Fängelse för blåljussabotage

En bil har stoppats en mörk kväll av en polispatrull och poliskvinnan lyser in mot föraren med sin ficklampa. Foto.

Den fällande domen kan få ett visst prejudikatsvärde tror kammaråklagaren. Bild: Lars Hedelin

Mannen uppträdde hotfullt och lydde inte polisens order. Han friades av tingsrätten men dömdes till fängelse av hovrätten enligt den nya blåljuslagen.

Två poliser stoppar en bil som de tror innehåller vapen. I bilen sitter fem personer. En 19-årig man blir tillsagd att sitta kvar medan poliserna visiterar hans kamrat. 19-åringen lyder inte utan börjar istället röra sig hotfullt och högljutt mot poliserna, som kallar på förstärkning. 

Det är bakgrunden till att 19-åringen i våras åtalades för ”sabotage mot blåljusverksamhet”, en ny brottsrubricering som trädde i kraft 1 januari 2020. 19-åringen friades av tingsrätten som ansåg att beteendet var ”otillbörligt” men att det inte räckte för straffansvar. I den friande domen betonades att poliserna ägnat sig åt fordons- och personkontroll, vilket tingsrätten menade inte föll inom definitionen av utryckningsverksamhet utan istället brottsbekämpande arbete.

Domen överklagades och nyligen dömdes mannen till fängelse i en månad för sabotage mot blåljusverksamhet. Hovrätten skriver att mannens agerande inte bara störde polisens brottsbekämpande verksamhet, utan även var ”ägnat att allvarligt försvåra eller hindra den”, att handlingen var medveten och att mannen därmed hade uppsåt till gärningen.

Kammaråklagare Martin Svensson är nöjd med domen:

– Det är ett tydligt klargörande från hovrätten att även ett ganska måttligt agerande från en person, i det här fallet en som uppträtt högljutt och aggressivt mot poliser, ska kunna räknas som blåljussabotage.

–  Att man tog hänsyn till helhetsbilden i situationen är också viktigt. Poliserna befann sig i numerärt underläge, personerna var kända sedan tidigare, platsen var ett känt utsatt område och situationen var hotfull. 
Den fällande domen kan få ett visst prejudikatsvärde, tror Martin Svensson. 

– Nu sätter hovrätten en nedre ribba för vad som räknas som blåljussabotage, utan att det förekommit våld eller skadegörelse av fordon som annars kanske är vad man tänker på.