. 

– Vi har planer på filmklipp för sociala medier där Matias pratar om droger och tillbehör, men också en version anpassad för föräldramöten. Förhoppningsvis kan vi också översätta materialet till andra språk, säger Jessica Lundberg Blondin.