Skapar lugn efter stormen

Bild 1/3
Poliser i trappuppgång
729 fastigheter och trapphus i Malmö genomsöktes av polisen, i jakten på bland annat vapen och narkotika. Bild: Anna Hermansson
Bild 1/3
Poliser i källare
Även källare och vindsutrymmen genomsöktes. Bild: Anna Hermansson
Bild 1/3
Stefan Hector
Stefan Hector, nationell kommenderingschef i operation Rimfrost. Bild: Anna Hermansson

Beslag av narkotika och vapen, ökad trygghet och att göra det jobbigt att vara kriminell. Det var målet med Operation Hagelstorm i Malmö.

Stämningen var fokuserad när polisen sökte efter vapen och narkotika under Operation Hagelstorm i januari. Omkring 200 poliser från hela landet hade kommenderats till region Syd för att delta i den pågående insatsen som hör till Operation Rimfrost.

Helikoptrar hovrade och sökgrupper med bland annat bomb- och vapenhundar sökte efter narkotika och vapen i trappuppgångar, på vindar och i källarkorridorer i flerbostadshus.

Totalt genomsöktes 729 fastigheter och cirka 2 000 fordon under tre dagar i tre områden i Malmö. Tolv personer frihetsberövades och en mängd vapen, sprängdeg, ammunition och kontanter beslagtogs. På en vind hittade polisen misstänkt stöldgods i form av nya ouppackade mobiltelefoner.

Polisen hade informerat malmöborna i förväg och många var nyfikna på polisens insats. Metoden, som är ny inom svensk polis men som har prövats internationellt, bygger på polisiärt arbete i områden utvalda utifrån underrättelsearbete där en viss typ av brott förekommer i stor utsträckning.

– Det viktiga vid en sådan här insats är inte bara att hitta vapen och narkotika. Utan det främsta målet är att öka tryggheten för de boende i området, säger Erik Åberg, biträdande operationsledare för Rimfrost Syd och insatsen Hagelstorm. Insatsen har även en avkylande effekt.

– Det blir jobbigare att vara kriminell i Malmö, säger Anders Farnestam, som var gruppchef för en av sökgrupperna men som annars jobbar inom ingripandeverksamheten i polisområde Malmö.

På plats i de tre områdena var även Skatteverket, Kronofogden och Tullverket. Tullverket sökte efter illegala och odeklarerade varor medan kronofogden utmätte eventuella skulder.

Under de tre insatsdagarna gjorde polisen slumpmässiga körkorts- och nykterhetskontroller. Vid en fordonskontroll vinkade Gunilla Lööw, trafikpolis i region Nord, in bilar.

– Det är spännande att träffa nya kollegor och utbyta kunskap. Jag har inte jobbat i nationell särskild händelse förut. I Sundsvall jobbar jag mest med yrkestrafik och aggressiv körning. Med Rimfrostarbetet visste jag inte riktigt hur det skulle bli, men jag anmälde mitt intresse, säger hon.

Under den särskilda insatsen, men även under hela pågående Operation Rimfrost, har region Syd och polisområde Malmö fått ökade resurser från hela landet.

– Det är kul att hjälpa till på ställen där det behövs, det blir en gemenskap att träffa andra kollegor. Det är en berikande utmaning eftersom alla jobbar på lite olika sätt även om vi har samma utbildning i grunden, säger Joanna Lund som annars jobbar på utredningsjouren, region Väst.

– Den största utmaningen är inte att jobba i särskild händelse utan snarare att jobba i ett nytt område. Man har inte samma förkunskap om området eller dem man träffar. Det gör att man har lite annan mental förberedelse i arbetet.
Kim Rasmusson var polisinsatschef under insatsen och har varit med om flera stora kommenderingar med utökad resurs. Han menar att den nya arbetsmetoden skiljer Operation Hagelstorm från andra insatser.

– Det ställs höga krav på många funktioner inom myndigheten för att hantera en så pass stor resurs under flera insatsdagar. Alla har gjort ett fantastiskt arbete, säger han.

Operation Hagelstorm är en av flera insatser inom Operation Rimfrost som polisen beslutade om i november 2019 efter mordet på en 15-åring på Möllevångstorget i Malmö. Händelsen skapade rubriker både i Sverige och utomlands, och i kombination med att antalet skjutningar och sprängningar ökar, beslutade Noa, polisens nationella operativa avdelning, om en nationell särskilda händelse.

– Rimfrost täcker hela landet men fokus är just nu region i Syd eftersom vi, vid beslutet om särskild händelse, hade en mycket ansträngd situation gällande det grova våldet här. Framförallt i Malmö men även på andara platser i regionen. Många av de kriminella är dock aktiva och begår våldsdåd i hela Sverige, säger Erik Åberg.

I och med starten av Operation Rimfrost skapades en nationell stab och även staber i regioner och polisområden. Efter mordet på Möllevångstorget har region Syd fått förstärkning med yttre personal för att jobba med ingripandeverksamhet och brottsförebyggande arbete. De inre funktionerna, bland annat inom utredning, har förstärkts minst lika mycket.

– Den yttre personalen genererar arbete för de inre resurserna. Därför är målsättningen balans både ute och inne, vilket är utmanande, säger Stefan Sintéus, regional kommenderingschef Rimfrost Syd.

För att arbetet ska kunna göras inom en nationell särskild händelse krävs omfattande planering där staben är ramverket i verksamhetsplaneringen. Nationella kommenderingschefen leder den nationella styrningen, tillsammans med den nationella staben, och koordinerar inriktningen för arbetet inom den särskilda händelsen.

Det krävs noggrann planering av de olika funktionerna i de lokala, regionala och nationella staberna för att fördela stora personalgrupper och resurser.

– Arbetet med logistiken och att hantera stora personalgrupper för längre och kortare perioder är nästan lika omfattande rent administrativt som en särskild händelse. De som har det ansvaret i staberna har verkligen jobbat hårt med att få bitarna på plats. Det handlar bland annat om var man ska bo, hur man ska äta och så vidare. Det är ett enormt arbete, säger Stefan Sintéus.

För att samverka med de regionala staberna och staberna på polisområdesnivå hålls nationella möten regelbundet. Staberna har samma funktioner för att styrning och kommunikation ska bli så effektiv som möjligt.

Det gäller funktioner som ansvar för personal, planering, underrättelse, operativ verksamhet, teknik och radio, kommunikation, ekonomi och juridik, samverkan samt logistik- och omfallsplanering och långsiktig planering.
Nationella kommenderingschefen Stefan Hector, som varit med i samtliga nationella särskilda händelser sedan 2015, menar att det stabsarbete som görs i Rimfrost och mer specifikt i region Syd, är utmärkande.

– Rent subjektivt från min sida är det unika i det här arbetet samhörigheten och samarbetet nationellt och regionalt, men även regioner emellan. Vi verkar mot grov brottslighet utan att låta geografiska gränser hindra oss. Det är min absoluta uppfattning att det här är svensk polis när vi är som bäst, säger han.

– Arbetet har aldrig varit så väloljat som nu och Syd är nog den region som har utvecklats längst i det här arbetet. Man håller en väldigt hög nivå i en väldigt svår situation. Det här är inte en fotbollsmatch utan det är grov organiserad brottslighet som vi jobbar med och som ställer höga krav på vårt arbete.

Responsen från invånarna är övervägande positiv, menar Erik Åberg.

– Vi upplever att trycket har ökat på de kriminella. Vi har tagit bra beslag vilket också har fått bra respons, men det är klart att det finns utmaningar i ett sådant stort maskineri. Allt detta kommer att utvärderas, säger han.
I februari i år beslutade Noa att resursförstärkningen inom ramen för Operation Rimfrost blir kvar i region Syd till juni och resurser förstärker sedan februari även region Mitt med huvudort Uppsala. Men polisen har utarbetat tydliga planer för att det framgångsrika resultatet i Syd ska hålla i sig.

– Parallellt med Rimfrost jobbar Syd och ledningsgruppen med strategier för att regionen inte ska hamna i det läge vi var förut. Effekterna har en central roll, men man ska inte glömma att en särskild händelse per definition är en punktinsats som ska bryta en utveckling – inte lösa ett komplext problem, säger Stefan Hector.

Vad är en särskild händelse?

Vad är en särskild händelse?
En plötslig, oförutsedd eller inplanerad händelse som den ordinarie
polisverksamheten inte är anpassad för och som därför ska hanteras utanför denna med en speciell organsation och ledning. Det kan handla om att det behövs extra många poliser eller speciella kompetenser. Man kan också besluta om särskild händelse för att avlasta den ordinarie
polisverksamheten.

Vilka situationer kan det handla om?
Plötsliga händelser är till exempel naturkatastrofer, terrordåd och stora olyckor. Inplanerade händelser kan vara större demonstrationer, fotbollsmatcher med hög hotbild, statsbesök, kungliga bröllop och aktiviteter i samband med politiska val.

Urval av särskilda händelser i närtid:
2020 Pandemi corona
2018 De stora skogsbränderna
2017 Terrordådet på Drottninggatan
2015 Flyktingströmmen
2013 Barack Obamas besök i Stockholm.