"Som polis kan jag arbeta i alla hotbilder"

Rikard Matsson i full mundering som bombtekniker. Foto.

– Det bästa är att utbildningen är komprimerad och att jag kan komma tillbaka till nationella bombskyddet relativt snabbt, säger Rikard Matsson. Bild: Polisen

Rikard Matsson är bombtekniker på polisens nationella bombskydd och nu ska han bli polis. – Att jag kan bredda mig och utbilda mig till polis är jättebra, säger Rikard Matsson.

Varför sökte du till den funktionsinriktade polisutbildningen?

– För att bli en mer komplett bombtekniker. Jag har inte upplevt mig speciellt begränsad av att vara en civilanställd bombtekniker men att inte vara polis gör att jag inte kan arbeta i alla hotbilder som svensk polis kan ställas inför, säger Rikard Matsson.

Han har tidigare arbetat med underrättelseverksamhet och ammunitionsröjning på försvarsmakten. Den funktionsinriktade utbildningen vänder sig till anställda med just särskild kompetens och utbildning sedan tidigare. Kurserna är samma som i polisprogrammet och leder till polisexamen. Utbildningen omfattar 18 månaders heltidsstudier i högt tempo.

 Under utbildningen är deltagarna anställda med lön och ordinarie semester. Efter godkänd utbildning och aspiranttjänstgöring anställs medarbetaren som polisassistent.

– Det var tungt i början att ställa om till en så här hög studietakt. Jag tror många av oss i klassen undrade vad det var vi hade gett oss in på de första veckorna under utbildningen. Men nu känns det mer hanterbart och jag har kommit in i att studera. Vi som går utbildningen samarbetar mycket för att hantera den höga studietakten, vilket underlättar, säger Rikard Matsson.

Han hade dock önskat att han kunnat tillgodoräkna sig kunskaper från sin specialistofficersutbildning. Då hade han kunnat lägga mer fokus på ämnena han inte läst tidigare.

– Det svåraste är att läsa så många ämnen så snabbt samtidigt. Vissa veckor har vi haft nio examinerande moment och då är det inte alltid enkelt att hålla isär det som är i viktigt i varje ämne, säger Rikard Matsson.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Att den är komprimerad och att jag kan komma tillbaka till nationella bombskyddet relativt snabbt och efter lite avrostning bli operativ igen. Om utbildningen hade varit längre tror jag inte att jag hade valt att gå den, säger Rikard Matsson.