Tillsammans står vi starka

Rikspolischefen om utmaningen med corona och om topplaceringen i Förtroendebarometern.

På bara några dagar förändrades läget kring corona i Sverige. I mitten av mars höjde Folkhälsomyndigheten nivån för samhällsspridning till den högsta möjliga och kort därefter utsåg WHO covid-19 till pandemi. Polismyndigheten arbetade i samråd med övriga samhällsbärande myndigheter med att ta fram beredskapsplaner och riskbedömningar för att säkerställa tryggheten för såväl medarbetare som medborgare.

– Corona har inneburit en stor prövning för hela vår samhällsstruktur. Inom polisen har vi tagit uppgiften på stort allvar och hanterat den rådande situationen samlat, snabbt och effektivt. Jag är stolt över att vi står starka tillsammans.

Samma dag som risknivån höjdes släpptes årets Förtroendebarometer som visar på rekordresultat för polisen.

– Det stämmer, även om vi just då inte hade tid att glädja oss över det fantastiska resultatet. Att vi i år har den högsta noteringen någonsin är ett erkännande för alla som arbetar inom Polismyndigheten. Svenska folket kvitterar att vi gör ett bra jobb och att man har tilltro till vår förmåga. Det gör mig både stolt och ödmjuk och sporrar mig att tillsammans med regionerna och avdelningarna fortsätta utveckla vår verksamhet.

Hur menar du då?

– Den negativa utvecklingen inom den grova brottsligheten, som var bakgrunden till den nationella särskilda händelsen Rimfrost, visar nödvändigheten av att vi anpassar våra metoder och arbetssätt när spelplanen förändras. När brottsnätverken arbetar tillsammans över regiongränserna måste vi också göra det. Rimfrost är så mycket mer än resultaten i Malmö och Uppsala, insatser över hela landet har temporärt brutit kurvan av upptrappat våld.

Du är ofta ute på verksamhetsbesök, oftast en gång i veckan. Vad handlar besöken om?

– Sedan årsskiftet har jag bland annat besökt Dalarna, Solna, Västergötland, Malmö och Stockholm, och jag har varit på virtuellt besök i Småland. Att träffa kollegor hör till en av de uppgifter jag värdesätter mest. Det är då jag kan fånga upp behov och förslag men också frågor och farhågor. Jag får också förtydliga och förklara centrala beslut och prioriteringar. Besöken ger mig också en inblick i vardagen för polisanställda och om det finns eventuella utmaningar som vi i ledningen borde fånga.

Får du ofta frågor om den nya nationella säkerhetsavdelningen?

– Ja, det får jag. Tiden vi lever i ställer krav på att vi tänker nytt kring hur vi organiserar och driver vårt säkerhetsarbete. En nationell säkerhetsavdelning kommer att ge oss ett effektivare och mer enhetligt säkerhetsarbete – inom alla områden. Här finns ett nära samarbete med Noa, HR, EA och RA. Vi kommer att skapa en ny analysfunktion för att ännu snabbare få fram ännu bättre säkerhetslägesbilder. I takt med att totalförsvaret byggs ut behöver vi säkra att polisens ledning fungerar även under utmanande förhållanden. En ny verksamhetsskyddsfunktion kommer också se till att medarbetarskyddsfrågorna får ökat fokus, även efter att projekt medarbetarskydd är avslutat.