Hemlig insats slog ut nätverk

Bild 1/4
Två män med blurrade ansikten tränar tyngdlyftning i ett gym. Foto.
En av männen i det kriminella nätverket hade läkarintyg på att han var rörelsehindrad och därmed hade rätt till sjukpenning, men polisens spanare fångade mannen på film när han tränade på gym. Bild: Polisen
Bild 1/4
En vindruta på en bil med ett handikapptillstånd på insidan. Foto.
Mannens handikapptillstånd var en del av det assistansbedrägeri som mannen misstänktes för. Bild: Polisen
Bild 1/4
Två av männen i nätverket står och håller om varandra (med blurrade ansikten). Foto.
Nätverket styrdes av tre brödrapar. På bild: två av männen, varav en mördades 2016 och den andra greps i Dubai våren 2020 misstänkt för ett annat mord. Bild: Polisen
Bild 1/4
Ett stort inplastat paket som har börjat öppnas, täckt med kaffepulver. Foto.
Insmugglad narkotika beslagtagen under insatsen. Preparatet hade paketerats med kaffe för att minska möjligheten för polisens och tullens hundar att spåra det. Bild: Polisen

Två narkotikaärenden leder till ett grovt kriminellt nätverk. Fyra år senare slår en hemlig insats ut konstellationen. Metoden? Krossa de kriminellas fasad av legal försörjning.

Juni 2020: En misstänkt grovt kriminell man tillhörande Malmös kriminella miljö grips i Dubai. Den 23-årige mannen är internationellt efterlyst. Han misstänks för mord och sprängningar i Spanien.

Februari 2020, några månader tidigare: Riksdagen ställer krav på justitieminister Morgan Johansson (s) att skynda på en lag, lex Ida, som ska stoppa bedrägerier inom bostadsrättsföreningar. Anledning: förskingringar ur bostadsrättsföreningen Ida i Rosengård, Malmö. Där har personer, med anknytning till ett grovt brottsligt nätverk, plundrat föreningen på 200 miljoner kronor.

Båda händelserna har starka kopplingar till ett kriminellt nätverk som blev orsak till Malmöpolisens största myndighetsgemensamma insats någonsin: operation Mellerud.

2016 är Malmö hårt drabbat av våld. Totalt 61 skjutningar skakar staden under året. Polisens underrättelsesektion bedömer att flera av skjutningarna bottnar i den lokala narkotikahandeln. Polisen och Tullverket i Malmö upptäcker att det finns två narkotikaärenden där samma personer är involverade.

Polisen får indikationer på att männen ingår i ett nätverk som misstänks smuggla in stora mängder narkotika och stå för en stor del av den lokala droghandeln i Malmö. De misstänks även för att föra ut narkotika i övriga landet. En kartläggning pekar ut tre brödrapar i toppen av nätverket. Ett av paren, 33 respektive 32 år gamla, står högst i hierarkin.

Nu bestämmer sig polisen och Tullverket för en gemensam insats.

Operativa rådet, som består av representanter från olika myndigheter, beslutar om extra resurs- och kompetensförstärkning till insatsen. Malmöpolisen testar ett för polisområdet nytt arbetssätt med det övergripande målet: att slå ut det kriminella nätverket med alla till buds stående medel.

Martin Lejestrand är gruppchef för sektionen Grova brott polisen Malmö och var insatschef i operation Mellerud. Enligt honom jobbar polisen traditionellt med konkreta mål: frihetsberövande, lagföring, beslag och förverkande – mål som ofta mäter effekt och framgång. Nu ville polisen lägga till ytterligare ett angreppssätt, att inrikta sig på orsaken till brotten.

– Jag förmedlade en ny spelidé. Nyckelpersonerna i nätverket skulle antingen upphöra med kriminalitet eller komma till insikt att Malmö, och i förlängningen Sverige, inte är en optimal plats för att bedriva illegal verksamhet, säger han.

– För att komma åt grov, systemhotande brottslighet kan vi polisiärt inte tänka som om vi hade en ordningsstörning att hantera. Man måste tänka vidare och mer uthålligt än så, där spaning och underrättelsearbete kopplat till en myndighetsgemensam samverkan är avgörande.

Insatsen delas nu upp i två huvudspår: narkotikadelen med konkreta mål och en ekonomisk del som fokuserar på brottsvinsterna – alltså pengarna. Att kunna bevisa att personer är skyldiga för narkotikabrott genom traditionell taktik visar sig vara svårt.

– Det är en direkt följd av Sveriges dåvarande tolkning av EU:s datalagringsdirektiv. Det kriminella nätverket var för välorganiserat och slutet. Därför började vi titta på pengaflödena för att kunna bevisa olaglig verksamhet och för att riva deras fasad av legal försörjning, säger Martin Lejestrand.

Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Ekobrottsmyndigheten kopplas in efter misstankar om att nätverkets vinster från narkotikahandel både investeras i fastigheter och förs ut ur landet. En kartläggning visar stora transaktioner från bland annat en bostadsrättsförening, Brf. Ida i Malmö, till ett antal företag som kontrolleras av en person som kan knytas till en av de huvudmiss-
tänkta. När föreningen gör en anmälan om oegentligheter i dåvarande styrelsen agerar Ekobrottsmyndigheten direkt.

Det visar sig att föreningen under åren 2015 till 2017 lånat 200 miljoner kronor till bland annat renovering, ett arbete som görs dåligt eller inte alls. Samtidigt betalas pengar ut till företag med kopplingar till bland annat grov ekonomisk brottslighet. Följderna blir att personer i föreningens dåvarande styrelse döms för grov ekonomisk brottslighet i form av skattebrott, trolöshet mot huvudman och mutbrott. Media har beskrivit händelsen som den största plundringen någonsin av en svensk bostadsrättsförening.

I slutet av 2017 spanar Malmöpolisen på en av männen som, tillsammans med sin bror, befinner sig i det översta skiktet av nätverket. I mannens läkarintyg står det att han har svårt att röra sig efter en trafikolycka. Därför har han rätt till både sjukpenning och aktivitetsersättning. Men när mannen besöker gymmet visar han en helt annan sida. Mannen är mycket atletisk och tränar flitigt utan några tecken på rörelsehinder. Brodern visar sig ha assistansersättning utan att vara berättigad.

– Som kriminell har man många gånger en legal fasad för att slippa kontrollen. Men petar man bort den kan man upptäcka helt andra saker, säger Martin Lejestrand.

Vid närmare granskning visar det sig också att nätverkets ledare, med hjälp av 36 000 kronor, har mutat sig till att gå före i en kommunal bostadskö.

– Det är ett tydligt exempel på systemhotande brottslighet eftersom vårt samhälle bygger på förtroende för systemet och dess kontrollfunktioner.

Operation Mellerud har resulterat i ett stort antal fällande domar. Bland annat för narkotikabrott, ekonomisk brottslighet, bedrägeri och insatschefen är nöjd med resultatet.

– På många sätt trampade vi okänd mark och navigerade utifrån nya spel-
regler.

Enligt Martin Lejestrand har flera av målpersonerna i insatsen direkt eller indirekt bidragit till den grova kriminaliteten i Malmö.

– Några har även varit misstänkta i flera av de mordutredningar som pågått här, säger han.

Alla sex personer som befunnit sig i nätverkets topp har lämnat landet och/eller avtjänar fängelsestraff.

Mannen som i början av sommaren grips i Dubai är huvudmisstänkt, och var fram till att han greps internationellt efterlyst för grova brott i utlandet. Gripandet var dock ingen direkt effekt av operation Mellerud.

Insatsen avslutades i maj i år eftersom den inte längre bedömdes kräva operativt arbete. En slutsummering har gjorts där samtliga inblandade deltagit och en rapport ska lämnas in till Operativa rådet. Några ärenden i operation Mellerud återstår eftersom de slutligen inte avgjorts i högre instans. Men klart är att framgångarna bygger på samarbete, menar Martin Lejestrand.

– För att bryta den negativa trenden vad gäller den grova organiserade kriminaliteten i Sverige idag behövs en bred samverkan och en vilja över hela samhället – det är ingenting som polisen klarar själv.

Han anser att man behöver jobba på ett mer strategiskt sätt med samverkan och transparens för att kunna motverka grov, systemhotande och organiserad brottslighet. För att lyckas är underrättelse och finansiell kompetens avgörande. Men arbetsmetoden ska inte ersätta det arbete som redan görs.

– Men vi måste våga och orka tänka annorlunda. Vi fastnar i alltför hög grad i brottet idag. För att komma åt den här typen av brottslighet behöver vi fokusera mer på de bakomliggande faktorerna, vilket i hög utsträckning är pengar och värden. Vi måste jobba strukturerat och uthålligt. En utveckling av myndighetsgemensam samverkan är definitivt vägen fram.    

Operation Mellerud har fått sitt namn efter en ölsort. En regel är att en operation aldrig bör heta något som syftar till eller rör operationen
i sig. Mellerud är också namnet på en ort i Västra Götalands län och även på en ort i Dalsland.