Farliga smittor under 100 år

Bild 1/2
Tidningsuppslag
Aids klassades förut som en pandemi men klassas nu som en endemi. Bild: Svensk Polis nr 12 1985
Bild 1/2
Man i skyddsrutrustning
Så här var det tänkt att en polis skulle gripa eller omhänderta en hiv-smittad person. Bild: Svensk Polis nr 10, 1987

Pandemier är inget nytt. Corona är den femte i Sverige under de senaste hundra åren.

Sedan 1900-talets början har vi haft fem pandemier: spanska sjukan, asiaten, hongkonginfluensan, ”svininfluensan” eller H1N1-pandemin, som den egentligen hette, och nu covid-19.

Spanska sjukan var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget åren 1918–20. Viruset dödade mellan 50 och 100 miljoner människor, de flesta unga vuxna vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det i stället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast.

Nästa pandemi var Asiaten, som startade i Sydostasien och spred sig från land till land och mellan kontinenterna. Uppskattningsvis krävde siaten 2 miljoner liv under åren 1957–58. Ett decennium senare var det dags för hongkonginfluensan, som härjade världen över 1968–70 och dödade mellan en och två miljoner människor.

År 2009 kom ett pandemiutbrott som i folkmun gick under namnet svininfluensan, men det vetenskapliga namnet på viruset var H1N1 – vilket var samma virustyp som spanska sjukan, men i en ny variant. Svininfluensan, som höll på till 2010, var som tur var inte alls lika förödande som spanska sjukan men antalet dödsfall uppskattas till mellan 151 700 och 575 500, de allra flesta i Afrika och Sydostasien.

I september 2009 skrev tidningen Svensk Polis: ”Polisen väl förberedd för influensautbrott”. Alla polismyndigheter hade upprättat egna pandemiplaner och Rikspolisstyrelsen hade inrättat en stab för särskild händelse i juli 2009. Fler bärbara datorer köptes in för att underlätta för personal att kunna jobba hemifrån och det förebyggande arbetet inkluderade även utökad städning och inköp av handsprit.

Pandemierna före svininfluensan verkar inte ha tagits upp i tidningen Svensk Polis men en sjukdom som tidningen skrev betydligt mer om, och som satte hela världen i skräck, var aids – ”vår tids pest” som den kallades i medierna. Sjukdomen räknades först som en pandemi när den spred sig under 1980-talet, men klassas numera som en endemi, där antalet drabbade är på en jämn och konstant nivå.

”Vårt viktigaste och enda vaccin mot aids är information och ökad kunskap om sjukdomen för att försöka förhindra fortsatt smittspridning” sa läkaren Jan-Olof Morfeld i nr 12 av Svensk Polis i december 1985. Många poliser var oroliga över att bli smittade vid ingripanden och det förekom hot från personer som sa sig ha aids eller hiv när de skulle gripas.

Rikspolisstyrelsen bildade 1985 en speciell aids-grupp, som samarbetade med läkare och socialdepartementet, i syfte att kunna ge råd till poliser i ingripandeverksamheten. Aids-gruppen skulle både lyssna in de problem som beskrevs av poliserna på fältet och ge poliserna information om hur aids/hiv smittar, hur de skulle skydda sig medicinskt och tekniskt och hur de skulle göra vid handräckning.

I oktobernumret 1987 beskrev Svensk Polis den skyddsutrustning som aids-gruppen hade tagit fram, med bland annat visir i plast, munskydd, andningsmask för konstgjord andning, desinfektionsduk samt handdesinfektion i flaska och tub.

”Den här utrustningen bör ge ett fullgott skydd. Narkotikamissbrukarna ugör det största problemet för polisen, inte minst de prostituerade. Den största riskgruppen är dock fortfarande homosexuella men de är ju inte till något större problem för polisen” sa professor Margareta Böttiger vid Statens Bakteriologiska Laboratorium. Aids-gruppen planerade också för att få med information kring hanteringen av aids och hiv på Polishögskolans grundutbildning.

I slutet av 2019 upptäcktes en ny smitta i Kina: det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19. I slutet av januari i år kom det första bekräftade sjukdomsfallet i Sverige. Den 11 mars klassade WHO (World Health Organization) covid-19 som pandemi.