Snabbare lagföring – en riktig succé

En polis pratar med en misstänkt. Foto.

Försöket är ett regeringsuppdrag för att korta handläggningstiderna genom hela rättskedjan. Det gäller brott som har högst tre års fängelse i straffskalan, är av enkel beskaffenhet, går snabbt att utreda, förundersökningen leds av polisen och den misstänkta är över 18 år och anträffas på brottsplatsen. Bild: Lars Hedelin

Jourhavande förundersökningsledare spelar huvudrollen i försöket snabbare lagföring som länk mellan patrull och slutfört ärende. Tommy Dimitrakis har varit med från start.

– Snabbare lagföring, svarar Tommy Dimitrakis i telefonen som tillhör de jourhavande förundersökningsledarna, j-ful, inom snabbare lagföring i polisområde Stockholm nord. Telefonen är öppen dygnet runt och hit ringer polispatruller när de bedömer att deras ärende kan hamna under snabbare lagföring.

– Vad har hänt? frågar Tommy och får en kort dragning av ärendet. En misstänkt person har stulit kött i en affär, en ringa stöld.

Tommy Dimitrakis fortsätter att ställa följdfrågor.

– Vem har sett tillgreppet?

– Togs han utanför kassan?

– Är ni klara med förhöret?

Efter en koll i misstankeregistret, MR, ger han patrullen en tid för huvudförhandling två veckor framåt i tiden och meddelar samtidigt när handlingarna finns tillgängliga för den misstänkta, vilket är om endast en vecka. Ärendet kommer att vara klart och redovisat till åklagare redan under kvällen.

Hur kan det gå så här fort?

Det är tack vare en tillfällig ändring i lagen som gäller under försöket med snabbare lagföring. Förfarandet som beskrivs ovan kallas tillgänglighetsdelgivning och innebär att Tommy Dimitrakis kan boka tid för huvudförhandling hos domstolen direkt. Patrullen ute delger den misstänkte datumet och vilken tingsrätt som är aktuell. Den misstänkte får även information när handlingarna i målet kommer att finnas tillgängliga på tingsrätten. Tack vare den här lagen räcker det att polisen har delgivit den misstänkta en gång.

I det här fallet har den misstänkte köttjuven åtta öppna ärenden i MR. Då går det inte att använda sig av det ännu snabbare förfarandet med fullmakt och strafföreläggande.

För om den misstänkta erkänner och är villig att ta emot ett strafföreläggande kan polisen använda sig av en fullmakt och utfärda böter direkt på plats. Då är ärendet klart på en kvart ungefär.

– Det största beloppet vi i polisområde Stockholm nord utfärdat genom snabbare lagföring är på 99 000 kronor. Den misstänkta erkände och godtog strafföreläggandet på plats, säger Tommy Dimitrakis.

Ett mängdbrottsärende kunde tidigare passera sex till sju olika fu-ledare innan det lades ner eller började utredas. Nu ska jouren lägga ner ärenden direkt om det saknas förutsättningar att utreda vidare. De kan vidta enklare utredningsåtgärder direkt för att avsluta ärendet eller slutredovisa det till åklagare.

– Det snabbaste ärendet vi haft med grovt rattfylleri gick på åtta dagar, säger Tommy Dimitrakis.

I lokalpolisområde Rinkeby har de gått från över 1 300 öppna ärenden till cirka 300 efter ett år med snabbare lagföring.

Polisen i yttre tjänst har ett stort ansvar. De möter den misstänkta personen och ska se till att hen får och förstår all information. Då finns den jourhavande förundersökningsledaren som stöd och kan ge vägledning.

– Jag är med och bollar frågor med patrullen hela tiden, säger Tommy Dimitrakis som driver ärendet hela vägen från brottsplatsen till redovisning till åklagare.

Detta lärande arbetssätt, och en mer noggrann kontroll av hela ärendet direkt vid avrapportering, gör att färre ärenden kommer tillbaka från åklagaren för att det finns brister. De har minskat från 20–25 procent till endast fem procent.

– Det är stimulerande och motiverande och gör arbetet roligt även om det är stressigt och utmanande ibland, säger Tommy Dimitrakis, som framhäver vikten av att ha ett coachande förhållningssätt som j-ful inom snabbare lagföring.