"Vi måste nå ut till de särskilt utsatta"

Rikspolischefen om extraordinära tider, brott i nära relationer och trafiken på våra vägar.

Vårt samhälle går nu igenom en av vår tids största kriser som påverkar oss alla. Vårt envetna arbete mot gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar fortsätter.

Polisens uppdrag, att göra Sverige tryggt och säkert, är viktigare än någonsin. Här ingår också polisens satsning på särskilt utsatta brottsoffer.
Pandemin innebär att många stannar hemma i sina bostäder som ett led i att minska risk för smitta. Dessvärre finns det indikationer på att den här situationen kan leda till att allt fler drabbas av brott i nära relationer. Därför är det extra viktigt att vi når ut till brottsoffer, både barn och vuxna. Den som misstänker att någon blir utsatt för våld ska också kontakta oss.

Hur ska vi få utsatta och andra att våga anmäla?

– Det är avgörande att vi tar alla möjligheter att förmedla att vi inom polisen finns till för alla som utsätts för brott, även de brott som sker i hemmen. Det är en av våra viktigaste uppgifter. Vi ska ta alla chanser att uppmana människor att höra av sig – hellre en gång för mycket än en gång för lite. Känner man oro, hör man ljud, bråk eller skrik, ta tecknen på allvar. Vårt arbete med att hjälpa människor som utsatts för våldtäkt, brott i nära relationer och barn som utsätts för vålds- och sexualbrott, är prioriterat och något vi ständigt arbetar med att utveckla.

Hur ser satsningen ut konkret?

– I dagarna släpper vi en riktad informationskampanj i sociala medier. Den finns på flera språk och målet är att få fler att våga anmäla. Jag vill också påminna oss alla inom polisen om att det sedan 2019 finns ett nytt nationellt metodstöd med bland annat checklistor som ska hjälpa oss att jobba mer effektivt och höja kvaliteten i säkringen av bevis. Det senaste året har vi också anställt drygt 320 nya medarbetare för uppdraget. Jag vill passa på att välkomna dem och alla andra nyanställda till myndigheten, inte minst våra nyexaminerade poliser. Ni är alla betydelsefulla för vårt gemensamma uppdrag: att skapa trygghet och bekämpa brottslighet.

I sommar kommer många att semestra i Sverige. Polisen kommer att satsa på trafiksäkerhetsarbete, bland annat genom att bidra till sänkt medelhastighet. Varför är trafikkontroller extra viktiga i sommar?

– Många kommer att spendera semestern på våra vägar och i sommar är vårt förebyggande arbete mer angeläget än någonsin för att den hårt ansträngda sjukvården inte ska pressas ytterligare. Vi ska göra vårt jobb för att bidra till nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Redan nu kan vi konstatera att våra höga ambitioner har visat resultat: 2019 minskade antalet döda i trafiken med 101 personer jämfört med 2018.

Det blir en ovanlig sommar för många. Vad vill du säga till medarbetarna?

– Jag vill rikta ett varmt tack till er alla för era insatser under denna svåra tid. Tack för att ni finns på plats när det krävs. På sikt kommer situationen bli ljusare men under tiden måste vi vara uthålliga och fortsätta att hjälpas åt. Jag vill också lyfta fram att det är din professionalitet, ditt engagemang, ditt mod och din hängivenhet som bidrar till ett tryggare Sverige. Året om och dygnets alla timmar. Tack för att du gör ett storartat arbete!