150 år av polisfotografi

Daktningsfoto på 15-årige Per Johan Waldemar Ahlberg, 1902. Foto.

Fotografiet föreställer 15-årige Per Johan Waldemar Ahlberg, daktningsfotograferad 1902. Bild: Stockholms stadsarkiv, Överståthållarämbetet för polisärenden 3, Kriminalavdelningen.

Polismuseet visar upp delar ur polisens unika fotosamling i den nya utställningen Avtryckaren.

Utställningen Avtryckaren berättar om hur kameran kunde bli ett av polisens viktigaste redskap för att lösa brott, men handlar lika mycket om några av alla de människor som blivit fotograferade av polisen under de senaste 150 åren. Titta på några av Sveriges första daktningsfoton och se brottsplatsfoton och föremål från uppmärksammade svenska kriminalfall.

I Avtryckaren visas mer än 600 polisfotografier. Från de första enkla porträtten av fångar till det professionella brottsplatsfotografiet och fram till dagens digitala övervakning och polisens kroppsburna kameror.

Brottsplatsfotots utveckling skildras genom tre av Sveriges mest uppmärksammade kriminalfall i modern tid: Ryssligan på 1910-talet, Salaligan på 1930-talet och Norrmalmstorgsdramat 1973.

Titta på spegelstolen där den misstänkte placerades för fotografering, se de hemmagjorda bomber som Salaligan använde vid ett av sina dåd och missa inte några av de föremål Jan-Erik Olsson hade med sig in i bankvalvet under det uppmärksammade Norrmalmstorgsdramat.