Rent och tryggt

Bild 1/2
Freddy Nilsson, kommunpolis, och Tobias Bråhammar, vikarierande kommunpolis, står utomhus i Seved. Foto.
Freddy Nilsson, kommunpolis, och Tobias Bråhammar, vikarierande kommunpolis, ser båda att Seved/Södra Sofielund har förändrats positivt under senare år. Bild: Anna Hermansson
Bild 1/2
Kommunpolisen Freddy Nilsson pekar mot området Seved. Foto.
Freddy Nilsson, kommunpolis i polisområde Malmö Norr. "Kraften och viljan måste komma ifrån området", säger han. Bild: Anna Hermansson

För tio år sedan fick Malmöpolisen utstå stenkastning och trakasserier när de jobbade i Seved. I dag är det annorlunda. Med lokalt samarbete har tryggheten ökat och den öppna droghandeln minskat.

För fem år sedan startade fastighetsägare i området Seved/Södra Sofielund arbetet med att lyfta området genom att hålla det rent och tryggt. Redan i inledningsskedet involverades Malmöpolisen.

– Genom vårt ihärdiga, gemensamma arbete tror vi att Seved/Södra Sofielund inom några år inte längre behöver vara ett särskilt utsatt område, säger Freddy Nilsson, kommunpolis i polisområde Malmö.

Fastighetsägarna Syd startade det särskilda samverkansarbetet, BID, business improvement district för att locka till investeringar, marknadsföra och utveckla områdets affärsverksamheter.

Vid Sevedsplan ligger bland annat Nallens livs, en butik som drivits av Mozafar Espari i nio år. Han menar att stämningen i Seved/Södra Sofielund har blivit en helt annan de senaste åren.

– Förut var det ganska stökigt med bland annat ungdomar som stökade runt. Kunder berättade att de kände sig otrygga. Men idag är det annorlunda. Jag tror att kamerorna har varit till stor hjälp, säger han.

Överlag har den upplevda tryggheten i Södra Innerstaden – som Seved/Södra Sofielund är en del av – ökat. Det visar trygghetsmätningen som gjordes 2019 genom enkäter som Malmöborna fick svara på. Men resan dit har varit lång.

– Vi har sett mycket positiva förändringar här, men vi får inte heller försköna bilden. Det finns utmaningar kvar med bland annat narkotikaförsäljning. Samtidigt ser vi att återväxten av individer in i kriminalitet har minskat rejält. Med stor sannolikhet har samarbetet bidragit till den positiva utvecklingen, säger Freddy Nilsson.

Sevedsplan är kärnan av det geografiskt lilla Seved, kantat av 20- och 50-talsbebyggelse och småskalig verksamhet. Här i närheten, så sent som i somras, besköts en man i en bil i vilken även ett barn befann sig. Under många års tid har den öppna droghandeln präglat området. Freddy Nilsson beskriver ett område som var i totalt utanförskap. Sönderslagna fastigheter, trappuppgångar som mer eller mindre var de kriminellas vardagsrum och där droghandel skedde öppet på gatan. Polisen fick utstå stenkastning och trakasserier som även drabbade invånare i området.

– Boende i Seved/Södra Sofielund var mer eller mindre fångna i sina hem på grund av otrygghet. Det var en stor social oro här, säger Freddy Nilsson.

Fastighetsägare BID Sofielund är en förening som idag har omkring 45 medlemmar i form av fastighetsägare, företagare, byalag och bostadsrättsföreningar. Medlemmarna betalar en summa pengar baserad på boendeyta och på så sätt får föreningen in serviceavgifter som används för att stärka området. Bland annat stöttar man föreningsliv, tar bort klotter och man har startat stödpatrull.

Malmöpolisen har en adjungerande plats i föreningens styrelse och Hjalmar Falck, verksamhetschef BID Sofielund, ser att polisens delaktighet är av största vikt.

– Polisen är otroligt viktig i det här. Vi sitter runt samma bord när vi har styrelsemöten och vår kommunpolis kan hitta lösningar på problem direkt, säger han.

Fastighetsägare kan få råd och polisen kan få tips. De har regelbundna möten med polisen där de diskuterar utvecklingen i området och vilka insatser som kan bidra till att öka trygghet och trivsel.

– Vi kan inte lösa utmaningar själva utan behöver hjälpas åt, säger Hjalmar Falck.

2015 påbörjades ett kameraprojekt i Seved som en del i att minska den då kraftigt ökande brottsligheten i området. På en gata anmäldes drygt 190 brott under året 2015. Narkotikaförsäljning var en omfattande del av brottsligheten. Med trygghetskameror på plats kunde man se en direkt effekt.

– Vi var först i landet med att sätta upp kameror i bostadområden på detta sätt. Det har varit ett viktigt verktyg för oss mot den öppna droghandeln, även om säljarna anpassar sig, säger Freddy Nilsson.

Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitetoch Karl Kronkvist, doktorand vid institutionen för kriminologi, har följt och forskat på BID Sofielund sedan starten. Enligt dem har utfallet med kamerorna varit tydligt.

– De har haft en tydlig effekt på den öppna droghandeln. Sedan har det kanske inte inneburit att den har försvunnit helt, säger hon.

– Kameraprojektet i sig har varit framgångsrikt, även om det inte initierades direkt av samverkan i Södra Sofielund, säger Freddy Nilsson.

Att forskningen är med från start av ett sådant här arbete är ganska unikt. För att kunna genomföra forskningen har Brå och Malmö universitet finansierat forskningsprojektet. Syftet har varit att följa utvecklingen i området över en längre tidsperiod för att på så sätt öka kunskapen om hur BID-processen påverkar utvecklingen
i området.

I slutet av 2019 vann BID Sofielund första pris i den europeiska ECPA-tävlingen, European crime prevention award, för sitt breda och omfattande brottsförebyggande arbete som görs i området.

Nu kommer den framgångsrika samarbetsmetoden även att användas i grannområdet Möllevången. Området är inte ett särskilt utsatt område, men den öppna droghandeln har ökat och så sent som i november 2019 sköts en 15-årig pojke till döds här.

– I grund och botten är Möllevången ett liknande område som Sofielund. Men områdena i sig har olika förutsättningar där Möllevången är betydligt större till ytan än Seved/Södra Sofielund. På Möllevången finns också betydligt fler bostadshus och omkring 3 500 verksamheter. Därför kan vi inte kopiera konceptet rakt av utan får anpassa det, säger Freddy Nilsson.

Förhoppningen är få bort Seved/Södra Sofielund från särskilt utsatta områdenlistan. Med ett fortsatt intensivt och ihärdigt samarbete siktar man på att vara där inom några år.

– För att lyckas måste kraften komma inifrån, säger Freddy Nilsson som även ger rådet till poliskollegor runtom i landet som kan jobba med liknande arbete:

Det är viktigt att jobba ihärdigt, långsiktigt och att inte ge upp. Det gället att hitta nya vägar.

– Vi kan jobba ihjäl oss i ett område om man inte får med de krafter som finns på den specifika platsen, säger han.

BID i korthet

BID, Business improvement district, står för en organiserad samverkan på ett avgränsat område som ska öka attraktiviteten och fastighetsvärdena i området. Arbetet med detta kan göras genom renhållning och säkerhetsåtgärder och marknadsföring av området.

BID Sofielund

Bygger på tre ben: rent och snyggt, ordning och reda samt tillit och långsiktighet.

Rent och snyggt:

  • Städpatruller och fastighetsägare städar upp utemiljöer.
  • Trygghetscertifiering.
  • Trygga platser.

Ordning och reda:

  • Nolltolerans mot svart marknad, olovliga samlingslokaler och olovligt boende.
  • Kartläggning av näringslivet och andra verksamheter.
  • Försök med kamerabevakning.
  • Bred och intensiv kamp mot oseriösa fastighetsägare och verksamheter.

 Tillit och långsiktighet:

  • Utveckling och bevarande av området.
  • Föreningen som en mötesplats för boendeinvolvering, öppna möten.