Kännbara straff för angrepp mot blåljuspersonal

Rikspolischefen om våldsutvecklingen, släktbaserade kriminella nätverk och medarbetarskydd.

Sverige har idag en våldsutveckling som är synnerligen allvarlig med flera allvarliga händelser och våldsdåd där människor mördats på öppen gata med uppenbar risk för andra människor. Det är hänsynslösa brott och vi har ett tufft operativt läge inom polisen. I Sverige domineras den grova kriminaliteten av främst tre olika typer av kriminella nätverk: löst sammansatta gäng, MC-gäng och släktbaserade nätverk.

Just släktbaserade kriminella nätverk har uppmärksammats mycket den senaste tiden. Varför väljer Polismyndigheten att lyfta det nu?

– Vi såg att det fanns behov av att ytterligare uppmärksamma samhället på detta växande problem. Det är viktigt att det kommer till politikernas och andra beslutsfattares kännedom att det finns grupper som ställer sig utanför samhället med egen rättskipning och parallella samhällsstrukturer. Först då kan de vidta de åtgärder som krävs så att vi inom polisen och andra aktörer kan jobba mot kriminaliteten och öka tryggheten.

Hur många släktbaserade kriminella nätverk, eller ”klaner”, finns det i Sverige?

– Exakt hur många de är eller vad man kallar dem är mindre viktigt. Naturligtvis är inte alla i en släkt kriminella för att familjemedlemmar eller släktingar begår kriminella gärningar. Men det finns exempel på släktbaserade kriminella nätverk som etablerat sig för 30–40 år sedan och det finns exempel på de som nyligen kommit till Sverige.

I ett reportage här i tidningen beskrivs polisanställdas utsatthet för hot och våld och vid årsskiftet trädde nya lagen om blåljussabotage i kraft. Vad betyder det för våra medarbetare?

– Det är en mycket allvarlig utveckling att poliser upplever att de utsätts för än mer hot och våld när de gör sitt jobb.  Jag tror inte att de som gör sig skyldiga till denna typ av brottslighet förstår vilket allvarligt brott lagstiftaren anser att det är. Det är mycket viktigt att vi har en lag som innebär ett mer kännbart straff för dem som angriper blåljuspersonal.

Hur ser du på medarbetarnas utsatthet för hot och våld?

– Att vara polis kommer aldrig att vara ett helt riskfritt yrke men som arbetsgivare ska vi göra allt vi kan för att minimera riskerna. Medarbetarskyddet är oerhört viktigt och vi arbetar intensivt med frågorna. En trygg arbetsmiljö för blåljus-
personal är grunden för ett tryggt och säkert samhälle.

Kan den utsattheten ha påverkan på antal sökande till polisutbildningen?

– Vi behöver fortsätta utveckla och stärka arbetsvillkoren och arbetsmiljön för att behålla befintlig personal och för att fler ska söka sig till oss. Vi kan glädjande konstatera att intresset för polisen är stort och att många väljer att söka till polisutbildningen. Dessutom väljer fler poliser att återvända parallellt med att allt färre poliser väljer att lämna myndigheten. Men det räcker inte, vi behöver bli ännu fler.