”Tack för allt gott arbete i år”

Rikspolischefen om året som gått – pandemin, den grova brottsligheten och polisens tillväxt.

Året går nu mot sitt slut. Hur summerar du 2020 för polisen?

– Det är ett år som präglats av flera stora utmaningar. Pandemin har inneburit både tillkommande arbetsuppgifter och en omställning av ordinarie verksamhet. Den grova brottsligheten har pressat oss hårt och många har fått slita för att utreda alla grova brott och arbeta trygghetsskapande. Det positiva är tillväxten av nya medarbetare som pågår. Under hösten har cirka 300 polisstudenter påbörjat sin aspiranttjänstgöring och ytterligare 600 nya poliser har tillförts regionerna. Vi har också slutfört rekryteringen av cirka 350 nya medarbetare som ska arbeta mot särskilt utsatta brottsoffer. Det är viktigt för att förbättra utredningsresultatet. När det gäller vårt utredningsarbete är det viktigt att vi fortsätter utveckla arbetsmetoderna till exempel arbetet med ärendesamordning. Polisens anställda har gjort ett fantastiskt arbete för att vi ska kunna klara av allt detta under året.

Vilka konsekvenser får den fortsatta pandemin på verksamheten?

– Det är svårbedömt eftersom smittläget förändras snabbt. Helt klart är att detta kommer att fortsätta nästa år. Det är viktigt att alla inom polisen fortsätter att följa både våra egna och andra myndigheters rekommendationer. De senaste veckorna har fler anställda arbetat hemifrån. Jag vill därför sända en tanke till både dem som måste vara på jobbet och dem i riskgrupper som har arbetat hemifrån länge. Ta stöd av varandra i era arbetsgrupper, även om inte alla kan träffas fysiskt.

Den grova brottsligheten är i fortsatt fokus. Hur bedömer du läget inför nästa år?

– Att vi står inför ett allvarligt läge med en hög nivå av grov våldsbrottslighet. Utvecklingen visar det stora behovet av fler polisanställda. Genom arbetet med Rimfrost har vi lärt oss mycket. Nu tar vi arbetet vidare och fortsätter att utveckla våra arbetsmetoder. Det handlar bland annat om att utveckla arbetet i det akuta skedet, hur vi utnyttjar vår modernaste teknik inom it och forensik, hur vi strukturerar utredningsarbetet i stora utredningar och hur vi utvecklar underrättelsearbetet.

Andra aktörer måste också göra mer på det brottsförebyggande området och arbeta tillsammans med oss. Vi behöver också förstärka skyddet av våra medarbetare. Sprängningen i trapphuset hos en polisanställd i Uppsala och den polisanställde som hotades med ett automatvapen i Sundsvall visar allvaret. Utvecklingen måste brytas, därför ökar vi insatserna inom medarbetar- och verksamhetsskyddet genom uppbyggnaden av vår nya säkerhetsavdelning.

Något du vill tillägga?

– Jag vill tacka er polisanställda för era fantastiska arbetsinsatser under detta turbulenta år. Ert arbete betyder otroligt mycket för många människor i vårt samhälle. Även om det blir en speciell jul i år hoppas jag att ni får en möjlighet till vila de närmaste veckorna. Som vanligt vill jag också tacka er som jobbar under helgerna och bidrar till ett tryggt och säkert Sverige.