Tiggeri vanligaste människohandeln

Person tigger sittandes på gatan

Under 2018 handlade de flesta fallen om människohandel om tiggeri. Bild: MostPhotos

Globalt är människohandel för sexuellt utnyttjande vanligast. Men under 2018 har de flesta fallen i Sverige handlat om tiggeri.

Totalt 15 brott om människohandel ledde till domar under 2018. De flesta rörde människohandel för tiggeri.

Personer som primärt utsatts för människohandel med syfte att tigga utnyttjas ofta också för sexuella ändamål.

Totalt anmäldes 214 människohandelsbrott. I 29 av fallen väcktes åtal.

– Svensk polis har bra kompetens och förmåga att utreda människohandel för sexuella ändamål och tiggeri. Femton domar under 2018 kanske inte låter så mycket i antal men det är faktiskt fler än något annat år sedan människohandel infördes i brottsbalken år 2002, säger Kajsa Wahlberg på utvecklingscentrum i Stockholm.

Hon är ansvarig för den årliga lägesrapporten av människohandeln i Sverige, där den senaste gäller år 2018.

Det finns flera svårigheter med att utreda och få förövarna dömda för människohandel. Lagstiftningen är komplicerad och kan vara svår att tillämpa och offren påverkas av de psykologiska mekanismer. Totalt lagfördes tre brott om människohandel för sexuella ändamål, två för grovt koppleri och 23 för koppleri.

Ibland uppstår en lojalitet mot förövarna som gör att offren inte vill vittna mot dem. Rädsla för repressalier kan också göra att offren ändrar sig och inte står fast vid sin berättelse i domstolen. I vissa fall ser de sig inte heller som offer för ett brott.

Lägesrapporten för 2018 visar att antalet barn som utsatts för människohandel för tiggeri eller andra ändamål som inte är sexuella ökar.

Totalt anmäldes 46 sådana brott under 2018 jämfört med 39 under 2017.

Ofta kommer barnen från utsatta förhållanden och lämnas bort av föräldrarna mot löften om att få ett bättre liv. Det händer att föräldrarna själva utnyttjar sina barn för till exempel tiggeri. En av domarna under 2018 rörde ett sådant ärende.

Antalet människohandelsbrott mot barn för sexuella ändamål har minskat från 23 anmälningar 2017 till 14 anmälningar 2018. Samtidigt har antalet pojkar och unga män som utnyttjas genom så kallad sugardejting ökat. Kontakterna knyts genom olika internetforum och innebär att en äldre man utnyttjar en ung person sexuellt mot ersättning som pengar, kläder och resor.

I rapporten föreslås en nationell sammanhållen strategi för skydd och stöd till personer som utsatts för prostitution och människohandel. Det står också att regeringen bör anta en handlingsplan för bekämpandet av människohandel för tvångsarbete och att det är viktigt att polisen utreder brott som begås när privatpersoner köper tjänster av personer utsatta för tvångsarbete.

Tiggare syntes på Google Maps

Sofia var 13 år när hon kom till Sverige med sina föräldrar och syster år 2016 i bil från Bulgarien. Under åren i Sverige flyttade de runt mellan olika adresser i Dalarna.

Föräldrarna tvingade Sofia att tigga. Pappan skjutsade henne till de platser där hon tiggde, ibland flera mil. Pappan betalade också för en plats utanför en affär där hon skulle tigga. Hon satt så ofta att polisens utredare kunde se henne utanför affären på satellitbilder på Google Maps.

Under de två år som Sofia tiggde utanför affären lärde hon känna människor i det svenska samhället. Det var också dessa som så småningom kunde hjälpa henne att lämna sin familj och komma i kontakt med socialtjänsten.

I rättegången mot föräldrarna nekade båda till att ha tvingat Sofia att tigga och påstod att hon gjordet det av egen vilja och att de inte känt till hennes tiggeri. Falu tingsrätt dömde ändå i maj 2018 båda föräldrarna till fängelse i ett år och åtta månader för människohandel. De dömdes också till utvisning med förbud att återvända före 2023.