"Fler poliser i yttre tjänst gör skillnad"

Rikspolischefen om arbetet med Rimfrost, trafiksäkerhet och krisberedskap.

Förra året innebar att den negativa utvecklingen för den grova brottsligheten fortsatte. Antalet dödsskjutningar är kvar på en hög nivå. Samtidigt ökade antalet sprängdåd. Det var bakgrunden till den nationella särskilda händelsen Rimfrost som startade i november.

Rimfrost gör att vi kan fördela om befintliga resurser från regionerna och Noa, för att använda dem där de ger bäst effekt. En nationell lägesbild styr hur resurserna ska prioriteras och användas.

I nuläget förstärks region Syd. Hittills har runt 450 individer frihetsberövats och drygt 15 kilo narkotika, över 2 kilo sprängmedel och 45 vapen beslagtagits. Rimfrost ska reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhopparverksamhet. Insatsen syftar till att minska skjutningar och sprängningar, främst i Malmö men även i andra delar av landet. Satsningen på fler poliser i yttre tjänst visar att ökade resurser gör skillnad.

Under senare år syns en negativ trend kring personrån som begås av unga mot andra unga. Vissa rån är grova och innehåller inslag av förnedring mot brottsoffren. Här måste socialtjänsten och andra myndigheter ges möjligheter att vidta snabbare insatser.

I år öppnas möjligheten att söka till polisutbildningen under hela året, istället för under begränsade tidsperioder. Det är ytterligare ett steg för att öka möjligheten att fylla platserna på polisutbildningen. En extern rekryteringskampanj pågår till mitten av februari för att lyfta fram polisyrket. Attraheraarbetet är oerhört viktigt för att säkra vår långsiktiga förmåga. Här behöver alla polisanställda bidra. Berätta gärna om vårt viktiga samhällsuppdrag och de karriär- och utvecklingsmöjligheter som finns inom polisen.

Ett viktigt område i rekryteringsarbetet är satsningen på brott mot särskilt utsatta brottsoffer. Cirka 200 av de 350 tjänster som har utannonserats i satsningen är nu tillsatta. Det här blir ett mycket viktigt tillskott av utredare, analytiker och andra som kan bidra till att klara upp brott och ge brottsutsatta upprättelse.

Antalet trafikdöda minskade kraftigt under 2019 till 223 personer. Det kom efter en kraftig ökning till 324 trafikdöda under 2018. Trafikverket bedömer att minskningen beror både på mer aktivt polisarbete och fortsatta satsningar på att bygga bort olycksrisker. Utvecklingen visar vikten av att ha en fortsatt hög ambitionsnivå på trafikområdet. Kontroller av hastighet och nykterhet är inte att jaga pinnar. Det är att rädda liv.

Slutligen. Den stora totalförsvarsövningen TFÖ 2020 som polisen deltar i under året blir en viktig temperaturmätare för landets beredskap. Beredskap inför kris och krig är ett av våra kärnuppdrag och vi har ett ansvar för ordning och säkerhet under både krig och fred. Den här övningen kommer att bidra till att utveckla vår förmåga på området.