"Vi kommer att vinna"

Rikspolischefen om allas lika värde, skjutningar, trafiksäkerhet och om en höst i pandemins spår.

Det har varit en speciell sommar med coronapandemin men även med Black Lives Matter-demonstrationer.

Hur ska polisen förhålla sig?

– Vi ska uppträda som hela folkets polis och göra vårt yttersta för att göra hela Sverige tryggt och säkert.

I tuffa tider är det viktigare än någonsin att vi ser till allas lika värde och värnar våra demokratiska värderingar.
Vi ska agera likvärdigt mot alla oavsett härkomst och politisk åskådning. Som polisanställd ska du agera sakligt och opartiskt. Det är också viktigt att komma ihåg att du som medarbetare representerar polisen både i och utanför tjänsten.

Polisen får kritik för att antalet skjutningar inte minskar. Vad är din kommentar?

– Vi har stora utmaningar med skjutvapenvåld. De grovt kriminella visar en oerhörd likgiltighet för andras liv, som när den 12-åriga flickan mördades i Botkyrka söder om Stockholm i början av augusti. Mitt svar är att vi aldrig kommer att ge upp, och vi arbetar kraftfullt för att hitta och lagföra dem som begår dessa hänsynslösa brott. Att bryta utvecklingen är en uppgift och ett ansvar som ligger på många delar av samhället och min fasta övertygelse är att vi kommer att vinna över de kriminella gängen på lång sikt.

Det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet var en prioriterad fråga inför sommaren. Hur har det gått?

– Det är tydligt att vi har gjort en ambitionshöjning när det gäller trafiksäkerhetsarbetet. Om man jämför första halvåret under 2019 med 2020 så har till exempel antalet personer som bötfällts vid manuell övervakning för att ha kört för fort ökat med 41 procent. Det betyder att vi syns betydligt mer i trafiken vilket är mycket viktigt i den brottsförebyggande delen. Dessutom har antalet omkomna i trafiken fortsatt minska och är lägre än på många år. Nollvisionen är utgångspunkten i polisens trafiksäkerhetsarbete, trots det har det ändå skett trafikolyckor med tragisk utgång. Bland annat har flera unga personer omkommit och skadats. Vi måste fortsätta arbeta intensivt för att minska antalet döda och skadade och där vet vi att polisens arbete med hastighet och nykterhet har stor betydelse för att höja trafiksäkerheten.

Pandemin fortsätter att påverka våra liv, även på jobbet. Hur ser du på det?

– Corona har varit en nationell särskild händelse sedan i mars men under hösten kommer ansvaret successivt övergå i linjearbete. Det är din närmaste chef med arbetsmiljöansvar som avgör var och hur du ska utföra och organisera ditt arbete, oavsett om du jobbar i yttre tjänst, på kontor eller hemifrån.